உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

John Appa Rao 40 plus

4.4154 நிமி200813+

Appa Rao, a career-oriented 40-plus fashion designer, falls in love with Pravallika, a businesswoman. But Appa Rao's life changes when a dreaded ISI agent, who is his lookalike, spots him.

இயக்குனர்
Kuchipudi Venkat
நடித்தவர்கள்
Ali, Krishna Bhagavan, Venu Madhav
வகைகள்
சர்வதேச, நகைச்சுவை
ஆடியோ
తెలుగు
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

Additional Details

Amazon Maturity Rating
13+ Teens. Learn more
Supporting actors
Saibabu P.V., Sayaji Shinde, Simran