మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

John Appa Rao 40 plus

4.4154 నిమి200813+

Appa Rao, a career-oriented 40-plus fashion designer, falls in love with Pravallika, a businesswoman. But Appa Rao's life changes when a dreaded ISI agent, who is his lookalike, spots him.

దర్శకుడు
Kuchipudi Venkat
నటులు:
Ali, Krishna Bhagavan, Venu Madhav
శైలీలు
అంతర్జాతీయం, కామెడీ
ఆడియో భాషలు
తెలుగు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

Additional Details

Amazon Maturity Rating
13+ Teens. Learn more
Supporting actors
Saibabu P.V., Sayaji Shinde, Simran