உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Lake Constance - Wilderness on the Water

51 நிமி2015அனைத்தும்சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

No other European destination has as many incoming and out-going flights as Lake Constance: it's the main hub for migratory birds in Western Europe. Over 300 different species pass through every year: that's more than a quarter of a million birds. Lake Constance is so large that, standing on one shore, the Earth's curvature prevents you seeing the opposite bank.

இயக்குனர்
Klaus T. Steindl
வகைகள்
ஆவணப்படம்
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

கூடுதல் விவரங்கள்

ஸ்டுடியோ
Indigenius
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
அனைத்தும் மேலும் அறிக