మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Long-Distance Princess

5.385 నిమి20147+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Lisa, a high school sophomore, has been hiding her hopeless crush on Todd, the irresistibly likable junior in her art class. Her life starts to unravel when he asks her to help him get to know the beautiful Ellie, her longtime friend. Todd's image-conscious friends try to discourage him from befriending the ordinary-looking Lisa.

దర్శకుడు
Lionel Chew
నటులు:
Alecia Evans, Parker Harris, Bennet Jaffarian
శైలీలు
విశ్వాసం మరియు ఆధ్యాత్మికత, కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

Additional Details

Studio
Bridgestone Multimedia Group, LLC
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more