உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Next Gen ATP Finals

2017அனைத்தும்

Watch the rising stars of tennis compete in the inaugural Next Gen ATP Finals tournament live from Milan, 7 November - 11 November, 2017. The Next Gen ATP Finals feature the world's top 21-and-under men's singles players and introduce a number of innovations designed to make the sport more exciting than ever.

வகைகள்
விளையாட்டு
சப்டைட்டில்
English
ஆடியோ
English

Prime - உடன் 0.00 க்கு பார்க்கவும்

இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

பொருந்துபவைகள் (16)

 1. Match 1 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Medvedev, Daniil (65)
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1ம 53நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 1 Group Match: Khachanov, Karen vs. Medvedev, Daniil
 2. Match 2 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Chung, Hyeon (54)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1ம 46நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 1 Group Match: Shapovalov, Denis vs. Chung, Hyeon
 3. Match 3 Replay: Coric, Borna (48) vs. Donaldson, Jared (55)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1ம 34நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 1 Group Match: Coric, Borna vs. Donaldson, Jared
 4. Match 4 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  2ம 3நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 1 Group Match: Rublev, Andrey vs. Quinzi, Gianluigi
 5. Match 5 Replay: Kachanov, Karen (45) vs. Donaldson, Jared (55)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1ம 8நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 2 Group Match: Kachanov, Karen vs. Donaldson, Jared
 6. Match 6 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1ம 19நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 2 Group Match: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon
 7. Match 7 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1ம 42நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 2 Group match: Shapovalov, Denis vs. Quinzi, Gianluigi
 8. Match 8 Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1ம 45நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 2 Group Match: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil
 9. Match 9 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  2ம 17நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 3 Group Match: Chung, Hyeon vs. Quinzi, Gianluigi
 10. Match 10 Replay: Donaldson, Jared (55) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  1ம 37நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 3 Group Match: Donaldson, Jared vs. Medvedev, Daniil
 11. Match 11 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Shapovalov, Denis (51)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  2ம 12நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 3 Group Match: Rublev, Andrey vs. Shapovalov, Denis
 12. Match 12 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Coric, Borna (48)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  1ம 59நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Day 3 Group match: Khachanov, Karen vs. Coric, Borna
 13. Semi Final 1 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Coric, Borna (48)
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  1ம 12நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Semi-Final 1: Rublev, Andrey vs. Coric, Borna
 14. Semi Final 2 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  2ம 1நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Semi-Final 2: Chung, Hyeon vs. Medvedev, Daniil
 15. 3rd Place Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  அனைத்தும்
  Match for 3rd place: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil
 16. Final Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  2ம 27நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Final: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

போனஸ் (8)

 1. Semi-Finals Highlights
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  3நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch highlights from the Semi Finals of the Next Gen ATP Finals
 2. Player Profiles
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  11நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Go behind the scenes and meet the players competing in the Next Gen ATP Finals tournament
 3. Next Gen ATP 2017 Finals: Tournament Wrap-Up
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  52நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch the best moments and exciting highlights from the inaugural Next Gen ATP Finals tournament
 4. Day 1 Highlights
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  4நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch highlights from Day 1 of the Next Gen ATP Finals
 5. Day 3 Highlights
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  5நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch highlights from Day 3 of the Next Gen ATP Finals
 6. Day 2 Highlights
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  5நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch highlights from Day 2 of the Next Gen ATP Finals
 7. Finals Highlights
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  2நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Watch highlights from the Match for 3rd place and Final of the Next Gen ATP Finals
 8. Next Gen ATP 2017 Finals - Official Trailer
  ஆதரவான சாதனங்களில் காண்க
  Oct 31, 2017 8:00 PM EDT
  1நிமி
  7+
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  The Next Generation of Tennis is here. Get ready for the all-new Next Gen ATP Finals tournament streaming live from Milan on Amazon Prime Video 7 - 11 November.

கூடுதல் விவரங்கள்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
அனைத்தும் மேலும் அறிக