సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Next Gen ATP Finals

2017Allసబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Watch the rising stars of tennis compete in the inaugural Next Gen ATP Finals tournament live from Milan, 7 November - 11 November, 2017. The Next Gen ATP Finals feature the world's top 21-and-under men's singles players and introduce a number of innovations designed to make the sport more exciting than ever.

శైలీలు
క్రీడలు
సబ్‌టైటిల్స్
English
ఆడియో భాషలు
English
ప్రత్యక్ష ప్రసారం ను $0.00కు Prime Video తో చూడండి
Primeతో వీక్షించండి
, మీ 30-రోజుల ఉచిత ట్రయల్‌ను ప్రారంభించండి
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

సరిపోలికలు (16)

 1. Match 1 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 గంట, 53 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017All

  Day 1 Group Match: Khachanov, Karen vs. Medvedev, Daniil

 2. Match 2 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Chung, Hyeon (54)

  1 గంట, 46 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Day 1 Group Match: Shapovalov, Denis vs. Chung, Hyeon

 3. Match 3 Replay: Coric, Borna (48) vs. Donaldson, Jared (55)

  1 గంట, 34 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017All

  Day 1 Group Match: Coric, Borna vs. Donaldson, Jared

 4. Match 4 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  2 గంటలు, 3 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017All

  Day 1 Group Match: Rublev, Andrey vs. Quinzi, Gianluigi

 5. Match 5 Replay: Kachanov, Karen (45) vs. Donaldson, Jared (55)

  1 గంట, 8 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Day 2 Group Match: Kachanov, Karen vs. Donaldson, Jared

 6. Match 6 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)

  1 గంట, 19 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017All

  Day 2 Group Match: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

 7. Match 7 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  1 గంట, 42 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Day 2 Group match: Shapovalov, Denis vs. Quinzi, Gianluigi

 8. Match 8 Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 గంట, 45 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017All

  Day 2 Group Match: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil

 9. Match 9 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  2 గంటలు, 17 నిమిషాలు8 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Day 3 Group Match: Chung, Hyeon vs. Quinzi, Gianluigi

 10. Match 10 Replay: Donaldson, Jared (55) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 గంట, 37 నిమిషాలు8 నవంబర్, 2017All

  Day 3 Group Match: Donaldson, Jared vs. Medvedev, Daniil

 11. Match 11 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Shapovalov, Denis (51)

  2 గంటలు, 12 నిమిషాలు8 నవంబర్, 2017All

  Day 3 Group Match: Rublev, Andrey vs. Shapovalov, Denis

 12. Match 12 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Coric, Borna (48)

  1 గంట, 59 నిమిషాలు8 నవంబర్, 2017All

  Day 3 Group match: Khachanov, Karen vs. Coric, Borna

 13. Semi Final 1 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Coric, Borna (48)

  1 గంట, 12 నిమిషాలు9 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Semi-Final 1: Rublev, Andrey vs. Coric, Borna

 14. Semi Final 2 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Medvedev, Daniil (65)

  2 గంటలు, 1 నిమిషం9 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Semi-Final 2: Chung, Hyeon vs. Medvedev, Daniil

 15. 3rd Place Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)

  10 నవంబర్, 2017All

  Match for 3rd place: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil

 16. Final Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)

  2 గంటలు, 27 నిమిషాలు10 నవంబర్, 2017All

  Final: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

 17. Semi-Finals Highlights

  3 నిమిషాలు9 నవంబర్, 2017All

  Watch highlights from the Semi Finals of the Next Gen ATP Finals

 18. Player Profiles

  11 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017All

  Go behind the scenes and meet the players competing in the Next Gen ATP Finals tournament

 19. Next Gen ATP 2017 Finals: Tournament Wrap-Up

  51 నిమిషాలు10 నవంబర్, 2017All

  Watch the best moments and exciting highlights from the inaugural Next Gen ATP Finals tournament

 20. Day 1 Highlights

  4 నిమిషాలు6 నవంబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Watch highlights from Day 1 of the Next Gen ATP Finals

 21. Day 3 Highlights

  4 నిమిషాలు8 నవంబర్, 2017All

  Watch highlights from Day 3 of the Next Gen ATP Finals

 22. Day 2 Highlights

  4 నిమిషాలు7 నవంబర్, 2017All

  Watch highlights from Day 2 of the Next Gen ATP Finals

 23. Finals Highlights

  2 నిమిషాలు10 నవంబర్, 2017All

  Watch highlights from the Match for 3rd place and Final of the Next Gen ATP Finals

 24. Next Gen ATP 2017 Finals - Official Trailer

  1 నిమిషం31 అక్టోబర్, 2017All

  The Next Generation of Tennis is here. Get ready for the all-new Next Gen ATP Finals tournament streaming live from Milan on Amazon Prime Video 7 - 11 November.

Additional Details

Amazon Maturity Rating
All Learn more