సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Next Gen ATP Finals

2017ALL

Watch the rising stars of tennis compete in the inaugural Next Gen ATP Finals tournament live from Milan, 7 November - 11 November, 2017. The Next Gen ATP Finals feature the world's top 21-and-under men's singles players and introduce a number of innovations designed to make the sport more exciting than ever.

శైలీలు
క్రీడలు
సబ్‌టైటిల్స్
English
ఆడియో భాషలు
English

$0.00కు Primeతో చూడండి

వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

సరిపోలికలు (16)

 1. Match 1 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Medvedev, Daniil (65)
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1గ 53నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 1 Group Match: Khachanov, Karen vs. Medvedev, Daniil
 2. Match 2 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Chung, Hyeon (54)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1గ 46నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 1 Group Match: Shapovalov, Denis vs. Chung, Hyeon
 3. Match 3 Replay: Coric, Borna (48) vs. Donaldson, Jared (55)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  1గ 34నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 1 Group Match: Coric, Borna vs. Donaldson, Jared
 4. Match 4 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  2గ 3నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 1 Group Match: Rublev, Andrey vs. Quinzi, Gianluigi
 5. Match 5 Replay: Kachanov, Karen (45) vs. Donaldson, Jared (55)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1గ 8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 2 Group Match: Kachanov, Karen vs. Donaldson, Jared
 6. Match 6 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1గ 19నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 2 Group Match: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon
 7. Match 7 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1గ 42నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 2 Group match: Shapovalov, Denis vs. Quinzi, Gianluigi
 8. Match 8 Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  1గ 45నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 2 Group Match: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil
 9. Match 9 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Quinzi, Gianluigi (306)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  2గ 17నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 3 Group Match: Chung, Hyeon vs. Quinzi, Gianluigi
 10. Match 10 Replay: Donaldson, Jared (55) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  1గ 37నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 3 Group Match: Donaldson, Jared vs. Medvedev, Daniil
 11. Match 11 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Shapovalov, Denis (51)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  2గ 12నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 3 Group Match: Rublev, Andrey vs. Shapovalov, Denis
 12. Match 12 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Coric, Borna (48)
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  1గ 59నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Day 3 Group match: Khachanov, Karen vs. Coric, Borna
 13. Semi Final 1 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Coric, Borna (48)
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  1గ 12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Semi-Final 1: Rublev, Andrey vs. Coric, Borna
 14. Semi Final 2 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Medvedev, Daniil (65)
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  2గ 1నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Semi-Final 2: Chung, Hyeon vs. Medvedev, Daniil
 15. 3rd Place Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  ALL
  Match for 3rd place: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil
 16. Final Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  2గ 27నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Final: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

బోనస్ (8)

 1. Semi-Finals Highlights
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Nov 09, 2017 7:00 PM EST
  3నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch highlights from the Semi Finals of the Next Gen ATP Finals
 2. Player Profiles
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  11నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Go behind the scenes and meet the players competing in the Next Gen ATP Finals tournament
 3. Next Gen ATP 2017 Finals: Tournament Wrap-Up
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  52నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch the best moments and exciting highlights from the inaugural Next Gen ATP Finals tournament
 4. Day 1 Highlights
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Nov 06, 2017 7:00 PM EST
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch highlights from Day 1 of the Next Gen ATP Finals
 5. Day 3 Highlights
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Nov 08, 2017 7:00 PM EST
  5నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch highlights from Day 3 of the Next Gen ATP Finals
 6. Day 2 Highlights
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Nov 07, 2017 7:00 PM EST
  5నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch highlights from Day 2 of the Next Gen ATP Finals
 7. Finals Highlights
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  Nov 10, 2017 7:00 PM EST
  2నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Watch highlights from the Match for 3rd place and Final of the Next Gen ATP Finals
 8. Next Gen ATP 2017 Finals - Official Trailer
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  Oct 31, 2017 8:00 PM EDT
  1నిమి
  7+
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Next Generation of Tennis is here. Get ready for the all-new Next Gen ATP Finals tournament streaming live from Milan on Amazon Prime Video 7 - 11 November.

మరిన్ని వివరాలు

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి