உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Next Gen ATP Finals

2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

Watch the rising stars of tennis compete in the inaugural Next Gen ATP Finals tournament live from Milan, 7 November - 11 November, 2017. The Next Gen ATP Finals feature the world's top 21-and-under men's singles players and introduce a number of innovations designed to make the sport more exciting than ever.

வகைகள்
விளையாட்டு
சப்டைட்டில்
English
ஆடியோ
English
Prime Videoவுடன் 0.00 க்கு நேரடியாக பார்க்கவும்
Prime உடன் காண்க
உங்கள் 30-நாள் இலவச சோதனையைத் துவங்குக
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

பொருந்துபவைகள் (16)

 1. Match 1 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 மணி , 53 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 1 Group Match: Khachanov, Karen vs. Medvedev, Daniil

 2. Match 2 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Chung, Hyeon (54)

  1 மணி , 46 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Day 1 Group Match: Shapovalov, Denis vs. Chung, Hyeon

 3. Match 3 Replay: Coric, Borna (48) vs. Donaldson, Jared (55)

  1 மணி , 34 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 1 Group Match: Coric, Borna vs. Donaldson, Jared

 4. Match 4 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  2 மணிகள் , 3 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 1 Group Match: Rublev, Andrey vs. Quinzi, Gianluigi

 5. Match 5 Replay: Kachanov, Karen (45) vs. Donaldson, Jared (55)

  1 மணி , 8 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Day 2 Group Match: Kachanov, Karen vs. Donaldson, Jared

 6. Match 6 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)

  1 மணி , 19 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 2 Group Match: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

 7. Match 7 Replay: Shapovalov, Denis (51) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  1 மணி , 42 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Day 2 Group match: Shapovalov, Denis vs. Quinzi, Gianluigi

 8. Match 8 Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 மணி , 45 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 2 Group Match: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil

 9. Match 9 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Quinzi, Gianluigi (306)

  2 மணிகள் , 17 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Day 3 Group Match: Chung, Hyeon vs. Quinzi, Gianluigi

 10. Match 10 Replay: Donaldson, Jared (55) vs. Medvedev, Daniil (65)

  1 மணி , 37 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 3 Group Match: Donaldson, Jared vs. Medvedev, Daniil

 11. Match 11 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Shapovalov, Denis (51)

  2 மணிகள் , 12 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 3 Group Match: Rublev, Andrey vs. Shapovalov, Denis

 12. Match 12 Replay: Khachanov, Karen (45) vs. Coric, Borna (48)

  1 மணி , 59 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Day 3 Group match: Khachanov, Karen vs. Coric, Borna

 13. Semi Final 1 Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Coric, Borna (48)

  1 மணி , 12 நிமிடங்கள்9 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Semi-Final 1: Rublev, Andrey vs. Coric, Borna

 14. Semi Final 2 Replay: Chung, Hyeon (54) vs. Medvedev, Daniil (65)

  2 மணிகள் , 1 நிமிடம்9 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Semi-Final 2: Chung, Hyeon vs. Medvedev, Daniil

 15. 3rd Place Replay: Coric, Borna (48) vs. Medvedev, Daniil (65)

  10 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Match for 3rd place: Coric, Borna vs. Medvedev, Daniil

 16. Final Replay: Rublev, Andrey (37) vs. Chung, Hyeon (54)

  2 மணிகள் , 27 நிமிடங்கள்10 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Final: Rublev, Andrey vs. Chung, Hyeon

 17. Semi-Finals Highlights

  3 நிமிடங்கள்9 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Watch highlights from the Semi Finals of the Next Gen ATP Finals

 18. Player Profiles

  11 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Go behind the scenes and meet the players competing in the Next Gen ATP Finals tournament

 19. Next Gen ATP 2017 Finals: Tournament Wrap-Up

  51 நிமிடங்கள்10 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Watch the best moments and exciting highlights from the inaugural Next Gen ATP Finals tournament

 20. Day 1 Highlights

  4 நிமிடங்கள்6 நவம்பர், 2017அனைத்தும்சப்டைட்டில்

  Watch highlights from Day 1 of the Next Gen ATP Finals

 21. Day 3 Highlights

  4 நிமிடங்கள்8 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Watch highlights from Day 3 of the Next Gen ATP Finals

 22. Day 2 Highlights

  4 நிமிடங்கள்7 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Watch highlights from Day 2 of the Next Gen ATP Finals

 23. Finals Highlights

  2 நிமிடங்கள்10 நவம்பர், 2017அனைத்தும்

  Watch highlights from the Match for 3rd place and Final of the Next Gen ATP Finals

 24. Next Gen ATP 2017 Finals - Official Trailer

  1 நிமிடம்31 அக்டோபர், 2017அனைத்தும்

  The Next Generation of Tennis is here. Get ready for the all-new Next Gen ATP Finals tournament streaming live from Milan on Amazon Prime Video 7 - 11 November.

Additional Details

Amazon Maturity Rating
All Learn more