మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Stone Cold Justice

42 నిమి20147+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

The Israeli army is both respected and feared as a fighting force. But it's facing a backlash, at home and abroad, for its bullying tactics in the West Bank. With incredible access on both sides, this doc reveals how children have become a key part of its strategy and are being both tortured and used as spies.

దర్శకుడు
Sylvie Le Clezio
నటులు:
John Lyons
శైలీలు
డాక్యుమెంటరీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

Additional Details

Studio
Journeyman Pictures
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more