உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

#ThatsHarassment

சீசன் 1
201813+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

#ThatsHarassment es una serie de 6 cortometrajes escritos y dirigidos por Sigal Avin que retrata casos de acoso sexual en el lugar de trabajo, todos basados en hechos reales.

நடித்தவர்கள்
Bobby Cannavale, Emmy Rossum, David Schwimmer
வகைகள்
நாடகம்
சப்டைட்டில்
Español [CC]
ஆடியோ
English
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (6)

 1. 1. El compañero de trabajo

  3 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Un cantinero entrena a una nueva colega, explicandole los diferentes tipos de hostigamiento que puede esperar mientras está en el trabajo, y durante su demostración la acosa.

 2. 2. El jefe

  4 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Al final de un largo día, un jefe de una firma legal insiste en llevar a un joven empleado a casa.

 3. 3. El político

  3 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Durante una entrevista, un político quiere "tomar un descanso", y tiene otras ideas para el tiempo que pasa con un periodista profesional.

 4. 4. El actor

  5 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Una guardarropa de vestuario en el set de un programa de televisión se sorprende cuando el actor con el que trabaja "saca un amigo" que la quiere conocer.

 5. 5. El doctor

  4 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Una paciente visita a un médico quejándose de sinusitis, pero el termina revisando y tocandole los senos para ver si le detecta cáncer.

 6. 6. El fotógrafo

  3 நிமிடங்கள்25 ஜனவரி, 201813+சப்டைட்டில்

  Durante una sesión fotográfica, a una joven modelo se le dice que se complazca a sí misma para obtener el "aspecto adecuado" para el fotógrafo.

Additional Details