உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Stone Cold Justice

42நிமி20147+

The Israeli army is both respected and feared as a fighting force. But it's facing a backlash, at home and abroad, for its bullying tactics in the West Bank. With incredible access on both sides, this doc reveals how children have become a key part of its strategy and are being both tortured and used as spies.

இயக்குனர்
Sylvie Le Clezio
நடித்தவர்கள்
John Lyons
வகைகள்
ஆவணப்படம்
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
Janine Cohen
ஸ்டுடியோ
Journeyman Pictures
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
7+ பெரிய குழந்தைகள். மேலும் அறிக