Logg inn

Hjelp

Bruksvilkår for Amazon Prime Video

Sist oppdatert: 4. mai 2021

Velkommen til bruksvilkårene for Amazon Prime Video. Disse vilkårene er mellom deg og enheten som leverer Amazon Prime Video-tjenesten til deg, som kan være, avhengig av hvor du befinner deg, Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller ett av deres tilknyttede selskaper («Amazon», «vi» eller «oss»). Gå til www.primevideo.com/ww-av-legal-home for å finne det Amazon-tilknyttede selskapet som leverer Amazon Prime Video-tjenesten til deg og andre gjeldende vilkår basert på stedet ditt. Leverandøren av Amazon Prime Video-tjenesten kan endres fra tid til annen, med eller uten forhåndsvarsel (med mindre påkrevd etter gjeldende lov). Vi ber om at du leser disse vilkårene, sammen med Personvernmerknad, Betingelser for bruk og Bruksregler for Amazon Prime Video som gjelder for deg, og alle andre regler og retningslinjer forbundet med Amazon Prime Video-tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, enhver regel eller bruksbestemmelse angitt på detaljsiden for et produkt eller noen hjelp- eller annen informasjonsside for Amazon Prime Video-tjenesten) (samlet, denne «avtalen»). Hvis du befinner deg i Storbritannia, EU eller Brasil, er personvernmerknaden, merknaden om informasjonskapsler og merknaden om interessebasert annonsering ikke del av avtalen din. Versjonene av disse retningslinjene og merknadene som gjelder for deg, er tilgjengelig for gjennomgang slik at du kan forstå hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Hver gang du besøker, blar gjennom eller bruker Amazon Prime Video-tjenesten, godtar du denne avtalen på vegne av deg selv og alle medlemmene i husstanden din og andre som bruker tjenesten under kontoen din.

1. TJENESTEN

Amazon Prime Video («tjenesten») er en personlig tilpasset tjeneste som tilbyr, anbefaler og hjelper deg med å oppdage digitale filmer, TV-programmer og annet videoinnhold (samlet, «digitalt innhold») og andre tjenester som oppgitt i denne avtalen. Det er flere måter å få tilgang til tjenesten og digitalt innhold på, inkludert via Amazon Prime, og bruken din av andre Prime-fordeler og Amazon-tjenester styres av separate vilkår som er tilgjengelig i appene, på nettstedene eller enhetene du bruker for å få tilgang til disse tjenestene. Hvis du er yngre enn 18 år eller myndighetsalderen der du bor, kan du kun bruke tjenesten i samarbeid med en foreldre eller verge. Vi tilpasser innhold og funksjoner til deg personlig som del av tjenestene, inkludert ved å vise deg anbefalinger om digitalt innhold, funksjoner og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi bestreber oss også på fortløpende å forbedre Amazon-enhetene og -tjenestene, og opplevelsene du har med dem.

2. KOMPATIBLE ENHETER

For å kunne strømme eller laste ned digitalt innhold, trenger du en personlig datamaskin, bærbar mediespiller eller annen enhet som innfrir systemkravene og kravene til kompatibilitet, som vi etablerer fra tid til annen (en «kompatibel enhet»). Noen kompatible enheter kan brukes bare til å strømme digitalt innhold, noen kan brukes bare til å laste ned digitalt innhold og noen kan brukes til å strømme og laste ned digitalt innhold. Vi kan endre kravene til kompatible enheter fra tid til annen, og om en enhet er (eller blir værende) en kompatibel enhet kan i noen tilfeller avhenge av programvare eller systemer som leveres eller vedlikeholdes av produsenten av enheten eller andre tredjeparter. Enheter som er kompatible enheter på ett tidspunkt, kan følgelig slutte å være kompatible enheter i fremtiden. Amazon-enheten som leverer Amazon Prime Video-mobilappen, kan være en annen enn Amazon-enheten som leverer tjenesten til deg.

3. GEOGRAFISKE VARIASJONER

På grunn av tekniske og andre begrensninger pålagt av innholdsleverandører, er tjenesten tilgjengelig kun på bestemte steder. Det digitale innholdet (inkludert tekstede og dubbede lydversjoner av digitalt innhold) og hvordan vi tilbyr digitalt innhold til deg, vil variere med tid og sted. Amazon vil bruke teknologier for å bekrefte den geografiske posisjonen din. Du kan ikke bruke noen teknologi eller teknikk for å skjule eller tilsløre posisjonen din.

4. DIGITALT INNHOLD

a. Generelt. Tjenesten kan gi deg tillatelse til å: (i) få tilgang til digitalt innhold på abonnementsbasis for visning i løpet av en begrenset tidsperiode i løpet av en abonnementsperiode (for eksempel, via Amazon Prime eller annet abonnement eller uavhengig tilbud på videoabonnement) («abonnert digitalt innhold»), (ii) leie digitalt innhold for visning etter ønske over en begrenset tidsperiode («leid digitalt innhold»), (iii) kjøpe digitalt innhold for visning etter ønske over en ubegrenset tidsperiode («kjøpt digitalt innhold»), (iv) kjøpe digitalt innhold for kontantbetaling per visning over en begrenset tidsperiode («PPV digitalt innhold») og/eller (v) få tilgang til gratis, reklamestøttet eller kampanjebasert digitalt innhold for visning over en begrenset tidsperiode («gratis digitalt innhold»). Digitalt innhold kan være tilgjengelig som abonnert digitalt innhold, leid digitalt innhold, kjøpt digitalt innhold, PPV digitalt innhold, gratis digitalt innhold eller enhver kombinasjon av disse, og er i hvert tilfelle underlagt den begrensede lisenstildelingen nedenfor.

b. Bruksregler. Bruken din av digitalt innhold er underlagt Bruksregler for Amazon Prime Video («bruksreglene»). Bruksreglene gir viktig informasjon, inkludert om tidsperioden der du er autorisert til å vise forskjellige typer digitalt innhold («visningsperioden») og begrensninger på antallet og typen kompatible enheter som hver type digitalt innhold kan lastes ned, strømmes og vises på.

c. Abonnementer / medlemskap. Tilbud og prisfastsetting for abonnementer (noen ganger også henvist til som medlemskap), abonnementstjenestene, graden av tilgjengelig abonnert digitalt innhold og de spesifikke titlene som er tilgjengelig via abonnementstjenester, kan endres over tid og etter sted uten varsel (unntatt som kan være påkrevd etter gjeldende lov). Med mindre annet er angitt, trer enhver prisendring i kraft ved begynnelsen av den neste abonnementsperioden. Hvis du ikke samtykker i en endring av abonnementet, kan du si opp abonnementet i samsvar med avsnitt 4(d) nedenfor. Prisfastsettingen for abonnement eller medlemskap, kan inkludere MVA og/eller andre avgifter. Der relevant vil slike avgifter bli samlet inn av den parten du utfører transaksjoner med for tjenesten, som kan være Amazon eller en tredjepart. Vi gir ingen garantier når det gjelder tilgjengeligheten av bestemt abonnert digitalt innhold eller minimum mengde abonnert digitalt innhold tilgjengelig i noe abonnement. Ytterligere vilkår som gjelder for et abonnement (slik som de gjeldende retningslinjene for kansellering og refusjon), vil være angitt på informasjonssidene for dette abonnementet på nettstedet til hovedtjenesten for stedet ditt, registrert her («videomarkedsplassen» din).

Noen av abonnementstjenestene vi tilbyr, er fra tredjeparter. Tredjeparter som leverer abonnementstjenester (for eksempel via Prime Video-kanaler), kan endre eller avslutte funksjonene til tjenestene eller innholdet i tjenestene sine. Amazon er ikke ansvarlig for innholdet som inneholdes i noen abonnementstjeneste fra noen tredjepart eller funksjonene til disse tjenestene.

d. Kansellering av abonnement / medlemskap. Hvis du har registrert deg for abonnement på eller medlemskap for kun video direkte via oss, kan du si opp når som helst ved å gå til kontoen din og justere innstillingene for medlemskapet, eller ved å kontakte kundetjenesten til Amazon, eller ved å bruke kanselleringsskjemaet som vi gjør tilgjengelig for deg på videomarkedsplassen (registrert her) eller, hvis du utfører transaksjoner for den relevante Amazon-abonnementstjenesten eller -medlemstjenesten via en tredjepart, via kontoen din hos en slik tredjepart. Hvis du sier opp innen 3 virkedager etter at du har registrert deg eller går over fra en gratis prøve til et betalt medlemskap (eller, for kunder i Storbritannia og EU, innen 14 dager etter at du har mottatt bekreftelse på abonnements- eller medlemstjenesten), vil vi refundere hele medlemsavgiften; unntatt at vi kan belaste deg (eller holde tilbake fra refusjonen) verdien av tjenesten som er brukt via kontoen din i løpet av en slik periode. Du godtar også uttrykkelig at tjenesten vil starte innenfor kanselleringsperioden. Hvis du sier opp på noe annet tidspunkt, vil vi refundere hele medlemsavgiften kun hvis du ikke har skaffet tilgang til digitalt innhold tilgjengelig som del av kun-video-medlemskapet via kontoen din, siden den siste medlemsavgiften din. Hvis du skaffer tilgang til tjenesten som del av et Prime-medlemskap, vil vilkårene for kansellering og refusjon som gjelder for deg, være oppgitt i bruksvilkårene for Prime på videomarkedsplassen din (registrert her). Hvis du skaffer tilgang til tjenesten som del av et Amazon-abonnement eller -medlemskap som du utfører transaksjoner for via en tredjepart, kan vilkårene som gjelder for kanselleringen og refusjonen være forskjellig og er som oppgitt av en slik tredjepart, og du kan måtte kontakte en slik tredjepart for å si opp abonnementet ditt eller motta en refusjon under deres gjeldende retningslinjer.

e. Transaksjoner som gjelder kjøp og leie; kanselleringer. Unntatt som beskrevet i dette avsnittet, er alle transaksjoner for kjøpt digitalt innhold, leid digitalt innhold og PPV digitalt innhold endelige, og vi aksepterer ikke returer av slikt digitalt innhold. Du kan kansellere en bestilling av kjøpt digitalt innhold eller leid digitalt innhold innen 48 timer etter kjøp eller leie (eller, for kunder i Storbritannia og EU, innen 14 dager fra datoen for kjøp eller leie), ved å klikke på «Kanseller ordre» fra de digitale bestillingene dine, eller for kjøp som faktureres via en tredjepart, på videoens detaljside på videomarkedsplassen din (registrert her) eller ved å kontakte kundetjenesten til Amazon; unntatt at du ikke kan kansellere en bestilling av kjøpt digitalt innhold eller leid digitalt innhold så snart du har begynt å vise eller laste ned slikt digitalt innhold. Du kan kansellere en forhåndsbestilling av kjøpt digitalt innhold eller leid digitalt innhold når som helst før utgivelsesdatoen. Du kan kansellere en bestilling av PPV digitalt innhold når som helst før den planlagte starten på programmet. Utgivelsesdatoen for forhåndsbestilt digitalt innhold kan endres. Hvis du har kjøpt digitalt innhold som en del av et Amazon-abonnement eller -medlemskap som du utfører transaksjoner for via en tredjepart, vil de gjeldende refusjonsvilkårene være fremsatt av en slik tredjepart.

f. Betalingsmåter. Hvis du registrerer deg for kun-video-abonnement eller -medlemskap via oss og faktureres av oss, vil fakturavilkårene beskrevet nedenfor gjelde for abonnementet eller medlemskapet ditt.

  • Hvis vi ikke kan behandle betalingen din ved bruk av den angitte betalingsmåten, forbeholder vi oss retten til å belaste enhver annen betalingsmåte vi har registrert på deg.
  • Hvis du kjøper et abonnement eller starter en gratis prøve for et abonnement, vil abonnementet automatisk fortsette og du autoriserer oss til (uten videre varsel, med mindre påkrevd etter gjeldende lov) å samle inn den da gjeldende periodiske abonnementsavgiften, inkludert eventuelle skatter, ved bruk av en hvilken som helst betalingsmåte vi har registrert på deg.
  • MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR EN BELASTNING SOM DU ØNSKER Å AVBESTILLE ELLER IKKE ØNSKER AUTOMATISK FORNYELSE AV, FORSTÅR DU AT ABONNEMENTET DITT AUTOMATISK VIL FORTSETTE OG DU AUTORISERER OSS TIL (UTEN VARSEL TIL DEG, MED MINDRE PÅLAGT ETTER GJELDENDE LOV) Å SAMLE INN DEN DA GJELDENDE PERIODISKE ABONNEMENTSAVGIFTEN, INKLUDERT EVENTUELLE SKATTER, VED BRUK AV EN HVILKEN SOM HELST BETALINGSMÅTE VI HAR REGISTRERT PÅ DEG.
  • Hvis alle betalingsmåter vi har registrert på deg avvises for betaling av abonnementsavgiften din, vil abonnementet bli kansellert med mindre du oppgir en ny betalingsmåte til oss. Hvis du oppgir en ny betalingsmåte til oss og belastning før abonnementet kanselleres er vellykket, vil den nye abonnementsperioden bli basert på den opprinnelige faktureringsdatoen og ikke datoen da belastningen ble foretatt. Du kan bruke «Min konto»-innstillingene til å oppdatere den/de foretrukne betalingsmåten(e) din/dine.

Hvis du har registrert deg for et kun-video-abonnement eller -medlemskap via en tredjepart og ikke faktureres direkte av oss, da vil faktureringsvilkårene som fremsettes av tredjeparten gjelde for abonnementet eller medlemskapet ditt.

g. Kampanjerelaterte prøveperioder. Vi tilbyr noen ganger kvalifiserte kunder forskjellige prøve- eller andre kampanjemedlemskap, som er underlagt denne avtalen unntatt som ellers oppgitt i kampanjetilbudene. Vi forbeholder oss retten til helt etter eget skjønn å fastsette om du er kvalifisert. Prøvemedlemmer kan når som helst (via kontoen din) velge ikke å fortsette til betalt medlemskap ved slutten av prøveperioden.

h. Begrenset lisens til digitalt innhold. Forutsatt betaling av eventuelle avgifter for å leie, kjøpe eller få tilgang til digitalt innhold og din overholdelse av alle vilkårene i denne avtalen, gir Amazon deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, begrenset lisens, i løpet av den gjeldende visningsperioden, til å få tilgang til og vise det digitale innholdet i samsvar med bruksreglene for personlig, ikke-kommersiell, privat bruk. Vi kan automatisk fjerne digitalt innhold fra den kompatible enheten din etter slutten av visningsperioden.

i. Tilgjengelighet for kjøpt digitalt innhold. Kjøpt digitalt innhold vil generelt fortsette å være tilgjengelig for deg for nedlasting eller strømming fra tjenesten, som relevant, men kan bli utilgjengelig på grunn av potensielle linsensieringsbegrensninger fra innholdsleverandøren eller av andre grunner, og Amazon vil ikke være erstatningspliktig overfor deg hvis det kjøpte digitale innholdet blir utilgjengelig for videre nedlasting eller strømming.

j. Avspillingskvalitet; strømming. Oppløsningen og kvaliteten på avspillingen av det digitale innholdet du mottar, vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert typen kompatibel enhet som du får tilgang til det digitale innholdet på og båndbredden din, som kan økes eller reduseres i løpet av visningen. Hvis vi oppdager at digitalt innhold som vi strømmer til deg kan bli avbrutt eller ikke vil bli spilt av riktig på grunn av begrensninger på båndbredden eller andre faktorer, kan vi redusere oppløsningen og filstørrelsen på det strømmede digitale innholdet i et forsøk på å levere en uavbrutt visningsopplevelse. Selv om vi bestreber oss på å levere en høykvalitets visningsopplevelse, gir vi ingen garantier når det gjelder oppløsningen eller kvaliteten på det digitale innholdet du vil motta under strømmingen, selv om du har betalt ekstra for tilgang til innhold i høydefinisjons-, ultrahøydefinisjons- eller høy-dynamisk-området.

k. Generelle begrensninger. Du kan ikke (i) overføre, kopiere eller vise det digitale innholdet, unntatt som tillatt i denne avtalen; (ii) selge, leie, lease, distribuere eller kringkaste noen rettigheter til det digitale innholdet; (iii) fjerne noen rettighetsmerknader eller -etiketter på det digitale innholdet; (iv) forsøke å deaktivere, forbigå, modifisere, overvinne eller på noen annen måte omgå noe system for digital rettighetsadministrasjon eller annen innholdsbeskyttelse brukt som del av tjenesten; eller (v) bruke tjenesten eller det digitale innholdet til noen kommersielle eller ulovlige formål.

l. Publikumsmålinger. Kun for kunder i USA: Visse tredjeparter, som annonsører og innholdseiere, er interessert i å forstå hvordan innholdet deres yter på Prime Video. Under visning av enkelte kanaler og noe sportsinnhold og direktesendt innhold, kan Amazon tilveiebringe informasjon om visningsatferden din til tredjeparter, for det formål å foreta publikumsmålinger og markedsundersøkelser. Klikk her for å lære mer om disse målingstjenestene, kanaler og sportsinnhold og direktesendt innhold som inkluderer dem, og valgene dine.

5. PROGRAMVARE

a. Bruk av programvaren. Vi kan gjøre tilgjengelig programvare for deg, for bruk i forbindelse med tjenesten («programvare»). Vilkår som finnes i Betingelser for bruk av videomarkedsplassen din (registrert her), gjelder for bruken av programvaren. For ytterligere vilkår som gjelder bestemt programvare fra tredjeparter, klikk her.

b. Opplysninger oppgitt til Amazon og leverandører av videoinnhold. Tjenesten og programvaren kan gi Amazon informasjon forbundet med bruken din av og ytelsene til tjenesten og programvaren, samt informasjon som gjelder enhetene som du laster ned og bruker tjenesten og programvaren på. Programvaren kan for eksempel gi Amazon informasjon forbundet med det digitale innholdet som du laster ned og strømmer, og bruken din av dette digitale innholdet (slik som om og når du viste det digitale innholdet, som blant annet kan hjelpe oss med å måle visningsperioden for leid digitalt innhold). All informasjon vi mottar, er underlagt personvernmerknaden til Amazon på videomarkedsplassen din (registrert her). Vi kan oppgi enkelte opplysninger forbundet med abonnementsstatusen og bruken din av digitalt innhold, inkludert visningshistorikk, til leverandører av videoinnhold, slik som tredjeparter som tilbyr abonnementstjenester via Prime Video-kanaler. Vi vil tilveiebringe denne informasjonen på en måte som ikke kan identifisere deg (med mindre du autoriserer deling av identifiserbare opplysninger med en bestemt leverandør av videoinnhold).

6. YTTERLIGERE VILKÅR

a. Oppsigelse. Vi kan uten varsel (unntatt som kan være påkrevd etter gjeldende lov) avslutte tilgangen din til tjenesten, inkludert eventuelle abonnementer som er tilgjengelig som en del av tjenesten, etter eget skjønn. Hvis vi gjør dette, vil vi gi deg en proporsjonal refusjon av abonnementsavgiften din (om noen); men hvis du bryter noen av vilkårene i denne avtalen, vil rettighetene dine under denne avtalen automatisk opphøre uten varsel, og Amazon kan, etter eget skjønn, straks trekke tilbake tilgangen din til tjenesten og til digitalt innhold uten refusjon av noen avgifter. I et slikt tilfelle må du slette alle kopier av digitalt innhold som du har lastet ned.

b. Eksplisitt innhold. Når du bruker tjenesten, kan du finne innhold som kan være støtende, uanstendig eller som du kan ha innsigelser mot; dette innholdet identifiseres kanskje som å inneholde eksplisitt språk eller andre trekk, eller ikke. Du aksepterer uansett å bruke tjenesten på egen risiko, og Amazon har intet ansvar overfor deg for noe innhold. Innholdstyper, genre, kategorier og beskrivelser oppgis av bekvemmelighetshensyn, og Amazon gir ingen garantier angående deres nøyaktighet.

c. Kommunikasjoner. Vi kan sende deg kampanjer eller kommunisere elektronisk med deg på annen måte, som kan inkludere e-post, push-varslinger eller post til Amazon-meldingssenteret ditt, og du samtykker herved i å motta disse kommunikasjonene (med mindre du er en kunde i Storbritannia, EU, Tyrkia eller Brasil, da du i så fall bestemmer separat om du ønsker eller ikke ønsker å motta disse kommunikasjonene). Disse kommunikasjonene vil være i samsvar med personvernmerknaden til Amazon for videomarkedsplassen din (registrert her). Hvis du vil avslutte mottak av markedsføringskommunikasjon fra Amazon Prime Video, må du oppdatere preferansene dine for markedsføringskommunikasjon fra kontoen din.

d. Modifisering av tjenesten. Amazon forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere eller avslutte tjenesten eller noen del av tjenesten, når som helst og uten varsel (unntatt som påkrevd av gjeldende lov), og Amazon vil ikke være ansvarlig overfor deg skulle de hevde slike rettigheter, selv om muligheten din til å bruke digitalt innhold påvirkes av endringen.

e. Endringer. Amazon forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer i denne avtalen ved å publisere de reviderte vilkårene i forbindelse med tjenesten eller på videomarkedsplassen (registrert her). I maksimal utstrekning tillatt under loven, vil fortsatt bruk av tjenesten eller programvaren etter noen endring, utgjøre din aksept av slike endringer. Eventuell økning i abonnementsavgiften vil imidlertid ikke gjelde før abonnementet ditt fornyes.

f. Forbehold om rettigheter; ansvarsfraskrivelse. Tjenesten, programvaren og det digitale innholdet omfatter immateriell eiendom som er beskyttet av loven. Eiere av opphavsretten til digitalt innhold er intenderte tredjeparts begunstigede under avtalen. Om vi ikke insisterer på eller håndhever streng overholdelse av avtalen, vil dette ikke representere noen oppgivelse av rettighetene våre.

g. Tvister / betingelser for bruk. Enhver tvist eller ethvert krav som følger fra eller er forbundet med denne avtalen eller tjenesten, er underlagt gjeldende lov, fraskrivelse av garantier og begrensning av ansvar, tvisteløsning og fraskrivelse av gruppesøksmål (om relevant), og alle andre vilkår i Amazons betingelser for bruk av videomarkedsplassen din (registrert her). Du godtar disse vilkårene på vegne av deg selv og alle medlemmer av husstanden din og andre som bruker tjenesten under kontoen din ved å bruke tjenesten. DU KAN OGSÅ HA BESTEMTE RETTIGHETER SOM BESKYTTER DEG SOM FORBRUKER, UNDER LOVENE I DEN LOKALE JURISDIKSJONEN DIN.

h. Begrensning av ansvar. Uten begrensning av fraskrivelsen av garantier og begrensning av ansvar i Amazons betingelser for bruk av videomarkedsplassen din (registrert her): (i) ikke i noe tilfelle skal vårt eller våre programvarelisensgiveres totale ansvar overfor deg for alle skader som følger fra eller er forbundet med bruken din eller den manglende evnen til å bruke programvaren, overskride beløpet på femti dollar (USD 50,00); og (ii) ikke i noe tilfelle skal det totale ansvaret overfor deg fra oss eller våre leverandører av digitalt innhold, for skader som følger fra bruken din av tjenesten, det digitale innholdet eller informasjon, materialer eller produkter inkludert på eller på annen måte gjort tilgjengelig for deg via tjenesten, overskride beløpet du betalte oss over de siste 12 månedene for å kjøpe, leie eller vise det digitale innholdet forbundet med erstatningskravet ditt. Begrensningene i dette avsnittet vil gjelde selv om rettsmidlene svikter i sitt grunnleggende formål.

ENKELTE JURISDIKSJONER, INKLUDERT JURISDIKSJONER I EU, TILLATER IKKE UTELUKKELSEN AV IMPLISERTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN AV ANSVAR FOR ENKELTE TYPER ERSTATNINGER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, GJELDER KANSKJE NOEN AV ELLER ALLE DE OVENNEVNTE FRASKRIVELSENE, UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

i. Kontaktopplysninger. For kommunikasjoner som gjelder denne avtalen, ber vi om at du skriver til Amazon på den gjeldende varslingsadressen oppført her.

j. Fraskilling. Hvis noe vilkår eller noen betingelse i denne avtalen kjennes ugyldig, opphevd eller ikke-håndhevbar av andre grunner, vil denne delen bli ansett å kunne fraskilles og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til noe/noen gjenværende vilkår eller betingelse.