Aanmelden

Hulp

Amazon Prime Video Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2021

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden voor Amazon Prime Video. Deze voorwaarden gelden tussen u en de entiteit die aan u de Amazon Prime Video-service levert. Afhankelijk van uw locatie kan dit Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited of een van hun gelieerde ondernemingen zijn ("Amazon", "wij" of "ons"). Ga naar www.primevideo.com/ww-av-legal-home om te zien welke gelieerde onderneming van Amazon u de Amazon Prime Video-service levert en voor andere toepasselijke voorwaarden op basis van uw locatie. Uw Amazon Prime Video serviceprovider kan van tijd tot tijd veranderen, met of zonder kennisgeving vooraf (tenzij dit door de toepasselijke wetgeving is vereist). Lees deze voorwaarden samen met de op u van toepassing zijnde Privacyverklaring, Gebruiksvoorwaarden en Amazon Prime Video Gebruiksregels, en alle overige regels en beleidslijnen in verband met de Amazon Prime Video service (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele regels of gebruiksbepalingen die op de informatiepagina van een product staan vermeld of op een hulp- of andere informatiepagina voor de Amazon Prime Video service) (gezamenlijk deze "Overeenkomst"). Als u bent gevestigd in het VK, de Europese Unie of Brazilië, zijn de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en de Verklaring ten aanzien van op interesses gebaseerde advertenties geen onderdeel van uw Overeenkomst. De versies van deze op u van toepassing zijnde beleidslijnen en verklaringen kunnen door u worden ingezien zodat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen. Elke keer dat u de Amazon Prime Video-service bezoekt, doorbladert of gebruikt, accepteert u deze Overeenkomst namens uzelf en alle leden van uw huishouden en anderen die de Service onder uw account gebruiken.

1. DE SERVICE

Amazon Prime Video (de "Service") is een gepersonaliseerde service die digitale films, televisieprogramma's en andere videocontent (gezamenlijk "Digitale Content") en andere diensten aanbiedt en aanbeveelt, zoals bepaald in deze Overeenkomst. Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot de Service en Digitale Content, inclusief via Amazon Prime en uw gebruik van andere Prime-voordelen en Amazon-services zijn onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden, beschikbaar in de apps, websites of apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot die services. Als u nog geen 18 jaar oud bent, of de leeftijd voor meerderjarigheid in uw locatie hebt bereikt, mag u uitsluitend samen met een ouder of voogd van de Service gebruikmaken. Wij personaliseren content en functies als onderdeel van de Services. Zo tonen wij u onder andere aanbevelingen over Digitale Content, functies en services waarnaar mogelijk uw interesse uitgaat. Daarnaast zetten we ons in voor een voortdurende verbetering van de Amazon-apparaten en -diensten en uw beleving daarmee.

2. COMPATIBELE APPARATEN

Om Digitale Content te kunnen streamen of downloaden, moet u een personal computer, draagbare mediaspeler of ander apparaat gebruiken dat aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten voldoet die wij van tijd tot tijd bepalen (een "Compatibel Apparaat"). Sommige Compatibele Apparaten kunnen misschien alleen gebruikt worden om Digitale Content te streamen, sommige kunnen alleen worden gebruikt om Digitale Content te downloaden en andere kunnen worden gebruikt om Digitale Content te streamen en downloaden. Wij kunnen de vereisten voor Compatibele Apparaten van tijd tot tijd wijzigen en, in sommige gevallen, is het feit of een apparaat een Compatibel Apparaat is (of blijft) mogelijk afhankelijk van de software of systemen die door de fabrikant van het apparaat of door andere derden worden geleverd of gehandhaafd. Daarom kunnen apparaten die op een gegeven moment Compatibele Apparaten zijn dat in de toekomst niet meer zijn. De Amazon-entiteit die u de mobiele app van Amazon Prime Video levert, kan verschillen van de Amazon-entiteit die u de Service levert.

3. GEOGRAFISCHE VARIABILITEIT

Vanwege technische restricties en andere door contentproviders opgelegde restricties is de Service slechts in bepaalde locaties beschikbaar. De Digitale Content (inclusief Digitale Content met ondertiteling en gesynchroniseerde audioversies) en hoe wij u Digitale Content aanbieden, varieert in de tijd en per locatie. Amazon maakt van technologieën gebruik om uw geografische locatie te controleren. U mag geen technologie of techniek gebruiken om uw locatie te verhullen of verbergen.

4. DIGITALE CONTENT

a. Algemeen. Met de Service kunt u: (i) op basis van een abonnement toegang verkrijgen tot Digitale Content om deze tijdens een beperkte periode tijdens een abonnementsperiode te bekijken (bijvoorbeeld via Amazon Prime of een ander abonnement of op zich staand aanbod voor videoabonnement) ("Abonnement Digitale Content"); (ii) Digitale Content huren om on-demand te bekijken gedurende een beperkte periode ("Huur Digitale Content"); (iii) Digitale Content aanschaffen om on-demand te bekijken gedurende een onbeperkte periode ("Aangeschafte Digitale Content"); (iv) Digitale Content aanschaffen om als pay-per-view te bekijken gedurende een beperkte periode ("PPV Digitale Content"): en/of (v) gratis toegang tot Digitale Content verkrijgen op basis van advertenties of op promotiebasis om deze tijdens een beperkte periode te bekijken ("Gratis Digitale Content"). Digitale Content kan beschikbaar zijn als Abonnement Digitale Content, Huur Digitale Content, Aangeschafte Digitale Content, PPV Digitale Content, Gratis Digitale Content of elke combinatie hiervan, en is in elk geval onderhevig aan onderstaande beperkte licentieverlening.

b. Gebruiksregels. Uw gebruik van Digitale Content is onderhevig aan de Amazon Prime Video Gebruiksregels (de "Gebruiksregels"). De Gebruiksregels voorzien in belangrijke informatie, inclusief de periode waarin u toestemming hebt om verschillende soorten Digitale Content te bekijken (de "Weergaveperiode") en beperkingen op het aantal en soort Compatibele Apparaten waarop elk soort Digitale Content mag worden gedownload, gestreamd en bekeken.

c. Abonnementen/Lidmaatschappen. Aanbiedingen en prijzen voor abonnementen (soms ook lidmaatschappen genoemd), de abonnementsservices, de mate van beschikbare Digitale Content van abonnementen en de specifieke titels die via abonnementsservices beschikbaar zijn, kunnen in de loop der tijd en per locatie zonder kennisgeving veranderen (tenzij dit door de toepasselijke wetgeving is verplicht). Tenzij anders vermeld, treden prijsveranderingen in werking bij ingang van de volgende abonnementsperiode. Als u het niet eens bent met een abonnementswijziging, kunt u uw abonnement annuleren zoals beschreven in onderstaande Paragraaf 4(d). Bij de prijzen voor abonnementen of lidmaatschappen kunnen btw en/of andere belastingen zijn inbegrepen. Voor zover van toepassing worden dergelijke belastingen geïnd door de partij met wie u voor de service te maken hebt. Dit kan Amazon of een derde partij zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van specifieke Digitale Content voor abonnementen, noch voor de minimumhoeveelheid aan Digitale Content die in een abonnement beschikbaar is. Aanvullende voorwaarden die op een abonnement van toepassing zijn (zoals toepasselijk annulerings- en restitutiebeleid) worden vermeld op de informatiepagina's voor dat abonnement op de primaire Servicewebsite voor uw locatie, die hier staat vermeld (uw "Video Marketplace").

Enkele van de abonnementsservices die wij aanbieden zijn van derden. Derden die abonnementsservices leveren (bijvoorbeeld via Prime Video-kanalen) kunnen de functies van hun services of de content in hun services veranderen of stopzetten. Amazon is niet verantwoordelijk voor de content in een abonnementsservice van derden noch voor de functies van deze services.

d. Annulering van Abonnementen/Lidmaatschappen. Als u zich direct via ons hebt aangemeld voor uw video-only abonnement of lidmaatschap, kunt u dit te allen tijde annuleren door naar Uw Account te gaan en uw lidmaatschapsinstellingen aan te passen, door contact op te nemen met de klantenservice van Amazon of door gebruik te maken van een annuleringsformulier dat we u op uw Video Marketplace ter beschikking stellen (hier vermeld) of, als u voor het toepasselijke Amazon-abonnement of -lidmaatschap via een derde handelt, via uw account met die derde. Als u binnen 3 werkdagen annuleert nadat u zich hebt aangemeld of van een gratis proef overgaat op een betaald lidmaatschap (of, voor klanten in het VK en de Europese Unie, binnen 14 dagen nadat u de bevestiging van uw abonnements- of lidmaatschapsservice hebt ontvangen), betalen wij uw volledige lidmaatschapskosten terug; wij kunnen echter kosten in rekening brengen (of inhouden op uw restitutie) voor het bedrag dat u de Service via uw account in die periode hebt gebruikt. Daarnaast aanvaardt u uitdrukkelijk dat de Service in uw annuleringsperiode start. Als u op een ander moment annuleert, betalen wij uw volledige lidmaatschap alleen terug indien er via uw account geen toegang is geweest tot beschikbare Digitale Content als onderdeel van uw video-only lidmaatschap sinds dat de lidmaatschapskosten voor het laatst in rekening zijn gebracht. Als u toegang tot de Service hebt als onderdeel van een Prime-lidmaatschap, gelden annulerings- en restitutievoorwaarden die staan uiteengezet in de Prime Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace (hier vermeld). Als u toegang tot de Service hebt als onderdeel van een Amazon-abonnement of -lidmaatschap dat u via een derde betrekt, kunnen de op u van toepassing zijnde annulerings- en restitutievoorwaarden anders zijn zoals uiteengezet door die derde, en moet u wellicht contact opnemen met die derde om uw abonnement te annuleren of uw geld terug te krijgen in het kader van diens toepasselijke beleid.

e. Aanschaf- en huurtransacties; Annuleringen. Behalve zoals beschreven in deze paragraaf zijn alle transacties voor Aangeschafte Digitale Content, Gehuurde Digitale Content en PPV Digitale Content definitief en wij accepteren geen retourzendingen voor dergelijke Digitale Content. U mag een order voor Aangeschafte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content binnen 48 uur na aanschaf of huur annuleren (of, voor klanten in het VK en de Europese Unie, binnen 14 dagen vanaf de datum van aanschaf of huur) door te klikken op "Uw Order Annuleren" op Uw Digitale Orders of, voor via een derde gefactureerde aanschaf, op de informatiepagina van de video op uw Video Marketplace (hier vermeld) of door contact op te nemen met de klantenservice van Amazon; behalve dat u geen order voor Aangeschafte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content mag annuleren als u al bent begonnen met het bekijken of downloaden van die Digitale Content. U mag een pre-order voor Aangeschafte Digitale Content of Gehuurde Digitale Content te allen tijde voor zijn publicatiedatum annuleren. U mag een order voor PPV Digitale Content op elk moment voor de geprogrammeerde start van het programma annuleren. De publicatiedatum van vooraf bestelde Digitale Content is aan veranderingen onderhevig. Als u Digitale Content hebt aangeschaft als onderdeel van een Amazon-abonnement of -lidmaatschap dat u via een derde betrekt, gelden de restitutievoorwaarden zoals door die derde uiteengezet.

f. Betaalmethodes. Als u zich via ons aanmeldt voor uw video-only abonnement of lidmaatschap en door ons wordt gefactureerd, dan zijn de hieronder beschreven factureringsvoorwaarden op uw abonnement of lidmaatschap van toepassing.

  • Als wij niet in staat zijn uw betaling te verwerken met behulp van uw aangewezen betaalmethode, behouden we ons het recht voor een betaalmethode te gebruiken die wij voor u in ons bestand hebben staan.
  • Als u een abonnement aanschaft of een gratis proef voor een abonnement start, loopt uw abonnement automatisch door en machtigt u ons (zonder verdere kennisgeving, tenzij dit wettelijk verplicht is) om de dan geldende periodieke abonnementskosten te innen inclusief eventuele belastingen, door middel van een betaalmethode die wij voor u in ons bestand hebben staan.
  • TENZIJ U ONS VOOR EEN REKENING OP DE HOOGTE STELT DAT U WILT ANNULEREN OF NIET AUTOMATISCH WILT VERLENGEN, BEGRIJPT U DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH DOORLOOPT EN U MACHTIGT ONS (ZONDER KENNISGEVING AAN U, TENZIJ DIT WETTELIJK VERPLICHT IS) DE DAN GELDENDE PERIODIEKE ABONNEMENTSKOSTEN TE INNEN INCLUSIEF EVENTUELE BELASTINGEN, DOOR MIDDEL VAN EEN BETAALMETHODE DIE WIJ VOOR U IN ONS BESTAND HEBBEN STAAN.
  • Als alle betaalmethodes die wij voor u in ons bestand hebben staan worden geweigerd voor de betaling van uw abonnementskosten, wordt uw abonnement geannuleerd tenzij u ons een nieuwe betaalmethode verstrekt. Als u ons een nieuwe betaalmethode verstrekt en de kosten worden met succes in rekening gebracht voordat uw abonnement wordt geannuleerd, is uw nieuwe abonnementsperiode gebaseerd op de oorspronkelijke factureringsdatum, niet op de datum dat de kosten in rekening werden gebracht. U kunt de instelling van "Uw Account" gebruiken om uw aangewezen betaalmethode(s) bij te werken.

Als u zich via een derde hebt aangemeld voor uw video-only abonnement of lidmaatschap en niet direct door ons wordt gefactureerd, dan zijn de factureringsvoorwaarden van die derde op uw abonnement of lidmaatschap van toepassing.

g. Promotieproeven. Soms bieden wij in aanmerking komende klanten meerdere proef- of promotielidmaatschappen aan. Deze zijn onderhevig aan deze Overeenkomst behalve waar anders vermeld in de promotieaanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Leden van een proefabonnement mogen te allen tijde (via Uw Account) besluiten om aan het einde van de proefperiode niet verder te gaan met een betaald lidmaatschap.

h. Beperkte licentie voor Digitale Content. Afhankelijk van de betaling van eventuele kosten voor het huren, aanschaffen of bekijken van Digitale Content, en van uw naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Amazon u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie tijdens de toepasselijke Weergaveperiode, om Digitale Content te openen of bekijken in overeenstemming met de Gebruiksregels, voor persoonlijk, niet-commercieel, privégebruik. We kunnen Digitale Content op het einde van de Weergaveperiode automatisch van uw Compatibele Apparaat verwijderen.

i. Beschikbaarheid van Aangeschafte Digitale Content. Aangeschafte Digitale Content zal in het algemeen voor u beschikbaar blijven om van de Service te downloaden of streamen, maar kan onbeschikbaar worden vanwege potentiële licentierestricties van de provider of om andere redenen, en Amazon is ten aanzien van u niet aansprakelijk als Aangeschafte Digitale Content onbeschikbaar wordt voor verdere downloads of streaming.

j. Afspeelkwaliteit; Streaming. De afspeelresolutie en -kwaliteit van de Digitale Content die u ontvangt, hangt af van een aantal factoren, waaronder het soort Compatibele Apparaat waarop u de Digitale Content opent en uw bandbreedte, die tijdens het kijken kan toe- of afnemen. Als we detecteren dat Digitale Content die wij naar u streamen kan worden onderbroken of anderszins niet goed wordt afgespeeld door bandbreedtebeperkingen of andere factoren, mogen wij de resolutie en bestandsgrootte van de gestreamde Digitale Content verminderen in een poging een ononderbroken kijkervaring te bieden. Hoewel we ernaar streven u een hoogwaardige kijkervaring te bieden, geven we geen garantie ten aanzien van de resolutie of kwaliteit van de Digitale Content die u tijdens het streamen ontvangt, ook niet als u extra hebt betaald voor toegang tot content met een high definition, ultra-high definition of een hoog dynamisch bereik.

k. Algemene restricties. U mag (i) de Digitale Content niet overdragen, kopiëren of weergeven, behalve zoals toegestaan in deze Overeenkomst; (ii) geen rechten op de Digitale Content verkopen, huren, leasen, verspreiden of uitzenden; (iii) geen eigendomsverklaringen of labels op de Digitale Content verwijderen; (iv) niet proberen digitaalrechtenbeheer of andere beveiligingssystemen voor content uit te schakelen, te mijden, wijzigen, teniet te doen of anderszins te omzeilen, die als deel van de Service worden gebruikt; en u mag (v) de Service of Digitale Content niet voor commerciële of illegale doeleinden gebruiken.

l. Publieksmeting. Alleen voor Amerikaanse klanten zijn bepaalde derden, zoals adverteerders en contenteigenaars, geïnteresseerd in hoe hun content presteert op Prime Video. Wanneer u naar bepaalde Kanalen en Sport en Live-content kijkt, kan Amazon informatie verstrekken aan derden over uw kijkgedrag ten behoeve van publieksmeting en marktonderzoek. klik hier voor meer informatie over deze metingsdiensten, Kanalen en Sporten en Live-content waar dit het geval is en wat uw keuzes zijn.

5. SOFTWARE

a. Gebruik van de Software. We kunnen software beschikbaar stellen voor uw gebruik in verband met de Service ("Software"). De in de Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace (hier vermeld) opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Software. Voor aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Software van bepaalde derden klikt u hier.

b. Aan Amazon en Videocontentproviders verstrekte informatie. De Service en Software kunnen Amazon van informatie voorzien in verband met uw gebruik en de prestaties van de Service en Software, evenals informatie over de apparaten waarop u de Service en Software downloadt en gebruikt. De Software kan Amazon bijvoorbeeld van informatie voorzien met betrekking tot de Digitale Content die u downloadt en streamt en uw gebruik van die Digitale Content (zoals of en wanneer u de Digitale Content hebt bekeken wat ons onder andere kan helpen bij het meten van de Weergaveperiode voor Gehuurde Digitale Content). Alle informatie die wij ontvangen is onderhevig aan de Amazon Privacyverklaring van uw Video Marketplace (hier vermeld). Wij mogen bepaalde informatie met betrekking tot uw abonnementsstatus en gebruik van Digitale Content, inclusief kijkgeschiedenis, aan videocontentproviders verstrekken, zoals derden die via Prime Video-kanalen abonnementsservices aanbieden. Wij zullen deze informatie zodanig verstrekken dat u niet identificeerbaar bent (tenzij u toestemming verleent om identificeerbare informatie met een specifieke videocontentprovider te delen).

6. AANVULLENDE VOORWAARDEN

a. Beëindiging. Wij mogen uw toegang tot de Service naar eigen inzicht en zonder kennisgeving beëindigen, inclusief eventuele abonnementen die als onderdeel van de Service beschikbaar zijn (tenzij verplicht door de toepasselijke wetgeving). Als we dat doen, bieden we u een pro rata restitutie van uw abonnementskosten (indien van toepassing); maar als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, worden uw rechten krachtens deze Overeenkomst automatisch en zonder kennisgeving beëindigt, en mag Amazon naar eigen inzicht uw toegang tot de Service en Digitale Content onmiddellijk intrekken zonder restitutie van eventuele kosten. In zo'n geval moet u alle kopieën verwijderen van Digitale Content die u hebt gedownload.

b. Expliciete Content. Als u van de Service gebruikmaakt, kunt u content tegenkomen die aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk is: deze content kan al dan niet zijn aangeduid met bevat expliciete taal of andere attributen. Nochtans gaat u ermee akkoord de Service op eigen risico te gebruiken en Amazon is niet aansprakelijk voor content. Soorten content, genres, categorieën en beschrijvingen worden voor uw gemak geboden. Amazon garandeert de nauwkeurigheid ervan niet.

c. Communicatie. Wij kunnen u promoties zenden of anderszins elektronisch met u communiceren. Hierbij kan het gaan om e-mail, pushmeldingen of berichten op uw Amazon Message Center, en u stemt er hierbij mee in die communicatie te ontvangen (tenzij u een klant bent in het VK, de Europese Unie, Turkije of Brazilië. In dat geval besluit u afzonderlijk of u deze communicatie wenst te ontvangen). Deze communicatie is in overeenstemming met de Amazon Privacyverklaring van uw Video Marketplace (hier vermeld). Om niet langer marketingberichten van Amazon Prime Video te ontvangen, werkt u uw voorkeuren voor marketingberichten bij op Uw Account.

d. Aanpassing van de Service. Amazon behoudt zich het recht voor de Service, of een deel van de Service, te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten (tenzij dit bij toepasselijk wet verplicht is) en Amazon is ten aanzien van u niet aansprakelijk als dergelijke rechten worden uitgeoefend, ook niet als uw vermogen om Digitale Content te gebruiken door de verandering wordt getroffen.

e. Wijzigingen. Amazon behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in deze Overeenkomst aan te brengen door de herziene voorwaarden in verband met de Service op uw Video Marketplace (hier vermeld) te plaatsen. Voor zover wettelijk is toegestaan, betekent uw blijvend gebruik van de Service of Software na eventuele veranderingen dat u dergelijke veranderingen hebt geaccepteerd. Elke stijging van uw abonnementskosten zal echter pas worden toegepast wanneer uw abonnement wordt verlengd.

f. Voorbehoud van rechten; Verklaring van afstand. De Service, Software en de Digitale Content belichamen intellectueel eigendom dat bij wet is beschermd. Auteursrechthebbenden van Digitale Content zijn in het kader van deze Overeenkomst beoogde externe begunstigden. Als wij niet aandringen op uw strikte naleving van de Overeenkomst of deze afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten.

g. Geschillen/Gebruiksvoorwaarden. Elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst of de Service is onderhevig aan het heersende recht, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en groepsvorderingen (indien van toepassing), en alle overige voorwaarden in de Amazon Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace (hier vermeld). U gaat akkoord met deze voorwaarden namens uzelf en alle leden van uw huishouden en anderen die de Service onder uw account gebruiken door de Service te gebruiken. MOGELIJK HEBT U OOK RECHT OP BEPAALDE CONSUMENTENRECHTEN BINNEN DE WETGEVING VAN UW PLAATSELIJKE JURISDICTIE.

h. Aansprakelijkheidsbeperking. Onverminderd de garantiedisclaimer en de aansprakelijkheidsbeperking in de Amazon Gebruiksvoorwaarden van uw Video Marketplace (hier genoteerd): (i) zal in geen enkel geval onze totale aansprakelijkheid of die van onze softwarelicentiegevers jegens u voor alle schade die voortvloeit uit, of in verband met, uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Software meer bedragen dan vijftig dollar ($ 50,00); en (ii) zal in geen enkel geval onze totale aansprakelijkheid of die van onze leveranciers van Digitale Content jegens u voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Service, de Digitale Content of van informatie, materiaal of producten op de Service of die anderszins aan u ter beschikking worden gesteld via de Service, meer bedragen dan het bedrag dat u ons de afgelopen 12 maanden hebt betaald om Digitale Content aan te schaffen, te huren of bekijken in verband met uw schadeclaim. De beperkingen in deze paragraaf zijn ook op u van toepassing als de rechtsmiddelen niet hun wezenlijke doel halen.

BEPAALDE JURISDICTIES, INCLUSIEF JURISDICTIES IN DE EUROPESE UNIE, STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENGENOEMDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK EXTRA RECHTEN.

i. Contactgegevens. Voor communicatie over deze Overeenkomst, schrijft u naar Amazon op het hier vermelde toepasselijke berichtadres.

j. Scheidbaarheid. Als een van de voorwaarden van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of om de een of andere reden onafdwingbaar wordt geacht, wordt dat gedeelte als scheidbaar geacht en zal niet van invloed zijn op de geldigheid en onafdwingbaarheid van de overige voorwaarden.