Logga in

Hjälp

Amazon Prime Video Användarvillkor

Senast uppdaterad: Den 4 maj 2021

Välkommen till Amazon Videos användarvillkor. Dessa villkor är mellan dig och den enhet som tillhandahåller tjänsten Amazon Prime Video till dig, vilket beroende på din plats, kan vara Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller ett dotterbolag till dessa ("Amazon", "vi" eller "oss"). Gå till www.primevideo.com/ww-av-legal-home för att se vilket av Amazons dotterbolag som tillhandahåller tjänsten Amazon Prime Video till dig, samt andra tillämpliga villkor baserat på din plats. Din tjänsteleverantör av Amazon Prime Video kan komma att ändras från en tidpunkt till en annan, med eller utan förvarning (såvida det inte krävs enligt lag). Läs dessa villkor, tillsammans med Sekretessmeddelandet, Användarvillkoren, och de Användningsrestriktioner för Amazon Prime Video som gäller för dig, samt alla andra regler och bestämmelser kopplade till tjänsten Amazon Prime Video (inklusive, men inte begränsat till, regler eller användningsbestämmelser som specificeras på någon produktsida eller på någon hjälp- eller annan informationssida för tjänsten Amazon Prime Video) (sammantaget, "Avtalet"). Om du befinner dig i Storbritannien, Europeiska unionen eller Brasilien, utgör Sekretessmeddelandet, Meddelandet om cookies och Meddelandet om internetbaserade annonser inte en del av ditt avtal. Versionerna av dessa policyer och meddelanden som gäller för dig finns tillgängliga, för att du ska förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Varje gång du besöker, bläddrar i, eller använder Amazon Prime Video-tjänsten accepterar du detta avtal för din egen räkning och alla medlemmar i ditt hushåll och andra som använder tjänsten under ditt konto.

1. TJÄNSTEN

Amazon Prime Video ("Tjänsten") är en anpassad tjänst som erbjuder, rekommenderar och hjälper dig att upptäcka digitala filmer, TV-serier och annat videoinnehåll (sammantaget, "Digitalt innehåll") och andra tjänster som tillhandahålls i detta avtal. Det finns flera sätt att komma åt tjänsten och dess digitala innehåll, inklusive via Amazon Prime och din användning av andra Prime-fördelar och Amazon-tjänster som regleras av separata villkor, tillgängliga genom appar, webbplatser eller enheter som du använder för att komma åt dessa tjänster. Om du är under 18 år eller den myndighetsålder som gäller för din plats får du endast använda tjänsten med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare. Vi anpassar innehåll och funktioner som en del av tjänsterna, inklusive att visa dig rekommendationer om digitalt innehåll, funktioner och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi strävar också efter att kontinuerligt förbättra Amazons enheter och tjänster och din upplevelse av dem.

2. KOMPATIBLA ENHETER

För att kunna streama eller ladda ner digitalt innehåll måste du använda en persondator, bärbar mediaspelare eller annan enhet som uppfyller system- och kompatibilitetskraven som vi då och då upprättar (en "kompatibel enhet"). Vissa kompatibla enheter kan endast användas för att streama digitalt innehåll, vissa kan endast användas för att ladda ner digitalt innehåll, och andra kan användas för att streama och ladda ner digitalt innehåll. Vi kan ändra kraven för kompatibla enheter från en tidpunkt till en annan och i vissa fall beror om en enhet är (eller förblir) en kompatibel enhet på programvara eller system som tillhandahålls eller underhålls av enhetstillverkaren eller andra tredje parter. Följaktligen kan enheter som är kompatibla enheter vid ett tillfälle upphöra att vara kompatibla enheter i framtiden. Amazon-enheten som tillhandahåller mobilappen Amazon Prime Videos till dig kan vara annorlunda än den Amazon-enhet som tillhandahåller tjänsten.

3. GEOGRAFISKA SKILLNADER

På grund av tekniska och andra begränsningar som tillhandahålls av innehållsleverantörer är tjänsten endast tillgänglig på vissa platser. Det digitala innehållet (inklusive undertexter och dubbade ljudversioner av digitalt innehåll) och hur vi erbjuder digitalt innehåll till dig varierar över tid och efter plats. Amazon kommer att använda tekniker för att verifiera din geografiska plats. Du får inte använda någon teknologi eller teknik för att dölja eller förställa din plats.

4. DIGITALT INNEHÅLL

a. Allmänt. Tjänsten kan tillåta dig att: (i) få tillgång till digitalt innehåll på prenumerationsbasis för visning under en begränsad tid under en prenumerationsperiod (till exempel via Amazon Prime eller annan prenumeration eller fristående videoprenumeration) ("Prenumeration av digitalt innehåll"), (ii) hyra digitalt innehåll för visning på begäran under en begränsad tidsperiod ("Hyra av digitalt innehåll"), (iii) köpa digitalt innehåll för visning på begäran under obegränsad tid ("Köp av digitalt innehåll"), (iv) köpa digitalt innehåll för betalning per visning under en begränsad tidsperiod ("Betalning per visning av digitalt innehåll") och/eller (v) få tillgång till digitalt innehåll på kostnadsfri annons- eller marknadsföringsbasis för visning under en begränsad tid ("Kostnadsfritt digitalt innehåll"). Digitalt innehåll kan vara tillgängligt som prenumeration av digitalt innehåll, hyra av digitalt innehåll, köp av digitalt innehåll, betalning per visning av digitalt innehåll, kostnadsfritt digitalt innehåll, eller någon kombination av dessa, och omfattas i vardera fall av nedanstående tillstånd för begränsad licens.

b. Användningsrestriktioner. Din användning av digitalt innehåll är föremål för Amazons användarrestriktioner för Prime Video ("Användarrestriktionerna"). Användarrestriktionerna innehåller viktig information, inklusive den tidsperiod under vilken du har behörighet att visa olika typer av digitalt innehåll ("visningsperioden") och begränsningar av antalet och typen av kompatibla enheter som varje typ av digitalt innehåll kan laddas ner till, streamas och visas på.

c. Prenumerationer/medlemskap. Erbjudanden och priser för prenumerationer (kallas ibland för medlemskap), prenumerationstjänster, omfattningen av tillgängligt digitalt innehåll för prenumeration och de specifika titlar som finns tillgängliga via prenumerationstjänster kan förändras över tid och efter plats utan förvarning (förutom när det krävs enligt lag). Om inget annat anges gäller eventuella prisändringar från och med början av nästa prenumerationsperiod. Om du inte godkänner en prenumerationsändring kan du säga upp din prenumeration enligt avsnitt 4 (d) nedan. Prissättningen för prenumerationer eller medlemskap kan inkludera moms och/eller andra skatter. I tillämpliga fall kommer sådana skatter att tas ut av den part till vilken du betalar för tjänsten, vilket kan vara Amazon eller en tredje part. Vi garanterar ingen tillgänglighet av specifikt digitalt innehåll för prenumeration eller någon minsta tillgängliga mängd digitalt abonnemangsinnehåll som finns för en prenumeration. Ytterligare villkor som gäller för en prenumeration (såsom tillämplig avbrotts- och återbetalningspolicy) kommer att anges i informationssidorna för prenumerationen på den primära service-webbplatsen för din plats, vilken anges här (din "Videomarknadsplats").

Vissa av de prenumerationstjänster som vi erbjuder är från tredje part. Tredjeparter som tillhandahåller prenumerationstjänster (till exempel via Prime Video Channels) kan ändra eller avbryta funktionerna i sina tjänster eller innehållet i sina tjänster. Amazon ansvarar inte för innehållet i någon prenumerationstjänst från tredje part eller funktionerna i dessa tjänster.

d. Uppsägning av prenumerationer/medlemskap. Om du registrerade dig för din videoprenumeration eller ditt medlemskap direkt hos oss kan du avbryta prenumerationen/medlemskapet när som helst genom att gå till ditt konto och justera dina medlemsinställningar, genom att kontakta Amazons kundtjänst eller genom att använda ett uppsägningsformulär som vi gör tillgängligt för dig på din videomarknadsplats (anges här) eller, om du gör överföringar för tillämplig Amazon-prenumeration eller medlemskapstjänst via en tredje part, via ditt konto hos sådan tredje part. Om du avbryter prenumerationen inom 3 arbetsdagar efter att du har registrerat dig för eller konverterat från en gratis testperiod till ett betalt medlemskap (eller, för kunder i Storbritannien och Europeiska unionen, inom 14 dagar efter att du har fått bekräftelse på din prenumeration eller medlemskapstjänst), återbetalar vi hela medlemsavgiften, förutom att vi kan komma att debitera dig (eller dra av från din återbetalning) för värdet av den tjänst som användes via ditt konto under en sådan period. Du accepterar också uttryckligen att tjänsten startar inom din uppsägningsperiod. Om du gör en uppsägning vid en annan tidpunkt kommer vi att återbetala din medlemsavgift endast om digitalt innehåll som är tillgängligt som en del av ditt videomedlemskap inte har visats via ditt konto sedan din senaste medlemsdebitering. Om du har åtkomst till tjänsten som en del av ett Prime-medlemskap anges de uppsägnings- och återbetalningsvillkor som gäller dig i Primes användarvillkor för din videomarknadsplats (anges här). Om du har åtkomst till tjänsten som en del av en Amazon-prenumeration eller ett medlemskap som du betalar för via en tredje part kan uppsägnings- och återbetalningsvillkoren som gäller för dig se annorlunda ut och istället anges av sådan tredje part – du kan behöva kontakta denna tredje part för att säga upp din prenumeration eller erhålla återbetalning enligt partens tillämpliga bestämmelser.

e. Köp och hyrestransaktioner – Uppsägningar. Med undantag för vad som beskrivs i detta stycke är alla transaktioner för köpt digitalt innehåll, hyrt digitalt innehåll och digitalt innehåll som betalas per visning slutgiltiga, och vi accepterar inte retur av sådant digitalt innehåll. Du kan avbryta en beställning av köpt digitalt innehåll eller hyrt digitalt innehåll inom 48 timmar efter köp eller uthyrning (eller, för kunder i Storbritannien och Europeiska unionen, inom 14 dagar från inköpsdatumet) genom att klicka på "Avbryt din beställning" från dina digitala beställningar eller, för inköp som faktureras via en tredje part, på videons informationssida på din videomarknadsplats (anges här) eller genom att kontakta Amazons kundtjänst –du får dock inte avbryta en beställning av köpt digitalt innehåll eller hyrt digitalt innehåll efter att du har börjat titta på eller ladda ner sådant digitalt innehåll. Du kan avbryta en förbeställning av köpt digitalt innehåll eller hyrt digitalt innehåll när som helst före dess utgivningsdatum. Du kan avbryta en beställning av digitalt innehåll som betalas per visning när som helst innan den planerade starten av programmet. Utgivningsdatumet för förbeställt digitalt innehåll kan komma att ändras. Om du har köpt digitalt innehåll som en del av en Amazon-prenumeration eller ett medlemskap som du betalar för via en tredje part, kommer gällande återbetalningsvillkor att anges av sådan tredje part.

f. Betalningsmetoder. Om du registrerar dig för din videoprenumeration eller ditt medlemskap via oss och faktureras av oss, gäller faktureringsvillkoren nedan för din prenumeration eller ditt medlemskap.

  • Om vi inte kan hantera din betalning med din angivna betalningsmetod, förbehåller vi oss rätten att ändra eventuella betalningsmetoder som vi har registrerade för dig.
  • Om du köper en prenumeration eller startar en kostnadsfri provperiod till en prenumeration, fortsätter din prenumeration automatiskt och du bemyndigar oss (utan ytterligare meddelande, såvida det inte krävs enligt tillämplig lag) att erhålla den då gällande periodiska prenumerationsavgiften inklusive eventuella skatter, med en betalningsmetod som vi har registrerad för dig.
  • SÅVIDA DU INTE UNDERRÄTTAR OSS INNAN EN DEBITERING ATT DU VILL AVBRYTA ELLER INTE AUTOMATISKT FÖRNYA EN PRENUMERATION, FÖRSTÅR DU ATT DIN PRENUMERATION KOMMER ATT LÖPA PÅ AUTOMATISKT OCH ATT DU BEMYNDIGAR OSS (UTAN ATT BEHÖVA MEDDELA DIG SÅVIDA DET INTE KRÄVS ENLIGT LAG) ATT ERHÅLLA DEN DÅ GÄLLANDE PERIODISKA PRENUMERATIONSAVGIFTEN INKLUSIVE EVENTUELLA SKATTER, MED EN BETALNINGSMETOD SOM VI HAR REGISTRERAD FÖR DIG.
  • Om alla betalningsmetoder som vi har registrerat för dig avvisas för betalning av din prenumerationsavgift kommer din prenumeration att avbrytas om du inte tillhandahåller en ny betalningsmetod. Om du tillhandahåller en ny betalningsmetod och debiteringen går igenom innan din prenumeration avbryts kommer din nya prenumerationsperiod att baseras på det ursprungliga faktureringsdatumet och inte på det datum då debiteringen lyckades. Du kan använda inställningarna "Ditt konto" för att uppdatera dina betalningsmetoder.

Om du registrerade dig för din videoprenumeration eller ditt medlemskap via en tredje part och inte faktureras direkt av oss, gäller tredje parts faktureringsvillkor för din prenumeration eller ditt medlemskap.

g. Kampanjerbjudanden. Ibland erbjuder vi berättigade kunder olika prov- eller andra kampanjmedlemskap som omfattas av detta avtal om inget annat anges i kampanjerbjudandena. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma din behörighet. Provmedlemmar kan när som helst (via Ditt konto) välja att inte fortsätta till ett betalt medlemskap i slutet av provperioden.

h. Begränsad licens för digitalt innehåll. Med förbehåll för betalning av eventuella avgifter för hyra, köp eller åtkomst till digitalt innehåll, och din efterlevnad av alla villkor i detta avtal, ger Amazon dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierad, begränsad licens under tillämplig visningsperiod, att komma åt och visa det digitala innehållet i enlighet med användningsrestriktionerna, för personligt, icke-kommersiellt, privat bruk. Vi kan automatiskt ta bort digitalt innehåll från din kompatibla enhet efter dess visningsperiod.

i. Tillgänglighet av köpt digitalt innehåll. Köpt digitalt innehåll kommer i allmänhet att fortsätta vara tillgängligt för dig att ladda ner eller streama från tjänsten, men kan bli otillgängligt på grund av potentiella innehållsleverantörers licensieringsbegränsningar eller av andra skäl. Amazon är inte ansvarigt gentemot dig om köpt digitalt innehåll blir otillgängligt för ytterligare nedladdning eller streaming.

j. Uppspelningskvalitet – streaming. Uppspelningsupplösningen och kvaliteten på det digitala innehåll du får beror på ett antal faktorer, inklusive vilken typ av kompatibel enhet som du använder för åtkomst till digitalt innehåll och din bandbredd, vilken kan öka eller minska under visningens gång. Om vi upptäcker att digitalt innehåll som vi streamar till dig kan avbrytas eller på annat sätt inte spelas ordentligt på grund av begränsningar i bandbredd eller andra faktorer, kan vi minska upplösningen och filstorleken på det streamade digitala innehållet i ett försök att ge en oavbruten tittarupplevelse. Vi strävar efter att ge dig en högkvalitativ tittarupplevelse, men vi gör inga garantier gällande upplösningen eller kvaliteten på det digitala innehållet du får när du streamar, även om du har betalat extra för tillgång till högupplösning, ultrahögupplösning eller innehåll med hög dynamik.

k. Allmänna restriktioner. Du får inte (i) överföra, kopiera eller visa det digitala innehållet, förutom enligt vad som tillåts i detta avtal, (ii) sälja, hyra, hyra ut, distribuera eller sprida någon rätt till det digitala innehållet; (iii) ta bort eventuella rättighetsmeddelanden eller etiketter från det digitala innehållet; (iv) försöka inaktivera, kringgå, modifiera, upphäva eller på annat sätt kringgå digitala rättighetshanteringssystem eller annat innehållsskyddssystem som används som en del av tjänsten, eller (v) använda tjänsten eller digitalt innehåll för något kommersiellt eller olagligt ändamål.

l. Publikmätning. För kunder i USA är vissa tredje parter, som annonsörer och innehållsägare, intresserade av att förstå hur deras innehåll fungerar på Prime Video. När du tittar på vissa kanaler och sport- och livesänt innehåll kan Amazon tillhandahålla information om ditt tittarbeteende till tredje parter i syfte att mäta publik och utföra marknadsundersökningar. Klicka här för att läsa mer om dessa mätningstjänster, kanaler och sport- och livesänt innehåll som inkluderar dessa samt dina valmöjligheter.

5. PROGRAMVARA

a. Användning av programvaran. Vi kan tillhandahålla programvara för din användning i samband med tjänsten ("programvara"). Villkoren i Användarvillkoren för din videomarknadsplats (anges här) gäller för din användning av programvaran. Klicka här för ytterligare villkor som gäller särskild programvara från tredje parter.

Information som tillhandahålls Amazon och videoinnehållsleverantörer. Tjänsten och programvaran kan förse Amazon med information om din användning och prestandan för tjänsten och programvaran, samt information om de enheter till vilka du laddar ner och använder tjänsten och programvaran. Programvaran kan till exempel förse Amazon med information relaterad till det digitala innehåll som du laddar ner och streamar och din användning av detta digitala innehåll (till exempel om och när du tittade på det digitala innehållet, på vilket sätt, och annan information som kan hjälpa oss att mäta visningsperioden för hyra av digitalt innehåll). All information som vi erhåller är föremål för Amazons sekretessmeddelande för din videomarknadsplats (som anges här). Vi kan tillhandahålla viss information om din prenumerationsstatus och användning av digitalt innehåll, inklusive visningshistorik, till videoinnehållsleverantörer, till exempel tredje parter som erbjuder prenumerationstjänster via Primes videokanaler. Vi kommer att tillhandahålla denna information på ett sätt som inte går att spåra till dig (såvida du inte godkänner delning av identifierbar information med en specifik videoinnehållsleverantör).

6. YTTERLIGARE VILLKOR

a. Uppsägning. Vi kan säga upp din åtkomst till tjänsten, inklusive alla prenumerationer som finns tillgängliga som en del av tjänsten, enligt vårt gottfinnande och utan förvarning (förutom om detta krävs enligt tillämplig lag). Om vi gör det kommer vi att ge dig en återbetalning av din prenumerationsavgift (om någon). Om du emellertid bryter mot något av villkoren i detta avtal upphör dina rättigheter enligt detta avtal automatiskt och utan förvarning, och Amazon kan efter eget gottfinnande omedelbart återkalla din åtkomst till tjänsten och till digitalt innehåll utan återbetalning av några avgifter. I sådana fall måste du ta bort alla kopior av digitalt innehåll som du har laddat ner.

b. Explicit innehåll. Genom att använda tjänsten kan du stöta på innehåll som kan vara stötande, oanständigt eller anstötligt – detta innehåll kan identifieras som språkliga uttryck eller andra attribut. Oavsett vilket, samtycker du till att använda tjänsten på egen risk, och Amazon har inget ansvar gentemot dig för något innehåll. Innehållstyper, genrer, kategorier och beskrivningar tillhandahålls av bekvämlighetsskäl, och Amazon garanterar inte deras exakthet.

c. Kommunikation. Vi skickar erbjudanden till dig eller kommunicerar elektroniskt med dig på annat sätt, detta inkluderar e-mail, push-notiser eller inlägg på ditt Amazon-meddelandecenter och du samtycker härmed till att motta sådana kommunikationer (förutom i de fall då du är en användare inom Storbritannien, Europeiska Unionen, Turkiet eller Brasilien, då du separat bestämmer om du vill ta emot sådan kommunikation). Denna kommunikation kommer att ske i enlighet med Amazons integritetsmeddelande för din videomarknadsplats (anges här). Uppdatera dina inställningar för marknadsföringskommunikation i Ditt konto om du inte längre vill ta emot sådan kommunikation från Amazon Prime Video.

d. Ändring av tjänsten. Amazon förbehåller sig rätten att modifiera, stänga av eller upphöra med Tjänsten närsomhelst och utan föregående meddelande (förutom då tillämplig lag föreskriver det) och Amazon är inte ansvarig gentemot dig ifall denna rätt utövas även ifall det innebär att dina möjligheter att använda det digitala innehållet påverkas av förändringen.

e. Tillägg. Amazon förbehåller sig rätten att närsomhelst ändra dessa Användarvillkor genom att tillgängliggöra de reviderade villkoren i samband med användning av Tjänsten eller genom Din Videomarknadsplats (tillgänglig här). Din fortsatta användning av tjänsten eller programvaran efter eventuella ändringar kommer i den utsträckning som lagen tillåter det att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar. En höjning av prenumerationsavgiften gäller dock inte förrän din prenumeration förnyas.

f. Förbehåll för rättigheter – dispensklausul. Tjänsten, programvaran och det digitala innehållet förkroppsligar immateriell egendom som är skyddad enligt lag. Upphovsrättsinnehavare av digitalt innehåll är avsedda tredjepartsmottagare enligt avtalet. Vår underlåtenhet att insistera på eller genomdriva din efterlevnad av avtalet kommer inte att innebära en dispensklausul från några av våra rättigheter.

g. Tvister/Villkor för användande. Eventuella tvister eller anspråk som härrör från eller relaterar till detta avtal eller Tjänsten, är föremål för gällande lag, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning, bindande skiljedom och stämningsklausul (om tillämpligt) och samtliga andra villkor i Amazons användarvillkor för användning av din videomarknadsplats (anges här). Du godkänner dessa villkor på uppdrag av dig själv och alla medlemmar i ditt hushåll och andra som använder tjänsten under ditt konto genom att använda tjänsten. DU KAN OCKSÅ VARA BERÄTTIGAD TILL SÄRSKILT KUNDSKYDD ENLIGT LAGAR I DIN LOKALA JURISDIKTION.

h. Begränsning av ansvar. Utan att begränsa ansvarsfriskrivningen och ansvarsbegränsningen i Amazons användarvillkor för din videomarknadsplats (anges här): (i) under inga omständigheter ska vårt eller våra programvarulicensgivares ansvar gentemot dig för skador som uppstår på grund av eller är relaterade till din användning eller oförmåga att använda programvaran, överstiga summan av femtio amerikanska dollar ($50), och (ii) under inga omständigheter ska vårt eller våra digitala innehållsleverantörers ansvar gentemot dig för de skador som uppstår till följd av din användning av tjänsten, det digitala innehållet, eller information, material eller produkter som ingår i, eller på annat sätt görs tillgängliga för dig genom tjänsten, överstiga det belopp som du betalat till oss under de senaste 12 månaderna för att köpa, hyra eller visa det digitala innehållet relaterat till ditt skadeståndsanspråk. Begränsningarna i detta avsnitt kommer att gälla för dig även om rättsmedlen inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

VISSA JURISDIKTIONER, INKLUSIVE JURISDIKTIONER I EUROPEISKA UNIONEN, TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

i. Kontaktuppgifter. Skriv till den adress som anges här för meddelanden till Amazon angående detta avtal.

j. Avskiljbarhet. Om eventuella villkor eller bestämmelser i detta avtal anses ogiltiga eller av någon anledning inte är verkställbara, kommer den delen att anses vara avskiljbar och påverkar därmed inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående villkor eller bestämmelser.