Logg inn

Hjelp

Bruksregler for Amazon Prime Video

Som beskrevet i Bruksvilkår for Amazon Prime Video, er videoene vi gjør tilgjengelig for deg på Amazon Prime Video, på grunn av begrensninger pålagt oss av innholdsleverandørene våre, underlagt visningsbegrensninger (for eksempel via strømming eller nedlasting) og begrensninger på hvor lenge vi vil gjøre dem tilgjengelig for deg. De spesifikke begrensningene som gjelder hver av videoene dine, avhenger av om du skaffer tilgang til en video via et kjøp, leie, betalt abonnement eller kampanjeprøve, eller gratis. Disse begrensningene kan endres over tid etter hvert som vi legger til nye funksjoner, enheter og nytt innhold på tjenesten vår. Det følgende er begrensninger for tilgang til Amazon Prime Video via nettleseren din og kompatible TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter som er tilkoblet internett.

Kjøpte videoer

 • Måter å vise på: Når du kjøper en video for visning etter ønske, vil vi gjøre den tilgjengelig for deg til å strømme den, og i de fleste tilfeller laste ned som følger:
  • Strømming: Du kan strømme kjøpte videoer på nettet via nettleseren og kompatible TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter som er tilkoblet internett. Du finner en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Du kan strømme opptil tre videoer samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan strømme den samme videoen til ikke flere enn to enheter samtidig.
  • Nedlasting: Når et nedlastingsalternativ er tilgjengelig, kan du laste ned videoer du har kjøpt til fire kompatible nedlastingenheter, slik som Fire-nettbrett (annet enn førstegenerasjons Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. Du finner en liste over kompatible enheter aktivert for nedlastinger, på siden for nedlasting av Prime Video-titler på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Etter at du har lastet ned en kjøpt video, kan du også strømme denne videoen som beskrevet ovenfor.
 • Visningsperiode: Uendelig – du kan vise de kjøpte videoene om igjen så ofte du ønsker og så lenge du vil (underlagt begrensningene som beskrevet i Bruksvilkår for Amazon Prime Video).

Leievideoer

 • Måter å vise på: Når du leier en video for visning etter ønske, vil vi gjøre den tilgjengelig for deg for å strømme den og, i de fleste tilfeller, laste den ned som følger:
  • Strømming: Du kan strømme leievideoer på nettet via nettleseren din og kompatible TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter som er tilkoblet internett. Du finner en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Du kan strømme opptil tre videoer samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan strømme den samme videoen til ikke mer enn én enhet om gangen.
  • Nedlasting: Når et nedlastingsalternativ er tilgjengelig, kan du midlertidig laste ned videoer du leier til én kompatibel nedlastingsenhet, slik som et Fire-nettbrett (annet enn førstegenerasjons Kindle Fire) eller en Android- eller iOS-enhet. Du finner en liste over kompatible enheter aktivert for nedlastinger, på siden for nedlasting av Prime Video-titler på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Når du har lastet ned en leievideo til en kompatibel nedlastingsenhet, kan du ikke last ned denne videoen til noen annen enhet eller samtidig vise den på mer enn én enhet ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan imidlertid begynne å vise en nedlastet video på én kompatibel enhet og senere strømme denne videoen til en annen kompatibel enhet (så lenge den ikke spilles av samtidig på mer enn én enhet).
 • Visningsperiode: For leievideoer har du vanligvis 48 timer til å avslutte visningen av videoen så snart du har begynt strømmingen eller nedlastingen, forutsatt at du i alle tilfeller må avslutte visningen av videoen før utløpet av det gjeldende utløpsvinduet, som vanligvis er 30 dager fra betalingen av leieavgiften. Lengden på dette vinduet finnes på detaljsiden eller i en kobling fra detaljsiden, slik som koblingen «Finn ut mer om leie og kjøp» på detaljsidene på nettstedet.

Prime- og Prime Video-abonnementer (annet enn Prime Video Mobile-utgaven).

 • Visningsmåter:
  • Strømming: Videoer som er tilgjengelig via et betalt Prime- eller Prime Video-abonnement eller kampanjeprøver, er tilgjengelig for strømming fra nettet. Du kan strømme disse titlene på nettet via nettleseren din og TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter som er tilkoblet internett. Du finner en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Du kan strømme opptil tre titler samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan strømme den samme tittelen til ikke mer enn to enheter samtidig.
  • Nedlasting: Mange av abonnementstitlene er også tilgjengelig for midlertidig nedlasting på kompatible enheter, slik som Fire-nettbrett (annet enn førstegenerasjons Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. Du finner en liste over kompatible enheter aktivert for nedlastinger, på siden for nedlasting av Prime Video-titler på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Detaljsiden for hver abonnementstittel indikerer om tittelen er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned tilgjengelige titler til kun to enheter samtidig. Hvis du allerede har lastet ned en tittel til to enheter, må du slette den fra én av dem før du kan laste ned til en annen enhet. Vi fastsetter maksimalt antall titler som til enhver tid kan lastes ned over abonnementer på Prime og Prime Video og tredjeparts videotillegg over alle enheter forbundet med Amazon-kontoen din, som kan variere etter hvor du befinner deg og andre faktorer. Selv om ikke alle abonnementstitler er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for leie eller kjøp fra Amazon Prime Video, som da kan lastes ned til kompatible enheter.
 • Visningsperiode: Du kan strømme og strømme på nytt all video merket på detaljsiden som inkludert med Prime eller Prime Video. For nedlastede videoer har du vanligvis 30 dager til å begynne visning av videoen etter at du har lastet den ned, og så snart du begynner å se den, har du vanligvis 48 timer til å se den ferdig. Etter at medlemskapet eller kampanjeprøven for Amazon Prime eller Prime Video utløper eller sies opp, kan du ikke se noen videoer som er tilgjengelig via Prime- eller Prime Video-abonnementet ditt, med mindre du har leid eller kjøpt denne tittelen.

Prime Video Mobile-utgaven

 • Visningsmåter:
  • Strømming: Der tilgjengelig, er videoer som er tilgjengelig via et abonnement på Prime Video Mobile-utgaven, tilgjengelig for strømming i standard oppløsning via Prime Video-appen på Android- og iOS-enheter. Du kan strømme én tittel om gangen ved bruk av den samme Amazon-kontoen på en enkelt enhet. Du kan når som helst oppgradere fra abonnement på Prime Video Mobile-utgaven til et fullt abonnement på Prime Video for å strømme flere titler samtidig fra flere kompatible enheter.
  • Nedlasting: Mange av disse videoene er også tilgjengelig for midlertidig nedlasting på den aktiverte Android- eller iOS-enheten din. Instruksjoner for nedlasting av en video er tilgjengelig via den følgende koblingen, PrimeVideo.com (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Detaljsiden for hver tittel i Prime Video Mobile-utgaven, angir om tittelen er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned tilgjengelige titler på en enkelt Android- eller iOS-enhet om gangen. Hvis du allerede har lastet ned en tittel til en enkelt mobilenhet, vil du måtte slette den før du laster den ned til en annen enhet. Vi fastsetter et maksimalt antall titler som til enhver tid kan lastes ned, som kan variere etter land og andre faktorer. Selv om ikke alle titler i Prime Video Mobile-utgaven er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for leie eller kjøp fra Amazon Prime Video, som da kan lastes ned til kompatible enheter.
 • Visningsperiode: Du kan strømme og strømme på nytt all video merket på detaljsiden som inkludert med Prime eller Prime Video. For nedlastede videoer har du vanligvis 30 dager til å begynne visning av videoen etter at du har lastet den ned, og så snart du begynner å se den, har du vanligvis 48 timer til å se den ferdig. Etter at abonnementet ditt på Prime Video Mobile-utgaven utløper eller sies opp, kan du ikke vise noen videoer som er tilgjengelig via abonnementet ditt på Prime Video Mobile-utgaven, med mindre du har leid eller kjøpt denne tittelen eller tegner nytt abonnement.

Abonnementer på videotillegg fra tredjeparter

 • Visningsmåter:
  • Strømming: Hvis du har et medlemskap eller en kampanjeprøve for Amazon Prime eller Prime Video, kan du abonnere på videoabonnementer fra en hvilken som helst tredjepart vi tilbyr der du befinner deg (for eksempel via Prime Video-kanaler) for en ytterligere abonnementsavgift, og strømme en hvilken som helst video som er inkludert som del av dette abonnementet som angitt på detaljsiden for videotittelen. Du kan strømme titler fra tredjepartens tilleggsabonnement til nettleseren din, og TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre, kompatible enheter. Du finner en liste over kompatible enheter på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Du kan strømme opptil tre titler (inkludert Prime Video-titler) samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. For de fleste abonnementer på videotillegg fra tredjeparter kan du strømme den samme tittelen til ikke mer enn én enhet om gangen.
  • Nedlasting: Mange av titlene i videotillegg fra tredjeparter, er også tilgjengelig for midlertidig nedlasting på kompatible enheter, slik som Fire-nettbrett (annet enn førstegenerasjons Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. Du finner en liste over kompatible enheter aktivert for nedlastinger, på siden for nedlasting av Prime Video-titler på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Detaljsiden for hver tittel i abonnementene på videotillegg fra tredjeparter, indikerer om tittelen er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned tilgjengelige titler til kun to enheter samtidig. Hvis du allerede har lastet ned en tittel til to enheter, må du slette den fra én av dem før du kan laste ned til en annen enhet. Vi fastsetter maksimalt antall titler som til enhver tid kan lastes ned over abonnementer på Prime og Prime Video og tredjeparts videotillegg over alle enheter forbundet med Amazon-kontoen din, som kan variere etter hvor du befinner deg og andre faktorer. Selv om ikke alle titlene i abonnementene på videotillegg fra tredjeparter er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for leie eller kjøp fra Amazon Prime Video, som da kan lastes ned til kompatible enheter.
 • Visningsperiode: Du kan strømme og strømme på nytt enhver video merket på detaljsiden som inkludert med det gjeldende abonnementet på videotillegg fra tredjeparter. For nedlastede videoer har du vanligvis 30 dager til å begynne visning av videoen etter at du har lastet den ned, og så snart du begynner å se den, har du vanligvis 48 timer til å se den ferdig. Etter at abonnementet på videotillegget fra tredjeparten utløper eller sies opp, eller medlemskapet eller kampanjeprøven for Amazon Prime eller Prime Video utløper eller sies opp, kan du ikke vise noen videoer som er tilgjengelig via abonnementet på videotillegget fra tredjeparten, med mindre du leide eller kjøpte den tittelen eller tegner nytt abonnement.

Gratis videoer

 • Visningsmåter: Der tilgjengelig, er videoer som er tilgjengelig gratis som del av en kampanje eller med reklame, kun tilgjengelig for strømming fra nettet på kompatible enheter. De er ikke tilgjengelig for nedlasting. Du kan strømme opptil tre videoer samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan strømme den samme videoen til ikke mer enn én enhet om gangen. Selv om disse videoene ikke er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for kjøp eller leie via Amazon Prime Video, eller midlertidig nedlasting. Kjøpte og leide titler, samt mange abonnementstitler, kan lastes ned på kompatible enheter. Du finner en liste over kompatible enheter på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted).
 • Visningsperiode: Hvis du har en Amazon-konto, kan du være kvalifisert for når som helst å se videoer gratis der videoen er merket som gratis på detaljsiden.

Betal-per-visning-videoer

 • Visningsmåter: Når du kjøper en video for betaling-per-visning, kan du strømme videoen på nettet via nettleseren din og kompatible TV-er, Blu-ray-spillere, digitalbokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter som er tilkoblet internett. Du finner en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, på siden for Kompatible enheter på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger, PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de eller Amazon.co.jp (enhetens kompatibilitet kan variere etter sted). Du kan strømme opptil tre videoer samtidig ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan strømme den samme videoen til ikke flere enn to enheter samtidig.
 • Visningsperiode: For betal-per-visning-videoer vil du ha tilgang til videoen frem til minst 24 timer etter avslutningen av den innledende registreringen av betal-per-visning-hendelsen på Amazon Prime Video. I hvor lang tid du kan fortsette å få tilgang til betal-per-visning-videoen etter den innledende registreringen av betal-per-visning-hendelsen på Amazon Prime Video, finnes på detaljsiden eller i en kobling fra detaljsiden.