Log på

Hjælp

Vælg alternative lydspor eller lydbeskrivelser på Prime Video på tilsluttede enheder

Mange Prime Video-titler inkluderer flere lydspor, herunder alternative sprog eller lydbeskrivelser.

Du skal vælge det sprog, du ønsker at få undertekster vist på, før afspilning.

  1. På titlens oversigtsskærm skal du trykke op og derefter til højre for at vælge Lydsprog. Lydbeskrivelsesspor inkluderer teksten [Lydbeskrivelse] i spornavnet.

    Mange Prime Video-titler inkluderer undertekster, alternative spor, lydbeskrivelser eller en kombination af disse funktioner. Udvalget af understøttede funktioner afhænger af den enhed, du bruger.