Pomoc

Zarządzanie kontrolą rodzicielską w usłudze Prime Video

Dowiedz się, jak ustawiać ograniczenia oglądania w usłudze Prime Video i jak nimi zarządzać.

Kontrola rodzicielska umożliwia nakładanie ograniczeń na filmy i programy telewizyjne dostępne w usłudze Prime Video.

Ustawieniami kontroli rodzicielskiej można zarządzać w witrynie Prime Video oraz w aplikacji Prime Video dla systemów Android i iOS.

Ustawianie kodu PIN

Aby włączyć kontrolę rodzicielską, musisz najpierw ustawić na swoim koncie kod PIN.

Kontrola rodzicielska działa w ten sposób, że wprowadzenie kodu PIN umożliwia ominięcie ograniczeń włączonych w usłudze Prime Video.

Aby ustawić lub zmienić kod PIN w witrynie Prime Video:

 1. Przejdź do sekcji Konta i ustawienia.
 2. W menu górnym otwórz pozycję Kontrola rodzicielska.
 3. Wybierz Zmień i wprowadź swój 5-cyfrowy kod PIN, a następnie wybierz Zapisz.

Aby ustawić lub zmienić kod PIN w aplikacji Prime Video:

 1. Wybierz z menu pozycję Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Kontrola rodzicielska i Zmień kod PIN Prime Video.
 3. Kiedy pojawi się monit, wpisz swoje hasło do konta Amazon.
 4. Wprowadź swój 5-cyfrowy kod PIN i wybierz Zapisz.

Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z kodem PIN do usługi Prime Video, odwiedź sekcję „Konto i ustawienia” w witrynie Prime Video, by zresetować kod PIN.

Ustawianie ograniczeń oglądania

Po ustawieniu kodu PIN możesz włączyć na swoim koncie ograniczenia dotyczące oglądania.

Daje to możliwość zablokowania odtwarzania filmów i programów telewizyjnych na podstawie systemu klasyfikacji firmy Amazon. Możesz wybrać poziomy systemu klasyfikacji, do których chcesz się ograniczyć, oraz te spośród zarejestrowanych urządzeń, na których chcesz stosować ograniczenia.

Aby ustawić ograniczenia oglądania w witrynie Prime Video

 1. Przejdź do sekcji Konta i ustawienia.
 2. W menu górnym otwórz pozycję Kontrola rodzicielska.
 3. W sekcji Ograniczenia oglądania wybierz poziom klasyfikacji, na jakim chcesz zastosować ograniczenia.
 4. Wybierz urządzenia, na których chcesz stosować urządzenia.

Aby ustawić ograniczenia oglądania w aplikacji Prime Video:

 1. Wybierz z menu pozycję Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Kontrola rodzicielska i Ograniczenia oglądania.
 3. Kiedy pojawi się monit, wpisz swoje hasło do konta Amazon.
 4. Za pomocą suwaka wybierz poziomy klasyfikacji, na których chcesz stosować ograniczenia.
 5. Wybierz urządzenia, na których chcesz stosować urządzenia.

Po ustawieniu ograniczeń pojawi się symbol kłódki Symbol ograniczeń oglądania 
			 dla filmów i programów telewizyjnych przeznaczonych dla grup wiekowych podlegających ograniczeniom. W przypadku próby obejrzenia jednego z tych tytułów zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN przed rozpoczęciem odtwarzania.

Informacje o systemie klasyfikacji firmy Amazon

System klasyfikacji firmy Amazon umożliwia ograniczenie dostępu do filmów i programów telewizyjnych na podstawie informacji o odbiorcy.

 • Dzieci (w dowolnym wieku)
 • Starsze dzieci (od 7 lat)
 • Nastolatki (od 13 lat)
 • Młodzież (od 16 lat)
 • Dorośli (od 18 lat)
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Co to jest system klasyfikacji firmy Amazon?

Powiązane tematy pomocy