Pomoc

Zarządzanie używaniem danych mobilnych

Dowiedz się, jak zarządzać ilością danych mobilnych używanych przez aplikację Prime Video podczas odtwarzania lub pobierania tytułów Prime Video na urządzenie mobilne.

Materiały z usługi Prime Video możesz oglądać i pobierać, używając połączenia Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

Kiedy użyjesz mobilnej transmisji danych, na ekranie urządzenia przez kilka sekund będą pojawiać się powiadomienia.

Wskazówka: Korzystanie z usługi Prime Video przez sieć komórkową może wiązać się z wykorzystaniem dużej ilości danych mobilnych i mieć wpływ na wysokość rachunku od dostawcy usług komórkowych.

Ilością danych wykorzystywanych przez aplikację Prime Video można zarządzać, ustawiając domyślną jakość obrazu wideo lub włączając w ustawieniach tryb „Tylko Wi-Fi”.

Aby zarządzać wykorzystaniem mobilnej transmisji danych:

  1. Uruchom aplikację Prime Video.
  2. Wybierz z menu pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Odtwarzanie i pobieranie:
    • Wybierz odpowiednią jakość dla odtwarzanych i pobieranych treści wideo. Opisy przy każdej opcji wskazują, ile danych jest zazwyczaj wykorzystywanych przez godzinę odtwarzania albo informują, jaką jakość będą mieć pobrane materiały wideo.
    • Wybierz opcję Tylko Wi-Fi, by odtwarzanie wideo odbywało się tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.
  4. Wybierz odpowiednią jakość dla odtwarzanych i pobieranych treści wideo. Opisy przy każdej opcji wskazują, ile danych jest zazwyczaj wykorzystywanych przez godzinę odtwarzania albo informują, jaką jakość będą mieć pobrane materiały wideo.
    • Wskazówka: Wybierz opcję Tylko Wi-Fi, by odtwarzanie wideo odbywało się tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Powiązane tematy pomocy