Pomoc

Rozwiązywanie problemów z komputerem

Wypróbuj te rozwiązania, jeśli masz problem z oglądaniem materiałów z usługi Prime Video w przeglądarce internetowej na komputerze.

Sprawdź minimalne wymagania systemowe

Aby można było korzystać z usługi Prime Video, komputer, przeglądarka i łącze internetowe muszą spełniać minimalne wymagania systemowe.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Wymagania systemowe dotyczące komputerów

Spróbuj użyć innej przeglądarki

Jeśli na komputerze jest dostępna inna przeglądarka, spróbuj jej użyć. Mógł wystąpić chwilowy problem lub przyczyną jest niezgodne ustawienie przeglądarki używanej do odtwarzania materiałów wideo.

Obsługiwane przeglądarki:

 • Chrome (wersja 59 lub nowsza)
 • Firefox (wersja 53 lub nowsza)
 • Internet Explorer (wersja 11 lub nowsza)
 • Microsoft Edge w systemie Windows 10 (Wersja 15 lub nowsza)
 • Safari (wersja 10 lub nowsza w systemie Mac OS 10.12.1 lub nowszym)
 • Opera (wersja 37 lub nowsza)

Wskazówka: Do oglądania materiałów z usługi Prime Video na komputerze zalecamy używanie przeglądarki obsługującej odtwarzacz wideo HTML5.

Odtwarzacz HTML5 jest zoptymalizowany pod kątem usługi Prime Video i nie wymaga użycia wtyczek wideo. Obsługuje również takie funkcje jak automatyczne odtwarzanie i pełna jakość 1080p High Definition.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z odtwarzacza Silverlight w przeglądarce Safari i wcześniejszych wersjach przeglądarki Internet Explorer, zapoznaj się z informacjami podanymi poniżej.

HDCP w usłudze Prime Video na komputerach

Treści HD można przesyłać strumieniowo do przeglądarki komputerowej tylko wtedy, gdy komputer i podłączony do niego ekran spełniają wymagania ochrony zawartości (HDCP).

Jeśli komputer lub ekran nie spełniają wymagań HDCP, zawartość będzie wyświetlana w jakości SD (Standard Definition), a w oknie wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Uwaga: Niektóre złącza VGA (Video Graphics Array) i DVI (Digital Visual Interface) oraz monitory nie obsługują funkcji HDCP, co może uniemożliwić spełnienie wymagań dotyczących ochrony zawartości.

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaczem Silverlight

Microsoft Silverlight to wtyczka do przeglądarek umożliwiająca odtwarzanie materiałów wideo w przeglądarce Safari i niektórych wcześniejszych wersjach przeglądarki Internet Explorer.

Większość tymczasowych problemów występujących w tych przeglądarkach można rozwiązać, włączając i czyszcząc magazyn aplikacji Silverlight.

Aby włączyć magazyn aplikacji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno odtwarzacza i wybierz opcję Silverlight.
 2. Otwórz kartę Magazyn aplikacji i zaznacz pole wyboru obok opcji Włącz magazyn aplikacji.

Aby wyczyścić magazyn aplikacji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno odtwarzacza i wybierz opcję Silverlight.
 2. Otwórz kartę Magazyn aplikacji. W kolumnie „Witryna” wybierz pozycję http://g-ecx.images-amazon.com/.
 3. Kliknij przycisk Usuń, a następnie OK.
 4. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę, a następnie spróbuj odtworzyć strumieniowo zawartość wideo.

Aby uzyskać więcej informacji o magazynie aplikacji Silverlight, zobacz artykuł Zainstaluj Microsoft Silverlight.

Jeśli nadal występują problemy ze odtwarzaniem, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft i ponownie zainstaluj aplikację Silverlight.

Uwaga: Odtwarzacz Silverlight nie jest obecnie obsługiwany na komputerach Mac z procesorami innymi niż Intel (PowerPC) ani w systemach operacyjnych Linux/UNIX (w tym Chrome OS). Aby korzystać z usług Prime Video na komputerach z systemem operacyjnym Linux/UNIX, można użyć przeglądarki Chrome.

Resetowanie licencji DRM

DRM (Digital Rights Management) to technologia kontroli dostępu używana przez właścicieli zawartości w celu zarządzania dostępem do chronionej zawartości cyfrowej. Ekran komputera musi spełniać wymagania ochrony zawartości, a wszelkie zmiany w ustawieniach komputera, ekranu lub systemu mogą doprowadzić do przejściowych problemów związanych z technologiami DRM.

Zresetowanie ustawień DRM pozwala rozwiązać wiele problemów z odtwarzaniem materiałów wideo.

Aby automatycznie zresetować ustawienia DRM na komputerze PC z systemem Windows:

 1. Wejdź na stronę DRM Reset Tool firmy Microsoft.
 2. Kliknij polecenie Zapisz plik, aby pobrać plik ResetDRM.exe, a następnie kliknij Uruchom.

Aby ręcznie zresetować ustawienia DRM na komputerze PC lub Mac:

 1. Znajdź plik mspr.hds na swoim komputerze.

  • System Windows 7 lub nowszy: C:\ProgramData\Microsoft\PlayReady
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\PlayReady
  • Mac (w aplikacji Finder): Macintosh HD/Library/Application Support/Microsoft/PlayReady Uwaga: może okazać się konieczne wybranie najpierw opcji Przejdź > Komputer > Macintosh HD )

 2. Zmień nazwę pliku mspr.hds na cokolwiek innego (Na przykład: old_mspr.hds).
Ważne: Usunięcie pliku mspr.hds może mieć wpływ na odtwarzanie materiałów wideo w innych odtwarzaczach multimediów na komputerze.

Powiązane tematy pomocy