Pomoc

Anulowanie subskrypcji Prime Video Channel

Anuluj subskrypcję Prime Video Channel w trybie online.

  1. Przejdź do sekcji Konto i ustawienia.
  2. Wybierz Kanały z górnego menu.
  3. W obszarze Twoje kanały odszukaj subskrypcję, którą chcesz anulować.
  4. Wybierz opcję Anuluj kanał i potwierdź.

Data zakończenia subskrypcji zostanie wyświetlona na ekranie potwierdzenia. Możesz cofnąć anulowanie przed tę datą. Po dacie zakończenia subskrypcji nie będą pobierane opłaty za dostęp do treści tego kanału i będzie ona niedostępna. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu wcześniej pobranych opłat za subskrypcję.

Aby uzyskać dostęp do Prime Video Channels, należy posiadać członkostwo w programie Amazon Prime lub Prime Video. Jeśli anulujesz członkostwo w programie Amazon Prime lub Prime Video, Twoje subskrypcje Prime Video Channel również zostaną anulowane.