Pomoc

Wypożyczaj i kupuj tytuły Prime Video

Możesz kupić dodatkowy materiał do obejrzenia w Prime Video.

Wybrane tytuły Prime Video można wypożyczyć lub kupić za pośrednictwem aplikacji Prime Video i za pomocą witryny PrimeVideo.com.
  1. Przeglądaj katalog w witrynie Prime Video lub użyj funkcji Szukaj, aby znaleźć określony tytuł. Obecnie można kupować lub wypożyczać jedynie filmy.
  2. Na stronie tytułowej produktu wyświetlone są dostępne opcje. Zakupiony tytuł zostaje na stałe dodany do obszaru Moje materiały, natomiast wypożyczony tytuł zostanie tam dodany tylko na czas ograniczony. Wypożyczone tytuły pozostają w Twojej bibliotece wideo przez 30 dni od daty wypożyczenia. Jednak po rozpoczęciu odtwarzania wypożyczonego tytułu pozostanie Ci przynajmniej 48 godzin na jego obejrzenie. Niektóre tytuły można oglądać przez dłuższy czas.
  3. Wybierz opcję Kup lub Wypożycz. Aby kupić lub wypożyczyć tytuł o innej jakości wideo, wybierz opcję Więcej opcji zakupu.
  4. W przypadku włączenia funkcji kontroli rodzicielskiej zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN w celu zakończenia zakupu.