Pomoc

Wybierz alternatywne ścieżki audio lub audiodeskrypcje w Prime Video na podłączonych urządzeniach

Wiele tytułów Prime Video zawiera wiele ścieżek audio, w tym alternatywne języki lub audiodeskrypcje.

Przed odtwarzaniem należy wybrać język, w którym będą wyświetlone napisy lub napisy dla niesłyszących.

Na ekranie Przegląd tytułu naciśnij w górę, a następnie w prawo, aby wybrać Języki audio. Ścieżki audiodeskrypcji zawierają tekst [Audiodeskrypcja] w nazwie ścieżki.

Wiele tytułów Prime Video zawiera napisy, alternatywne ścieżki, audiodeskrypcje lub ich kombinację. Zakres obsługiwanych funkcji zależy od używanego urządzenia.