Logga in

Hjälp

Avsluta ditt Prime Video medlemskap

Läs om hur du avslutar ditt Prime Video-medlemskap eller stänger av Automatisk förnyelse så att du inte längre debiteras.

Ditt Prime Video-medlemskap debiterar automatiskt enligt din betalningsmetod vid det månatliga förnyelsedatumet.

Tips: Du kan se nästa schemalagda avgift för ditt medlemskap från Konto och inställningar på Prime Video.

Du kan stänga av Automatisk förnyelse från Konto och inställningar för att stoppa den återkommande avgiften för din plan och avsluta ditt medlemskap eller kostnadsfria provperiod.

Gör följande för att stänga av automatisk förnyelse på primevideo.com:

Om din åtkomst till Prime Video utgör en del i ett Prime Video-specifikt abonnemang:

  1. Gå till Konto och inställningar.
  2. Gå till avsnittet Ditt medlemskap på fliken Ditt konto.
  3. Välj Avsluta medlemskap och bekräfta.

Om din åtkomst till Prime Video utgör en del i ett Amazon Prime-medlemskap:

  1. Gå till Konto och inställningar.
  2. På fliken Ditt konto väljer du Redigera i Amazon i avsnittet Ditt medlemskap.
  3. Välj Avsluta medlemskap och förmåner eller Avsluta provperiod och förmåner och bekräfta.

När du stänger av Automatisk förnyelse blir förnyelsedatumet för ditt medlemskap istället ett slutdatum. Du kan fortsätta att använda Prime Video fram tills det här datumet.

Därefter kommer du inte längre att ha åtkomst till Prime Video på några av dina anslutna enheter. Om du vill använda tjänsten igen måste du registrera ett nytt medlemskap. För mer information, gå till Så här startar du ett Prime Video-medlemskap eller en kostnadsfri provperiod.

Viktigt: Om du registrerat dig för ett Prime Video-medlemskap med iTunes måste du hantera din prenumeration från Apples webbplats eller genom att kontakta Apples kundservice på https://support.apple.com/contact.

Relaterade hjälpämnen