Logga in

Hjälp

Ändra språket för Prime Video

Så här ändrar du språket för Prime Video-webbplatsen och mobilappar.

Så här ändrar du språk

Webbplatsen PrimeVideo.com och Prime Video-mobilapparna är tillgängliga på följande språk:

Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska (Brasilien), nederländska, polska, hinduiska, danska, svenska, norska, tamil och telugu.

På webbplatsen PrimeVideo.com:

  1. Gå till sidan Konto och inställningar
  2. Välj önskat språk i fliken Språk.

I Prime Video-mobilapparna:

  1. Öppna Prime Video-appen
  2. Gå till sidan Inställningar
  3. Tryck på Språk och välj önskat språk.

Anm: Första gången den startas kommer Prime Video-mobilappen att använda det standarsinställda språk som för närvarande används på enheten. Du kan när som helst ställa in appen på ett annat språk.

Relaterade hjälpämnen

Aktivera undertexter och ljud på flera språk