உதவி

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்குகள் என்றால் என்ன?

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்களைப் பற்றி அறியவும், உங்கள் உள்ளூர் திரைப்பட மற்றும் டிவி மதிப்பீடு வழிகாட்டுதல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பார்வையாளர்கள் வயது பிரிவுடன் (குழந்தைகள், வளர்ந்த குழந்தைகள், பதின்மவயதினர், இளைஞர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள்) திரைப்படம் மற்றும் டிவி தரவரிசைகளை நிலைகளாக இணைக்கின்றன.

Tip: Prime Video-வில் காட்சிக் கட்டுப்பாடுகளை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை அறிய, Prime Video பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகளை நிர்வகிக்கவும் க்கு செல்லவும்.

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்குகள் உலகெங்கிலும் இருந்து நிறுவப்பட்ட தரவரிசை வகைப்பாடு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இவற்றில் உள்ளடங்குபவை:

 • அமெரிக்கா - அமெரிக்காவின் மோஷன் பிக்சர் அசோஸியேஷன் (MPAA) மற்றும் டிவி வழிகாட்டல்கள் அமைப்பு டிவி பெற்றோர் வழிகாட்டுதல்கள்
 • ஐக்கிய ராஜ்யம் - பிரிட்டிஷ் போர்டு ஆஃப் ஃபிலிம் கிளாசிஃபிகேஷன் (BBFC)
 • ஜெர்மனி - Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
 • ஜப்பான் - Eiga Rinri Kanri Iinkai (EIRIN)
 • இந்தியா - மத்திய திரைப்பட வாரியச் சான்றிதழ் (CBFC)
 • பிரான்ஸ் - Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) and Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
 • இத்தாலி - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MBACT) and Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
 • ஸ்பெயின் - Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) and Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
 • கனடா - கனடா ஹோம் வீடியோ மதிப்பீட்டு அமைப்பு (CHVRS) மற்றும் Régie du cinéma (RCQ) மற்றும் கனடா பிராட்காஸ்ட் தரநிலைகள் கவுன்சில் (CBSC)
 • மெக்ஸிகோ - Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC)
 • சிங்கப்பூர் - தகவல் தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம் (IMDA)
 • ஆஸ்திரேலியா - தேசிய வகைப்படுத்தல் திட்டம் (NCS)
 • பிரேசில் - நீதி, மதிப்பீடு, தலைப்புகள் மற்றும் தகுதித் துறை (DJCTQ)

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்குகள் இந்த மதிப்பீடு வழிகாட்டுதல்களுடன் இவ்வாறு ஒப்பிடுகிறது:

அமெரிக்கா

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

MPAA

(திரைப்படங்கள்)

G

PG

PG-13

NC-17

NR

மதிப்பிடாதவை

R

TVPG

(TV)

TV-G

TV-Y7

TV-14

TV-MA

TV-Y7-FV

TV-Y

TV-PG

ஐக்கிய ராஜ்யம்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

BBFC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

யுனிவர்சல் (U)

பெற்றோர் வழிகாட்டல் (PG)

12 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (12)

16 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (16)

18 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (18)

NR

மதிப்பிடாதவை

R

ஜெர்மனி

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

FSK

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

வயது வரம்பு இல்லை (0)

6 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (6)

12 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (12)

16 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (16)

18 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (18)

NR

மதிப்பிடாதவை

R

ஜப்பான்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

EIRIN

(திரைப்படங்கள்)

G

PG-12

R15+

R18+

இந்தியா

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

CBFC

(திரைப்படங்கள்)

U

UA

A

S

பிரான்ஸ்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

CNC

(திரைப்படங்கள்)

U

12

16

18

NR

மதிப்பிடாதவை

CSA

(TV)

10

16

18

மதிப்பிடாதவை

12

NR

இத்தாலி

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

MBACT

(திரைப்படங்கள்)

T

VM14

VM18

NR

மதிப்பிடாதவை

AGCOM

(TV)

T

VM14

VM18

NR

மதிப்பிடாதவை

ஸ்பெயின்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

ICAA/CNMC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

APTA

7

12

16

18

மதிப்பிடாதவை

NR

கனடா

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

CHVRS

(திரைப்படங்கள்)

G

PG

13+

14A

18A

NR

16+

மதிப்பிடாதவை

RCQ

(திரைப்படங்கள்)

G

13+

16+

18+

NR

மதிப்பிடாதவை

CBSC

(திரைப்படங்கள்)

C

G

CB

14+

18+

NR

PG

மதிப்பிடாதவை

மெக்ஸிகோ

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

RTC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

AA

A

B

B-15

C

மதிப்பிடாதவை

NR

சிங்கப்பூர்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

IMDA

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

G

PG

PG13

NC16

M18

R21

Note: சிங்கப்பூர் சார்ந்த மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்களுக்கு, Prime Video உள்ளடக்கத்திற்கான சிங்கப்பூர் மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்-ஐப் பார்க்கவும்.

ஆஸ்திரேலியா

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

NCS

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

G

PG

M

MA 15+

R 18+

X 18+

Note: ஆஸ்திரேலியாவின் சார்ந்த மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்களுக்கு, Prime வீடியோ உள்ளடக்கத்திற்கான ஆஸ்திரேலியன் மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்குகள்-ஐப் பார்க்கவும்.

பிரேசில்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

DJCTQ

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

L

10

12

16

18

14

தொடர்புடைய உதவித் தலைப்புக்கள்