உதவி

Prime Video செயலி கொண்ட மொபைல் சாதனங்கள்

Prime Video செயலியானது Android மற்றும் iOS இயங்கும் சாதனங்களில் கிடைக்கிறது.

குறிப்பு: குறிப்பிட்ட மாடல் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் மொபைல் சாதனத்தின் உள்ளமைவின் அடிப்படையில் ஆதரிக்கப்படும் அம்சங்கள் மாறுபடலாம். எல்லா Prime Video தலைப்புகளும் எல்லா அம்சங்களையும் ஆதரிக்காது.

Android சாதனங்கள்

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - அல்ட்ரா HD வரை
 • ஒலித் தரம் - 5.1 சரவுண்ட் சவுன்ட் வரை, டால்பி அட்மாஸ்
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://support.google.com/android/

iOS சாதனங்கள் (iPhone, iPad, iPod டச்)

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (சமீபத்திய Prime Video செயலியில்)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்
 • ஆதரவு வலைத்தளம் - https://support.apple.com/

PC-க்கான Amazon Prime Video (Windows 10 செயலி)

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்