உதவி

நான் பயணத்தில் இருக்கும் போது Prime Video Channels-ஐப் பார்ப்பதில் பிரச்சனை

தற்போது உங்கள் ஹோம் நாட்டில் மட்டுமே பார்க்கவும், ஸ்ட்ரீம் செய்யவும் Prime Video Channels கிடைக்கிறது.

உங்கள் ஹோம் நாட்டிலிருந்து வெளியில் பயணம் செய்யும் போது சேனல் சந்தாக்களில் அடங்கிய குறிப்பிட்ட தலைப்புகள் கிடைக்காது. புவியியல் ரீதியான கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக, நீங்கள் சர்வதேச அளவில் பயணம் செய்யும் வேளையில் நீங்கள் இந்த உள்ளடக்கத்தைப் பார்க்க முடியாது அல்லது புதிய சேனல் சந்தாக்களுக்காகப் பதிவுசெய்ய இயலாது.

இணக்கமான சாதனம் உங்களிடம் இருந்தால், உலகில் எங்கிருந்தும் ஆஃப்லைனில் பார்க்கும் வகையில் பயணத்தைத் தொடங்கும் முன்பே தலைப்புகளைப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

Note: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் பயணம் செய்யும் போது, ​​தங்கள் நாட்டில் இருந்துகொண்டு ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும் போது கிடைக்கும் அதே Prime Video Channels மற்றும் தலைப்புகளில் பதிவுசெய்து, அணுகலாம்.