உதவி

சிக்கல்தீர்வு

Prime Video-இல் அறியாத கட்டணங்கள்

ஒரு கட்டணத்தை நீங்கள் அறியாமல் இருப்பதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியாத கட்டணம் இருந்தால், பின்வருவன நடந்துள்ளதா என்று பார்க்கவும்:

  • Amazon Prime மெம்பர்ஷிப் அல்லது Prime Video சந்தா புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தகவல்களுக்கு, கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் செல்லவும்.
  • Prime Video Channel சந்தா புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • உங்கள் கார்டு எண்ணைப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு குழந்தை, வாழ்க்கைத் துணை, நண்பர் அல்லது சகப் பணியாளர் ஆர்டர் செய்துள்ளார். தற்செயலான வாங்குதல்கள் இடரைக் குறைக்க, வலை, Android அல்லது iOS-க்கான Prime Video-இல் கட்டுப்பாடுகளை அமைக்கலாம்.
  • கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கணக்குடன் தொடர்புடைய கூடுதல் கார்டுகள்.

கட்டணமானது இந்தச் சூழ்நிலைகளுக்குள் வரவில்லை என்றால், பின்வரும் தகவல்களுடன் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்:

  • கட்டணத்தைக் காட்டும் கணக்குடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு கார்டுக்கான முழுமையான கிரெடிட் கார்டு எண். இந்த விவரங்களை நாங்கள் குறிப்பாகக் கோராவிட்டால், அரட்டைகள் அல்லது மின்னஞ்சல்களில் எங்களுக்கு அவற்றை அனுப்ப வேண்டாம்.
  • கட்டணத் தேதி.
  • கட்டணத் தொகை.
  • உங்கள் பெயர், மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் ஃபோன் எண்.