உதவி

சிக்கல்தீர்வு

வெளிநாடுகளில் பயணம் செய்யும் போது Prime Video-ஐப் பார்க்க முடியுமா?

Amazon Prime உறுப்பினர்களால் அவர்களின் ஹோம் நாட்டிற்கு வெளியிலும் தேர்ந்தெடுத்த Amazon Originals தலைப்புகளை ஸ்ட்ரீம் செய்ய முடியும்.

உங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு வெளியே, Prime Video-இல் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் செய்யக்கூடிய தலைப்புகளின் தேர்வு மாறக்கூடும்.

இணக்கமான சாதனம் உங்களிடம் இருந்தால், உலகில் எங்கிருந்தும் ஆஃப்லைனில் அதைப் பார்த்து ரசிப்பதற்காக, பயணத்தைத் தொடங்கும் முன்பே தலைப்புகளைப் பதிவிறக்கிக் கொள்ள முடியும்.

குறிப்பு: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் பயணம் செய்யும் போது, ​​தங்கள் நாட்டில் இருந்துகொண்டு ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும் போது கிடைக்கும் அதே தலைப்புகளுக்கு அணுகல் இருக்கும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே பயணம் செய்யும் போது, ​​ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு Amazon Originals தலைப்புகளை ஸ்ட்ரீம் செய்யவும் பதிவிறக்கவும் அணுகல் உண்டு. ஐக்கிய ராஜ்ஜியமானது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை விட்டு வெளியேறியதால், ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்திற்குப் பயணிக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டில் Prime Video-ஐப் பார்க்கும்போது கிடைக்கும் அதே தலைப்புகளை அணுக முடியாது.