உதவி

சிக்கல்தீர்வு

வெளிப்புற வழங்குநரால் Prime Video-இல் ஏற்படும் சிக்கல்கள்

மொபைல் அல்லது பிராட்பேண்ட் வழங்குநர் போன்ற மூன்றாம் தரப்பு மூலம் Prime Video-ஐ அணுகினால் அதற்காக எவ்வாறு உதவி பெறுவது.

மூன்றாம் தரப்பு மூலம் Prime Video-ஐ அணுகுவதற்கு நீங்கள் பணம் செலுத்தினால், கிடைக்கக்கூடிய சலுகைகள் பற்றிய விவரங்கள் அல்லது உங்கள் சந்தா தொடர்பான விவரங்கள் போன்ற கேள்விகளுக்கு உங்கள் வழங்குநரைத் தொடர்பு கொள்ளவும். பில்லிங் மற்றும் ரத்துசெய்வது தொடர்பான கேள்விகள் உங்கள் மூன்றாம் தரப்புச் சேவை வழங்குநருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.