உதவி

சிக்கல் தீர்த்தல்

Prime Video தலைப்புகளை இயக்கும் போது ஏற்படும் சிக்கல்கள்

Prime Video தலைப்புகள் இயங்கவில்லை எனில் அல்லது 1007, 1022, 7003, 7005, 7031, 7135, 7202, 7203, 7204, 7206, 7207, 7230, 7250, 7251, 7301, 7303, 7305, 7306, 8020, 9003, 9074 போன்ற பிழைக் குறியீடுகளைப் பார்த்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

  • உங்கள் சாதனத்தில் Prime Video செயலியை மூடி (அல்லது கணினியில் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் வலை உலாவியை மூடி), அதை மறுதொடங்கவும்.
  • உங்கள் சாதனம் அல்லது வலை உலாவியில் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
  • பல சாதனங்களில் ஒரே கணக்கைப் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் - ஒரே தலைப்பை ஒரு நேரத்தில் இரண்டு சாதனங்களில் மட்டுமே ஸ்ட்ரீம் செய்ய முடியும்.
  • எந்தவொரு வெளிப்புறச் சாதனமும் உங்கள் டிவி அல்லது காட்சி சாதனத்துடன் HDCP 1.4 (HD உள்ளடத்திற்கானது) மற்றும் HDCP 2.2 (UHD மற்றும் HDR உள்ளடக்கத்திற்கானது) இணக்கமான HDMI கேபிளைப் பயன்படுத்தி இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
  • பிற இணையச் செயல்பாட்டை இடைநிறுத்தவும் – குறிப்பாக பிற சாதனங்களும் ஒரே நேரத்தில் நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தினால்.
  • உங்கள் இணைய இணைப்பைச் சரிபார்க்கவும்.
  • பிற சாதனங்களில் இணையத்துடன் இணைக்க முடிந்தால், உங்கள் இணைப்புச் சாதனத்தின் DNS அமைப்புகளைப் புதுப்பிக்கவும். இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகளுக்கு, சாதனத்தின் உற்பத்தியாளரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
  • VPN அல்லது பிராக்ஸி சேவையகங்களை முடக்கவும்.