உதவி

கணினிகளுக்கான Prime Video அமைப்புத் தேவைகள்

Windows, macOS, Chrome OS அல்லது Linux இயங்கும் கணினியில் வலை உலாவி வழியாக Prime Video கிடைக்கிறது.

குறிப்பு: எல்லா Prime Video தலைப்புகளும் எல்லா அம்சங்களையும் ஆதரிக்காது.

Prime Video-ஐ அணுக, இந்த வலை உலாவிகளில் ஒன்றின் சமீபத்திய பதிப்பு இயக்கப்படுவதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Opera

Prime Video இயக்கம் இந்த இணைய பிரவுசர்களில் ஆதரிக்கப்படுகிறது. Windows அல்லது macOS தவிர வேறு இயங்குதளத்தில் இயக்கினால், ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷனில் மட்டுமே வீடியோ இயங்கும்.

இணைய பிரவுசர்கள்

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம்
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம்
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம்
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்

PC-க்கான Amazon Prime Video (Windows 10 செயலி)

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளில்

Mac-க்கான Amazon Prime Video (macOS 11.4 Big Sur அல்லது புதிய பதிப்பு கொண்டது)

 • ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோ தரம் - HD வரை
 • ஒலித் தரம் - ஸ்ட்ரீயோ
 • க்ளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள் (சப்டைட்டில்கள்) - ஆம்
 • ஆடியோ விளக்கம் - ஆம்
 • நேரடி ஒளிபரப்பு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • நேரலை விளம்பர ஆதரவு - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • விளம்பர ஆதரவு கொண்ட சேனல்கள் - ஆம் (இணைய இணைப்பு உள்ளபோது)
 • சுயவிவரங்கள் ஆதரவு கொண்டது - ஆம்