సైన్ ఇన్

సహాయం

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్స్ అంటే ఏమిటి?

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌ల గురించి. అవి మీ స్థానిక సినిమా మరియు టీవీ రేటింగ్ మార్గదర్శకాలకు ఎలా సరిపోతాయో తెలుసుకోండి.

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లలో వివధ వయస్సులు (పిల్లలు, పెద్ద పిల్లలు, కౌమారదశలోని వారు, యువకులు, పెద్దలు) ఆధారంగా అనేక దశలలో సినిమా మరియు టీవీ రేటింగ్‌లు ఉంటాయి.

Tip: Prime Video కోసం వీక్షణ పరిమితులను ఎలా సెట్ చేయాలో తెలుసుకోవడానికి, Prime Video పెద్దల నియంత్రణలను నిర్వహించండికు వెళ్లండి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలులో ఉన్న రేటింగ్‌ల వర్గీకరణ పద్ధతుల ఆధారంగా మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు రూపొందించబడ్డాయి, వీటితో సహా:

 • యునైటెడ్ స్టేట్స్ - మోషన్ పిక్చర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా (MPAA) మరియు టీవీ మార్గదర్శకాల సంస్థల టీవీ తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకాలు
 • యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ - బ్రిటిష్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్లాసిఫికేషన్ (BBFC)
 • జర్మనీ - Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
 • జపాన్ - Eiga Rinri Kanri Iinkai (EIRIN)
 • భారతదేశం - సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC)
 • ఫ్రాన్స్ - Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) మరియు Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
 • ఇటలీ - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MBACT) మరియు Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
 • స్పెయిన్ - Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) మరియు Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
 • కెనడా - కెనడియన్ హోమ్ వీడియో రేటింగ్ సిస్టమ్ (CHVRS) మరియు Régie du cinéma (RCQ) మరియు Canadian Broadcast Standards Council (CBSC)
 • మెక్సికో - Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC)
 • సింగపూర్ - Info-communications Media Development Authority (IMDA)
 • ఆస్ట్రేలియా -నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ స్కీమ్ (NCS)
 • బ్రెజిల్ - జస్టిస్, రేటింగ్, టైటిల్స్ మరియు క్వాలిఫికేషన్ విభాగం (DJCTQ)

ఈ రేటింగ్‌ల మార్గదర్శకాలకు మరియు Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లకు మధ్య పోలిక:

యునైటెడ్ స్టేట్స్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

MPAA

(చలన చిత్రాలు)

G

PG

PG-13

NC-17

NR

అన్‌రేటెడ్

R

TVPG

(TV)

TV-G

TV-Y7

TV-14

TV-MA

TV-Y7-FV

TV-Y

TV-PG

యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

BBFC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

యూనివర్శల్ (U)

తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకం (PG)

12 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (12)

16 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (16)

18 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (18)

NR

అన్‌రేటెడ్

R

జర్మనీ

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

FSK

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

వయో పరిమితి లేకుండా (0)

6 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (6)

12 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (12)

16 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (16)

18 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్కులు (18)

NR

అన్‌రేటెడ్

R

జపాన్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

EIRIN

(చలన చిత్రాలు)

G

PG-12

R15+

R18+

భారతదేశం

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

CBFC

(చలన చిత్రాలు)

U

UA

A

S

ఫ్రాన్స్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

CNC

(చలన చిత్రాలు)

U

12

16

18

NR

అన్‌రేటెడ్

CSA

(TV)

10

16

18

అన్‌రేటెడ్

12

NR

ఇటలీ

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

MBACT

(చలన చిత్రాలు)

T

VM14

VM18

NR

అన్‌రేటెడ్

AGCOM

(TV)

T

VM14

VM18

NR

అన్‌రేటెడ్

స్పెయిన్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

ICAA/CNMC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

APTA

7

12

16

18

అన్‌రేటెడ్

NR

కెనడా

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

CHVRS

(చలన చిత్రాలు)

G

PG

13+

14A

18A

NR

16+

అన్‌రేటెడ్

RCQ

(చలన చిత్రాలు)

G

13+

16+

18+

NR

అన్‌రేటెడ్

CBSC

(చలన చిత్రాలు)

C

G

CB

14+

18+

NR

PG

అన్‌రేటెడ్

మెక్సికో

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

RTC

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

AA

A

B

B-15

C

అన్‌రేటెడ్

NR

సింగపూర్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

IMDA

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

G

PG

PG13

NC16

M18

R21

Note: సింగపూర్-ప్రత్యేక మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌ల కోసం, Prime Video కంటెంట్‌కు సింగపూర్ మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లుని చూడండి.

ఆస్ట్రేలియా

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

NCS

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

G

PG

M

MA 15+

R 18+

X 18+

Note: ఆస్ట్రేలియా-ప్రత్యేక మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌ల కోసం, Prime Video కంటెంట్ కోసం ఆస్ట్రేలియన్ మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లుని చూడండి.

బ్రెజిల్

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్‌లు పిల్లలు

(మొత్తం)

పెద్ద పిల్లలు

(7+)

కౌమారదశలోని వారు

(13+)

యువకులు

(16+)

పెద్దలు

(18+)

DJCTQ

(టీవీ & చలన చిత్రాలు)

L

10

12

16

18

14

సంబంధిత సహాయ అంశాలు