సైన్ ఇన్

సహాయం

సెట్ అప్ చేస్తోంది

Prime Videoలో తల్లిదండ్రుల నియంత్రణలు

Prime Video తల్లిదండ్రుల నియంత్రణలను వినియోగించి మీ డివైజ్‌లో వీక్షించగల లేదా కొనుగోలు చేయగల కంటెంట్‌పై మీరు నియంత్రణలను సెట్ చేయవచ్చు.

మీరు ప్రారంభించిన కొనుగోలు లేదా వీక్షణ నియంత్రణలను దాటాలంటే మీ PINను నమోదు చేయమని Prime Video తల్లిదండ్రుల నియంత్రణలు అడుగుతాయి.

గమనిక: కంటెంట్ యాక్సెస్ మరియు కొనుగోలును నియంత్రించడం కోసం కింది డివైజ్‌లలో వాటి స్వంత తల్లిదండ్రుల నియంత్రణలు ఉన్నాయి, ఈ సెట్టింగ్‌లను మీరు నేరుగా డివైజ్‌లోనే నిర్వహించాలి:
  • Amazon Fire TV డివైజ్‌లు (Fire TV మరియు Fire TV Stick)
  • FireOS 5.0 లేదా అంతకంటే పాత వెర్షన్‌ను వినియోగిస్తున్న Fire టాబ్లెట్‌లు

సంబంధిత సహాయ అంశాలు