సైన్ ఇన్

సహాయం

నేను ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు Prime Video Channels చూడటంలో సమస్య

ప్రస్తుతం మీరు Prime Video Channelsని మీ స్వదేశంలో మాత్రమే చూడగలరు మరియు స్ట్రీమ్ చేయగలరు.

మీ స్వదేశం వెలుపల ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, అర్హత ఉన్న Amazon Prime సభ్యులు Prime Videoని బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు విదేశాలలో ఉన్నప్పుడు చూడండి అని కరౌజల్ కనిపిస్తుంది. అన్ని ఇతర Prime టైటిల్‌లు మరియు Prime Video Channelsని మీ స్వదేశంలో మాత్రమే స్ట్రీమ్ చేయగలరు లేదా డౌన్‌లోడ్ చేయగలరు.

Note: ఐరోపా సమాఖ్యలోని ప్రజలు ఐరోపా సమాఖ్య వెలుపల ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారు నివాసం ఉంటున్న దేశంలో ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెస్ ఉన్న ఛానెల్స్ మరియు టైటిల్‌లకే యాక్సెస్ కలిగి ఉంటారు.