సైన్ ఇన్

సహాయం

Prime Videoలో కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు

మీరు మీ కీబోర్డ్‌ను ఉపయోగించి కంప్యూటర్‌లో Prime Videoను నియంత్రించవచ్చు.

వెబ్ బ్రౌజర్‌లో Prime Videoను చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఉపయోగించగల కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు:

ప్లే/పాజ్ చేయడం కోసం స్పేస్.

పూర్తి స్క్రీన్‌లోకి వెళ్లడం కోసం F.

పూర్తి స్క్రీన్ లేదా ప్లేబ్యాక్ నుండి నిష్క్రమించడం కోసం Esc.

10 సెకన్లు వెనక్కు వెళ్లడానికి ఎడమ వైపు బాణం.

10 సెకన్లు ముందుకు వెళ్లడానికి కుడి వైపు బాణం.

వాల్యూమ్ పెంచడానికి పైకి బాణం.

వాల్యూమ్ తగ్గించడానికి కిందికి బాణం.

మ్యూట్‌ను టోగుల్ చేయడానికి M.

సబ్‌టైటిల్స్/క్యాప్షన్స్ ఆన్, ఆఫ్ చేయడానికి, అందుబాటులో ఉన్న సబ్‌టైటిల్స్/క్యాప్షన్స్ భాషలను మార్చడానికి C.

ఆడియో వివరణలతో పాటు ఆడియో ట్రాక్‌లలో టోగుల్ చేయడం కోసం A.