సైన్ ఇన్

సహాయం

Chromecastలో Prime Videoను చూడండి

Google Chromecastను ఉపయోగించడం కోసం, iOS లేదా Android కోసం రూపొందించిన Prime Video యాప్ యొక్క అత్యంత ఇటీవలి వెర్షన్ మీ వద్ద ఉండాలి.

  1. Prime Video యాప్ నుండి క్యాస్ట్ చిహ్నం ఎంచుకోండి.
  2. మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న Chromecast డివైజ్‌ను ఎంచుకోండి.

    Note: మీ iOS లేదా Android డివైజ్‌ను మరియు మీ Chromecastను ఒకే Wi-Fi నెట్‌వర్క్‌కు కనెక్ట్ చేయండి. మీ Chromecast, అది స్టాండ్అలోన్ అయినా లేదా మరో డివైజ్‌లో బిల్ట్-ఇన్ అయినా, అది తాజాగా ఉండాలి. మీ Prime Video యాప్ మరియు iOS లేదా Android డివైజ్ కూడా తాజాగా ఉండాలి. మీరు Android డివైజ్‌ను ఉపయోగిస్తుంటే, Google Play సేవలు కూడా తాజాగా ఉండాలి.

  3. మీరు చూడాలనుకుంటున్న టైటిల్‌ను ఎంచుకోండి. Chromecastను కనెక్ట్ చేసిన టీవీలో మీరు ఎంచుకున్న టైటిల్ ప్రదర్శించబడుతుంది.

    Note: మీరు Chromecastలో సబ్‌టైటిల్ సెట్టింగ్‌లను మార్చాలనుకుంటే, ముందుగా మీ Chromecastను డిస్‌కనెక్ట్ చేసి, మీ iOS లేదా Android డివైజ్ యొక్క లభ్యత సెట్టింగ్‌లలోకి వెళ్లి, క్యాప్షన్ లేదా సబ్‌టైటిల్ సెట్టింగ్‌లను సర్దుబాటు చేయండి.