సైన్ ఇన్

సహాయం

నా Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రద్దు చేయి

మీరు ఆన్‌లైన్‌లో Prime Video సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లను రద్దు చేయవచ్చు.

Note: మొబైల్ సేవా ప్రదాత వంటి మూడవ పక్షం ద్వారా మీ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రూపొందించి ఉంటే, మరింత సహాయం కోసం వారిని సంప్రదించండి.

primevideo.comలో ఆటో-రెన్యూను నిలిపివేయడానికి:

Prime Video-మాత్రమే సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లో భాగంగా మీరు Prime Videoకి యాక్సెస్ అందుకుంటే:

  1. ఖాతా & సెట్టింగ్‌లుకు వెళ్ళండి.
  2. మీ అకౌంట్ ట్యాబ్ నుండి మీ సభ్యత్వం విభాగం వద్దకు వెళ్లండి.
  3. సభ్యత్వాన్ని ముగించండిను ఎంచుకొని నిర్ధారించండి.

Amazon Prime సభ్యత్వంలో భాగంగా మీరు Prime Videoకి యాక్సెస్‌ను అందుకుంటే:

  1. ఖాతా & సెట్టింగ్‌లుకు వెళ్ళండి.
  2. మీ అకౌంట్ ట్యాబ్ నుండి మీ సభ్యత్వం విభాగంలో Amazonలో సవరించుని ఎంచుకోండి.
  3. సబ్‌స్క్రిప్షన్ మరియు ప్రయోజనాలను ముగించండి లేదా ట్రయల్ మరియు ప్రయోజనాలను ముగించండి (వర్తించే విధంగా) ఎంచుకొని, నిర్ధారించండి.

మీరు మీ Amazon Prime సభ్యత్వాన్ని ముగించిన తర్వాత, మీ Amazon Prime లేదా Prime Videoకి అనుబంధంగా ఉన్న సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు పునరుద్ధరించబడవు.