Prime Video
 1. Din konto

Hjælp

Retningslinjer for Watch Parties Community

Prime Video har forpligtet sig til at levere en fremragende delt, social videooplevelse, hvor alle deltagere i Watch Parties kan interagere sikkert med hinanden. For at nå dette mål beder vi alle brugere deltage på en måde, som bidrager til en hyggelig og positiv oplevelse for vores Watch Parties-community.

Udover vores Prime Video-Terms of Use gælder de følgende Community-retningslinjer ("retningslinjer") for Watch Parties. Vi opdaterer disse retningslinjer regelmæssigt og kan indføre yderligere retningslinjer eller specifikke undtagelser for bestemte indholdstyper.

Vi kan deaktivere eller ændre Watch Parties-funktioner til enhver tid uden varsel, efter vores eget bedste skøn. For at beskytte vores communitys integritet har en Watch Party-vært eller værtens udpegede moderatorer fuld beføjelse til at afgøre, hvem der har tilladelse til at deltage i deres Watch Party, og kan fjerne en deltager midlertidigt eller permanent af en hvilken som helst årsag, herunder overtrædelser af disse retningslinjer. Vi forbeholder os retten til at fjerne rapporteret indhold, begrænse din mulighed for at benytte Watch Parties-funktioner og spærre eller opsige din konto ved enhver form for adfærd, som vi vurderer som upassende eller skadelig. Enhver form for forsøg på at omgå en eventuel spærring, fx ved at benytte andre konti, kan resultere i forlænget spærring eller opsigelse.

Du, Amazon-kontoindehaveren, er ansvarlig for enhver form for upassende brug eller overtrædelse af disse retningslinjer ved enhver, der handler under din kontos brugernavn og adgangskode. Du skal behandle dit brugernavn og adgangskode og enhver anden form for information, som er nødvendig for at få adgang til Watch Parties, som fortrolig.

Personlig brug

Watch Parties-oplevelsen er beregnet til personlig brug og enhver form for brug af Watch Parties til kommercielle formål er ulovlig.

En fælles oplevelse

Watch Party-deltagere kan kontrollere afspilningsmuligheder under et Watch Party. Deltagernes kontrol over afspilning vil som standard være slået TIL. Værter kan slå denne mulighed fra i afspilningskontrollerne. Du kan forlade Watch Parties-oplevelsen til enhver tid og fortsætte der hvor du slap, uden for oplevelsen.

Deltage i Watch Parties

Del ikke en Watch Parties-invitation med andre, medmindre du har fået tilladelse til dette af Watch Parties-værten. Alle modtagere af invitationen, herunder dem som modtog invitationen fra enkeltpersoner udover Watch Parties-værten, kan slutte sig til og deltage i dette Watch Party.

Vi kan stille visse funktioner til rådighed, som gør dig i stand til at benytte de sociale medier til at invitere andre til at dele din Watch Parties-oplevelse. Disse funktioner skal benyttes i henhold til disse retningslinjer.

Valg af brugernavn

Når du tilslutter dig Watch Parties, vil det navn, som du anfører, være synligt for alle Watch Parties-deltagere. Når du vælger et brugernavn bedes du være opmærksom på de risici, som er forbundet med at benytte dit rigtige navn eller enhver form for personlige oplysninger, da disse muligvis kan spores tilbage til dig. Navne bør altid være respektfulde og alderssvarende i henhold til disse retningslinjer.

Watch Parties-chatindhold

Watch Parties chat er tiltænkt til at tilvejebringe et forum for diskussion. Du vil måske ikke være enig i alle beskederne under et Watch Party, men husk på, at noget, som du er uenig i, måske ikke overtræder disse retningslinjer. Din deltagelse i et Watch Party skal altid være respektfuld over for andre, således at Watch Parties forbliver et imødekommende, ikke-kommercielt forum. I særdeleshed:

 • Hadefuld adfærd: Hadefuld adfærd omfatter alle former for indhold eller aktiviteter, der fremmer, tilskynder til eller muliggør diskrimination, nedrakning, objektivisering, chikane eller vold baseret på race, etnicitet, national oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, alder, handicap, alvorlig sygdomstilstand eller status som krigsveteran, og al sådan adfærd er forbudt.
 • Chikane: Chikane omfatter alle former for indhold eller aktiviteter, der forsøger at skræmme, nedværdige, mishandle eller mobbe andre, eller som skaber et fjendtligt miljø for andre, og al chikane er forbudt.
 • Reklamer, salgsfremstød og markedsføring: Reklamer, salgsfremstød og markedsføring af enhver form for indhold, produkter eller tjenesteydelser er forbudt.
 • Farligt eller ulovligt indhold: Chatindhold, som fremmer, støtter eller tilskynder seeren til at deltage i ulovlige, farlige eller skadelige aktiviteter, er forbudt.
 • Alderssvarende chat: Chats skal være passende i forhold til den aldersgruppe, som er egnet til at se den titel, I ser som gruppe. Hvis en titel er beregnet til alle målgrupper bør chatten også afspejle den familievenlige bedømmelse.
 • Seksuel eksplicit chat: Chatindhold, der forherliger eller skildrer seksuelle eller uanstændige handlinger, eller som tilskynder til eller er beregnet til at fremkalde en seksuel eller uanstændig respons, kan blive betragtet som værende uacceptabel af andre deltagere, og er forbudt.

Vi garanterer ikke for nogen form for fortrolighed i forhold til eventuelt indhold, som du deler. Du alene vil bære ansvaret for dit eget indhold og for konsekvenserne af deltagelse i chatten. Vi støtter eller sanktionerer ikke indhold, meninger, anbefalinger eller råd, som er delt i Watch Parties og vi fraskriver os udtrykkeligt alt ansvar i forbindelse med sådant indhold.

Watch Parties-chathistorikken vil være synlig for alle andre chatdeltagere under hele Watch Party-sessionen. Chathistorikken for Watch Parties vil ikke blive gemt eller være tilgængelig for værten eller deltagere, så snart Watch Party-sessionen er ovre.

Overtrædelse af loven

Du skal respektere alle gældende lokale, nationale og internationale love ved brug af Watch Parties.

Uautoriseret anmodning eller deling af private oplysninger

Krænk ikke andre personers privatliv. Det er ulovligt at dele indhold, som kan afsløre personlige oplysninger om enkeltpersoner eller deres private ejendom, uden forudgående tilladelse. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Deling af personligt identificerbare oplysninger (såsom ens rigtige navn, placering eller ID)
 • Deling af begrænsede eller beskyttede sociale profiler eller enhver form for information fra disse profiler
 • Deling af Watch Parties-chatindhold med tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, skærmbilleder eller information om andre Watch Parties-deltagere
 • Anmodning om personligt identificerbare oplysninger (såsom ens rigtige navn, placering eller ID) fra andre Watch Parties-deltagere
 • Anmodning om personlige oplysninger til kommercielle formål

Efterligning

Indhold eller aktivitet, som er tiltænkt at efterligne en enkeltperson eller en virksomhed er ulovligt, særligt hvis du har til hensigt at efterligne Amazon eller Prime Video.

Spam, svindel og anden skadelig adfærd

Enhver form for indhold eller aktivitet, som afbryder, forstyrrer, skader eller på anden vis krænker integriteten af Watch Parties eller en anden brugers oplevelse eller enhed, er forbudt. Sådan aktivitet omfatter:

 • At poste store mængder af gentagende, uønskede beskeder
 • Phishing
 • Bedrageri af andre personer
 • Spredning af malware, vira og upassende eller skadeligt indhold
 • Misinformation (såsom foregivelse af nød, at poste misvisende metadata eller tiltænkt vildledende indhold)
 • Salg eller deling af brugerkonti
 • Brug af enhver form for automatiske enheder eller midler til at få adgang til Watch Parties til hvilket som helst formål, herunder overvågning eller kopiering af materiale på Watch Parties, datamining, datahøst, dataudtrækning eller en hvilken som helst anden lignende aktivitet
 • Forsøg på at opnå uautoriseret adgang til, omgå, påvirke, beskadige eller afbryde enhver del af Watch Parties eller enhver server, computer eller database, der er tilknyttet Watch Parties