Prime Video
 1. Din konto

Hjælp

Retningslinjer i indholdspolitik

Alle videoer og andet indhold (f.eks. coverbillede og produktbeskrivelser) skal overholde disse retningslinjer i indholdspolitikken, som kan ændre sig over tid. Vi forbeholder os retten til at vurdere, hvorvidt indholdet er passende. I et forsøg på at give den bedste kundeoplevelse kan vi vælge ikke at tilbyde noget indhold eller på anden vis begrænse dets tilgængelighed.

Stødende indhold

Vi forbeholder os retten til at bestemme hensigtsmæssigheden af alt indhold, der indsendes til offentliggørelse på tjenesten. Titler, der indeholder vedvarende eller livagtige seksuelt eksplicitte eller voldelige handlinger, umotiveret nøgenhed og/eller erotiske temaer ("voksenindhold"), er ikke berettiget til optagelse i Amazon Prime Video-kataloget. Titler, der indeholder voksenindhold, må ikke ændres eller redigeres i forhold til deres oprindelige form for at omgå denne begrænsning.

Seksuelt eksplicit indhold

 • Indhold, der indeholder skildringer af pornografi eller eksplicitte skildringer af seksuelle handlinger eller nøgenhed.
 • Indhold, der forherliger ulovlige seksuelle handlinger.
 • Indhold, der primært er beregnet til at stimulere seksuelt.

Voldeligt eller livagtigt indhold

 • Indhold, der indeholder livagtige skildringer af meget blodige scener, halshugninger, foruroligende indhold og/eller overdreven vold, der har til formål at chokere kunden.

Farligt eller ulovligt indhold

 • Indhold, der fremmer, støtter eller opfordrer seeren til at udføre farlige eller skadelige handlinger.
 • Indhold, der fremmer organiseret kriminalitet, terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.
 • Indhold, der forherliger eller fremmer ulovligt dyremisbrug eller tortur.
 • Indhold, der giver råd om, hvordan man kommer i gang med eller er involveret i en ulovlig livsstil.
 • Indhold, der giver vejledning i, hvordan man skaber eller bygger farlige materialer.
 • Indhold, der forherliger eller fremmer brug af ulovlige eller kontrollerede stoffer.

Hadefuldt indhold

 • Indhold, der indeholder nedsættende kommentarer, hadefulde ytringer eller trusler, der specifikt er rettet mod en gruppe eller enkeltpersoner.
 • Indhold, der fremmer hadefulde ytringer, tilskynder til racehad eller kønshad eller fremmer grupper eller organisationer, der støtter sådanne overbevisninger.

Chikane og mobning på internettet

 • Indhold, der indeholder groft, nedværdigende og/eller ydmygende sprogbrug.
 • Indhold, der fremmer eller giver mulighed for forfølgelse eller intimidering.
 • Ondsindet eller chikanerende videoindhold, herunder, men ikke begrænset til, video, der er lavet uden samtykke.

Ulovligt og krænkende indhold

Vi tager krænkelse af love og ejendomsrettigheder meget alvorligt. Det er licensgiverens ansvar at sikre, at indhold ikke overtræder gældende love eller copyright, varemærker, privatlivets fred, offentlig omtale eller andre rettigheder (herunder med hensyn til dele af indhold såsom baggrundsmusik eller elementer, der vises i indholdet). Bare fordi indholdet er frit tilgængeligt, betyder det ikke, at en licensgiver frit kan kopiere og sælge det.

Copyright

 • Indhold, som du ikke har skabt og ikke har en licens til at distribuere, herunder hele værket eller delene deri, f.eks. musik eller illustrationer.

Varemærker

 • Indhold, der indeholder varemærker, som du ikke har erhvervet rettighederne til at bruge.

Krænkelse af fortrolighed eller bagvaskelse

 • Indhold, der indeholder en andens personlige oplysninger.
 • Indhold, der indeholder usande udsagn om en person, der har til formål at skade dennes omdømme.

Indhold i det offentlige domæne

Vi accepterer ikke indhold fra det offentlige domæne eller indhold, som ikke er til at skelne fra eller næsten ikke er til at skelne fra en eller flere andre titler.

Dårlig kundeoplevelse

Vi accepterer ikke videoer, der indeholder eksterne links, sporingsmærker, funktionalitet, som ikke understøttes af Prime Video, eller som på anden vis giver en dårlig kundeoplevelse. Vi forbeholder os retten til at acceptere eller afvise videoer, fordi de efter vores skøn giver en skuffende oplevelse.

Kvalitetsproblemer

 • Indhold, der indeholder en kildefil, hvor varigheden af lyd og video ikke stemmer overens.
 • Indhold, der indeholder et coverbillede, som ikke indeholder titelnavnet.
 • Indhold, hvor undertekster mangler, ikke er synkroniserede eller er unøjagtige.
 • Indhold, der indeholder vandmærker, logoer eller henvisninger til en unøjagtig distributionskanal.
 • Funktionalitet eller handlingsopfordringer, der ikke understøttes i Prime Video-programmet.
 • Metadata og/eller coverbilleder, der er misvisende i forhold til indholdet.
 • Indhold eller metadata på et ikke-understøttet sprog.
 • Indhold, der er identisk med en titel, der allerede findes i Prime Video.
 • Indhold, der ikke er baseret på en videooplevelse (f.eks. indhold bestående af statiske billeder og/eller indhold, der mangler signifikant visuel variation).
 • Indhold, der er frit tilgængeligt på internettet, herunder indhold med åben/offentlig copyright.

Erhvervskampagne og eksterne links

 • Indhold, der antyder et partnerskab med Amazon eller misbruger et Amazon-logo eller Amazon-mærkeprodukter, herunder Amazon-datterselskaber.
 • Indhold, der indeholder en URL, et eksternt link eller en opfordring til handling uden for Prime Video-programmet.
 • Indhold, der indeholder en reklame eller udelukkende består af reklamer.
 • Indhold, der udnytter, misbruger, skildrer tilknytning til eller på anden vis bruger en anden parts brand på en måde, der er forvirrende for kunderne.

Lande- eller områdespecifikke restriktioner

I nogle lande, hvor vi distribuerer indhold, kan der være mere restriktive standarder end dem, der gælder i andre lande, for det, der betegnes som "stødende indhold" eller "ulovligt og krænkende indhold". Dette kan omfatte begrænsninger i forhold til fremvisning af tobaksmærkning og brug af stoffer; indhold, der indeholder stødende, ulovlige eller krænkende skildringer, kan være underlagt restriktioner i forhold til offentliggørelse i visse områder.

Vi kan begrænse salg af enhver titel i et land eller område, hvor salget eller distributionen af dette indhold ville være i strid med landets eller områdets love, kulturelle normer eller sensitivitet eller af anden grund efter vores skøn.