Logg inn

Hjelp

Brukervilkår for Amazon Prime Video

Sist oppdatert: 15. august 2020

Velkommen til brukervilkårene for Amazon Prime Video. Disse vilkårene er mellom deg og den juridiske enheten som tilbyr Amazon Prime Video-tjenesten. Avhengig av hvor du befinner deg, kan dette være Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller et av deres tilknyttede selskaper («Amazon», «vi» eller «oss»). Besøk www.primevideo.com/ww-av-legal-home for å finne ut av hvilket Amazon-selskap som leverer Amazon Prime Video-tjenesten til deg og andre relevante vilkår basert på hvor du befinner deg. Din Amazon Prime Video-tjenesteleverandør kan endre seg fra tid til annen, med eller uten forvarsel (med mindre det kreves i henhold til gjeldende lovgivning). Les disse vilkårene, sammen med Personvernerklæringen, Brukervilkårene, og Retningslinjer for bruk av Amazon Prime Video som gjelder for deg, samt andre regler og retningslinjer knyttet til Amazon Prime Video-tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, andre regler eller brukerbetingelser som er angitt på en produktdetaljside eller en hjelpeside, eller andre informasjonssider for Amazon Prime Video-tjenesten) (samlet kalt «Avtalen»). Hvis du befinner deg i EU eller Brasil, er verken erklæringen om personvern, informasjonskapsler eller interessebasert annonsering en del av avtalen din. De policyene og erklæringene som gjelder for deg er tilgjengelige, slik at du kan lese om hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Hver gang du besøker, navigerer i eller bruker Amazon Prime Video-tjenesten, godtar du denne Avtalen.

1. TJENESTEN

Amazon Prime Video («Tjenesten») er en personlig tjeneste som tilbyr, anbefaler og hjelper deg med å oppdage digitale filmer, TV-programmer og annet videoinnhold (samlet kalt «Dgitalt Innhold») og andre tjenester som angitt i denne Avtalen. Det finnes flere måter å få tilgang til Tjenesten og Digitalt Innhold, blant annet gjennom Amazon Prime, og bruken av andre Prime-fordeler og Amazon-tjenester styres av separate vilkår som er tilgjengelige i appene, på nettstedene eller enhetene som du bruker for å få tilgang til dem. Hvis du er under 18 år eller ikke er myndig i henhold til lokal lovgivning, kan du kun bruke Tjenesten etter tillatelse fra en forelder eller verge. Vi tilpasser innhold og funksjoner til hver enkelt bruker som en del av Tjenesten, inkludert anbefalinger om Digitalt Innhold, funksjoner og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi forsøker også kontinuerlig å forbedre Amazons enheter og tjenester og din opplevelse av dem.

2. KOMPATIBLE ENHETER

For å kunne streame eller laste ned Digitalt Innhold, må du bruke en pc, bærbar mediespiller eller annen enhet som oppfyller system- og kompatibilitetskravene som vi etablerer fra tid til annen (en «Kompatibel Enhet»). Enkelte Kompatible Enheter kan kun brukes til å streame Digitalt Innhold, andre kan kun brukes til å laste ned Digitalt Innhold og noen enheter kan brukes til å streame og laste ned Digitalt Innhold. Vi kan endre kravene til Kompatible Enheter fra tid til annen, og i noen tilfeller kan hvorvidt en enhet er (eller forblir) en Kompatibel Enhet, avhenge av programvare eller systemer som leveres eller vedlikeholdes av produsenten av enhetene eller andre tredjeparter. Derfor kan enheter som en gang var Kompatible Enheter, på et tidspunkt i fremtiden slutte være Kompatible Enheter. Amazon-virksomheten som leverer Amazon Prime Video-mobilappen til deg, kan være forskjellig fra Amazon-virksomheten som leverer Tjenesten.

3. GEOGRAFISK VARIASJON

På grunn av tekniske restriksjoner og andre restriksjoner pålagt av innholdsleverandører, er Tjenesten kun tilgjengelig enkelte steder. Det Digitale Innholdet (inkludert tekstede og dubbede versjoner av Digitalt Innhold) og hvordan vi tilbyr Digitalt Innhold til deg, kan variere over tid og i henhold til lokalisering. Amazon bruker teknologier for å verifisere den geografiske plasseringen din. Det er ikke tillatt å bruke noen teknologi eller teknikk for å skjule plasseringen din.

4. DIGITALT INNHOLD

a. Generelt. Tjenesten kan gi deg: (i) tilgang til Digitalt Innhold på grunnlag av et abonnement i en begrenset periode (for eksempel gjennom Amazon Prime eller et annet abonnement eller frittstående tilbud) («Abonnementsbasert Digitalt Innhold»), (ii) muligheten til å leie Digitalt Innhold etter forespørsel i en begrenset periode («Leiebasert Digitalt Innhold»), (iii) muligheten til å kjøpe Digitalt Innhold etter forespørsel for ubestemt tid («Kjøpsbasert Digitalt Innhold»), (iv) muligheten til å kjøpe Digitalt Innhold per visning i en begrenset periode («Betal-per-visning Digitalt Innhold») og/eller (v) tilgang til Digitalt Innhold etter gratis, annonsestøttet eller salgsfremmende basis i en begrenset periode («Gratis Digitalt Innhold»). Digitalt Innhold kan være tilgjengelig som Abonnementsbasert Digitalt Innhold, Leiebasert Digitalt Innhold, Kjøpsbasert Digitalt Innhold, Betaling-per-visning Digitalt Innhold, Gratis Digitalt Innhold, eller en kombinasjon av disse, og er i hvert enkelt tilfelle underlagt en begrenset lisens som angitt nedenfor.

b. Retningslinjer for bruk. Din bruk av Digitalt Innhold er underlagt Retningslinjer for bruk av Amazon Prime Video («Retningslinjene for Bruk»). Retningslinjene for Bruk gir viktig informasjon, inkludert perioden du er autorisert til å se på forskjellige typer Digitalt Innhold («Visningsperiode») og begrensninger på antall og type Kompatible Enheter som det Digitale Innholdet kan lastes ned, streames og ses på.

c. Abonnementer/medlemskap. Tilbud og priser for abonnementer (også omtalt som medlemskap), abonnementstjenestene, omfanget av tilgjengelig Abonnementbasert Digitalt Innhold og de spesifikke titlene som er tilgjengelige via abonnementstjenestene, kan endre seg over tid og i henhold til lokalisering uten forvarsel (unntatt det som kan være påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning). Med mindre annet er angitt, blir eventuelle prisendringer effektive fra og med begynnelsen av neste abonnementsperiode. Hvis du ikke godtar en abonnementsendring, kan du si opp abonnementet ditt i henhold til punkt 4 (d) nedenfor. Prisen på abonnementer eller medlemskap kan inkludere mva og/eller andre avgifter. Når det er aktuelt, blir slike avgifter oppkrevet av parten som du mottar tjenesten fra, som f. eks. Amazon eller en tredjepart. Vi gir ingen garantier for tilgjengeligheten av spesifikt Abonnementsbasert Digitalt Innhold eller minimumsbeløpet på Abonnementsbasert Digitalt Innhold som er tilgjengelig i forskjellige abonnementer. Tilleggsbetingelser som gjelder for et abonnement (som for eksempel gjeldende betingelser for avbestilling og tilbakebetaling) er angitt på informasjonssidene for det spesifikke abonnementet på den primære tjenestesiden der du befinner deg, notert her (din «Videomarkedsplass»).

Noen av abonnementstjenestene som vi tilbyr kommer fra tredjeparter. Tredjeparter som tilbyr abonnementstjenester (for eksempel via Prime Video Channels), kan endres eller funksjonene i tjenestene eller innholdet i tjenestene kan avsluttes. Amazon er ikke ansvarlig for innholdet i noen tredjeparts abonnementstjeneste eller funksjonene til disse tjenestene.

d. Oppsigelse av abonnementer/medlemskap

Hvis du registrerte deg for et abonnement eller medlemskap for kun video direkte gjennom oss, kan du kansellere dette når som helst ved å gå til «Din Konto» og tilpasse medlemskapsinnstillingene. Du kan også kontakte Amazon kundeservice eller bruke et avbestillingsskjema som vi gjør tilgjengelig for deg på Videomarkedsplassen (her) eller, hvis du mottar det aktuelle Amazon-abonnementet eller medlemskapstjenesten via en tredjepart, via kontoen din hos en slik tredjepart. Hvis du sier opp innen 3 virkedager etter at du har registrert deg for eller har konvertert fra en gratis prøveperiode til et betalt medlemskap (eller for kunder i EU/EØS, innen 14 dager etter at du mottok bekreftelse for abonnementet eller medlemstjenesten), refunderer vi den totale medlemsavgiften, bortsett fra at vi kan belaste deg (eller holde tilbake) et beløp som svarer til verdien av Tjenesten som ble brukt via kontoen din i en slik periode. Du aksepterer også uttrykkelig at Tjenesten starter innen avbestillingsperioden. Hvis du sier opp på et annen tidspunkt, refunderer vi den fullstendige medlemsavgiften kun dersom det Digitale Innholdet (som er tilgjengelig som en del av medlemskapet) ikke har blitt vist via kontoen din siden din siden siste medlemsavgift. Hvis du får tilgang til Tjenesten som en del av et Prime-medlemskap, er vilkårene for oppsigelse og tilbakebetaling som gjelder for deg, beskrevet i Primes retningslinjer for bruk på Videomarkedsplassen (her). Hvis du har tilgang til Tjenesten som en del av et Amazon-abonnement eller medlemskap som du mottar via tredjepart, kan vilkårene for oppsigelse og tilbakebetaling variere, og vil være som angitt av den aktuelle tredjeparten. Det kan også hende at du må kontakte en slik tredjepart for å kansellere abonnementet ditt eller motta refusjon i henhold til gjeldende retningslinjer.

e. Kjøps- og leiebaserte transaksjoner; avbestillinger. Med unntak av det som er beskrevet i dette avsnittet, er alle transaksjoner for Kjøpsbasert Digitalt Innhold, Leiebasert Digitalt Innhold og Betaling-per-visning Digitalt Innhold endelige, og vi aksepterer ingen returer av slikt Digitalt Innhold. Du kan kansellere en bestilling for Kjøpsbasert Digitalt Innhold eller Leiebasert Digitalt Innhold innen 48 timer etter at du har utført bestillingen (eller for kunder i EU/EØS, innen 14 dager fra du har utført bestillingen) ved å klikke på «Avbryt bestillingen» i «Dine Digitale Bestillinger», eller for kjøp fakturert gjennom en tredjepart, på videoens detaljside på Videomarkedsplassen (her), eller ved å kontakte Amazon kundeservice. Du kan imidlertid ikke kansellere en bestilling etter at du har begynt å se på eller laste ned slikt Digitalt Innhold. Du kan avbestille en forhåndsbestilling for Kjøpsbasert eller Leiebasert Digitalt Innhold når som helst før utgivelsesdatoen. Du kan kansellere en bestilling for Betaling-per-visning Digitalt Innhold når som helst før planlagt start av programmet. Utgivelsesdatoen for forhåndsbestilt Digitalt Innhold kan endre seg. Hvis du har kjøpt digitalt innhold som en del av et Amazon-abonnement eller -medlemskap som du mottar gjennom en tredjepart, vil tilbakebetalingsbetingelsene som gjelder bli angitt av en slik tredjepart.

f. Betalingsmetoder. Hvis du registrerer deg for ditt videoabonnement eller medlemskap via oss og blir fakturert av oss, vil faktureringsbetingelsene beskrevet nedenfor gjelde for abonnementet eller medlemskapet ditt.

  • Hvis vi ikke klarer å behandle betalingen din ved bruk av den valgte betalingsmåten, forbeholder vi oss retten til å bruke andre betalingsmetoder vi har registrert for deg.
  • Hvis du kjøper et abonnement eller starter en gratis prøveperiode for et abonnement, vil abonnementet automatisk fortsette, og du autoriserer oss (uten ytterligere varsel, med mindre det kreves i henhold til gjeldende lovgivning) til å belaste den gjeldende periodiske abonnementsavgiften inkludert eventuelle skatter og avgifter, ved bruk av en betalingsmåte som du har registrert hos oss.
  • MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR EN BELASTNING OM AT DU VIL KANSELLERE ELLER IKKE ØNSKER Å FORNYE ABONNEMENTET AUTOMATISK, FORSTÅR DU AT ABONNEMENTET DITT VIL FORTSETTE AUTOMATISK, OG DU AUTORISERER OSS (UTEN YTTERLIFERE VARSEL, MED MINDRE DET KREVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING) TIL Å BELASTE DEN GJELDENDE PERIODISKE ABONNEMENTSAVGIFTEN INKLUDERT SKATTER, VED BRUK AV EN BETALINGSMÅTE SOM DU HAR REGISTRERT HOS OSS.
  • Hvis alle betalingsmetoder vi har registrert for deg blir avvist, blir abonnementet kansellert med mindre du oppgir en ny betalingsmåte. Hvis du oppgir en ny betalingsmåte og blir belastet før abonnementet avbrytes, blir den nye abonnementsperioden basert på den opprinnelige faktureringsdatoen, og ikke datoen for gjennomført betaling. Du kan bruke innstillingene på «Din konto» til å oppdatere betalingsmåter.

Hvis du registrerte deg for ditt videoabonnement eller medlemskap via en tredjepart og ikke blir fakturert direkte av oss, vil faktureringsbetingelsene gitt av tredjepart gjelde for abonnementet eller medlemskapet ditt.

g. Kampanjer med prøveperioder. Av og til tilbyr vi utvalgte kunder diverse kampanjer eller andre salgsfremmende medlemskap, som er underlagt denne Avtalen, med mindre annet er angitt i tilbudet. Vi forbeholder oss retten til å velge ut kundene vi tilbyr kampanjer til, etter eget skjønn. Medlemmer i prøveperioder kan når som helst (via «Din konto») velge ikke å konvertere til betalt medlemskap ved utløp av prøveperioden.

h. Begrenset lisens til Digitalt Innhold. I henhold til betaling av eventuelle kostnader for leie, kjøp eller tilgang til Digitalt Innhold, samt din overholdelse av alle vilkårene i denne Avtalen, gir Amazon deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, begrenset lisens under den gjeldende visningsperioden, for å få tilgang til og vise det Digitale Innholdet i henhold til Retningslinjene for Bruk, for personlig, ikke-kommersiell, privat bruk. Vi kan automatisk fjerne Digitalt Innhold fra den Kompatible Enheten etter endt visningsperiode.

i. Tilgjengelighet av Kjøpsbasert Digitalt Innhold. Kjøpsbasert Digitalt Innhold vil vanligvis fortsette å være tilgjengelig for deg for nedlasting eller streaming fra Tjenesten, men kan bli utilgjengelig på grunn av potensielle lisensieringrestriksjoner fra innholdsleverandøren eller av andre årsaker. Amazon skal i dette tilfellet ikke holdes ansvarlig hvis Kjøpsbasert Digitalt Innhold blir utilgjengelig for videre nedlasting eller direkteavspilling.

j. Avspillingskvalitet, streaming. Avspillingsoppløsningen og kvaliteten på det Digitale Innholdet du mottar, avhenger av en rekke faktorer - blant annet hvilken type Kompatibel Enhet du bruker til å vise det Digitale Innholdet og båndbredden din, noe som kan økes eller reduseres mens du ser på innholdet. Hvis vi oppdager at Digitalt Innhold som vi streamer til deg blir avbrutt, eller på annen måte ikke spilles av riktig på grunn av båndbreddebegrensninger eller andre faktorer, kan vi redusere oppløsningen og filstørrelsen på det Digitale Innholdet i et forsøk på å gi en uavbrutt seeropplevelse. Selv om vi streber etter å gi deg en høykvalitets seeropplevelse, gir vi ingen garantier for oppløsningen eller kvaliteten på det Digitale Innholdet som du mottar via streaming, selv om du har betalt ekstra for tilgang til HD, ultrahøy definisjon eller innhold med høy dynamisk rekkevidde.

k. Generelle restriksjoner. Du kan ikke (i) overføre, kopiere eller vise det Digitale Innholdet, unntatt det som er tillatt i henhold til denne Avtalen; (ii) selge, leie ut, lease, distribuere eller kringkaste noen rettighet til det Digitale Innholdet; (iii) fjerne copyrighterklæringer for det Digitale Innholdet; (iv) forsøke å deaktivere, omgå, modifisere, bryte ned eller på annen måte omgå eventuelle systemer for digital rettighetshåndtering eller andre beskyttelsesmetoder brukt som en del av Tjenesten; eller (v) bruke Tjenesten eller det Digitale Innholdet for kommersielle eller ulovlige formål.

l. Publikumsmåling. Utelukkende for amerikanske kunder er enkelte tredjeparter, som annonsører og innholdseiere, interesserte i å forstå hvordan innholdet fungerer på Prime video kanaler. Mens du ser på enkelte kanaler, kan Amazon gi informasjon om visningsatferd til tredjeparter slik at de kan utføre publikumsmålinger og markedsundersøkelser. Klikk her for å lære mer om disse målingstjenestene, kanaler som inkluderer disse og dine valg.

5. PROGRAMVARE

a. Bruk av programvaren. Vi kan tilgjengeliggjøre programvare som du kan bruke i forbindelse med Tjenesten («Programvare»). Vilkår som står i Retningslinjer for bruk for din Videomarkedsplass (her) gjelder din bruk av Programvaren. For ytterligere vilkår som gjelder for tredjepartsprogramvare, klikk her.

b. Informasjon gitt til Amazon. Tjenesten og Programvaren kan gi Amazon informasjon om din bruk av og ytelsen av Tjenesten og Programvaren, samt informasjon om enhetene som du bruker til nedlastning og bruk av Tjenesten og Programvaren. Programvaren kan for eksempel gi Amazon informasjon relatert til det Digitale Innholdet som du laster ned og streamer, og din bruk av det Digitale Innholdet (for eksempel om og når du så på det Digitale Innholdet, som blant annet kan hjelpe oss med å måle visningsperioden for Leiebasert Digitalt Innhold). All informasjon vi mottar, er underlagt personvernerklæringen til Amazon på din Videomarkedsplass (her).

6. YTTERLIGERE VILKÅR

a. Oppsigelse. Vi kan avslutte tilgangen din til Tjenesten, inkludert ethvert abonnement som er tilgjengelig som en del av Tjenesten, etter eget skjønn, uten forvarsel (unntatt det som kan kreves i henhold til gjeldende lovgivning). Hvis vi gjør dette, gir vi deg en forholdsmessig refusjon av abonnementsavgiften (hvis det er noen slik avgift). Hvis du imidlertid bryter noen av vilkårene i denne Avtalen, vil rettighetene dine i henhold til denne Avtalen automatisk avsluttes uten forvarsel, og Amazon kan, etter eget skjønn, umiddelbart oppheve tilgangen til Tjenesten og til det Digitale Innhold uten en eventuell tilbakebetaling. I slike tilfeller må du slette alle kopier av Digitalt Innhold du har lastet ned.

b. Visse typer innhold. Ved å bruke Tjenesten, kan du støte på innhold som kan være støtende, usømmelig eller upassende. Dette innholdet blir kanskje ikke identifisert som innhold med eksplisitt språk eller andre attributter. Likevel samtykker du i å bruke Tjenesten på eget ansvar, og Amazon har ikke noe ansvar overfor deg for noe innhold. Innholdstyper, sjangere, kategorier og beskrivelser er tilgjengelig for alt innhold, men Amazon kan ikke garantere nøyaktigheten av slike beskrivelser.

c. Kommunikasjon. Vi kan sende deg reklame eller på annen måte kommunisere med deg elektronisk. Dette kan inkludere e-post, push-varslinger, eller meldinger i ditt Amazon meldingssenter, og du samtykker herved til å motta denne kommunikasjonen (med mindre du er kunde i EU eller Brasil, hvoretter den foregående setningen ikke gjelder). Denne kommunikasjon er i samsvar med Amazon personvernerklæring på din Videomarkedsplass (her). For å slutte å motta markedsføringskommunikasjon fra Amazon Prime Video, må oppdatere innstillingene for markedsføringskommunikasjon på «Din konto».

d. Modifisering av Tjenesten. Amazon forbeholder seg retten til å endre, suspendere, eller avslutte hele eller del av Tjenesten, når som helst og uten forvarsel (unntatt det som kreves i henhold til gjeldende lovgivning), og Amazon kan ikke holdes ansvarlig i slike tilfeller, selv om din mulighet til å bruke det Digitale Innholdet påvirkes av endringen.

e. Endringer. Amazon forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne Avtalen når som helst, ved å publisere de reviderte vilkårene i forbindelse med Tjenesten eller din Videomarkedsplass (her). I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, vil din fortsatte bruk av Tjenesten eller Programvaren etter eventuelle endringer innebære at du aksepterer slike endringer. En eventuell økning i abonnementsavgiften gjelder imidlertid ikke før abonnementet fornyes.

f. Rettigheter, fraskrivelse. Tjenesten, Programvaren og det Digitale Innholdet inkluderer intellektuell eiendom som er beskyttet ved lov. Rettighetsinnehavere av Digitalt Innhold er tilgodesette tredjeparter i denne Avtalen. Vår unnlatelse av å insistere på eller kreve din etterlevelse av Avtalen utgjør ikke en fraskrivelse av noen av våre rettigheter.

g. Tvister/voldgift/betingelser for bruk. Eventuelle tvister eller krav som gjelder eller som er relatert til denne Avtalen eller Tjenesten er underlagt gjeldende lovgivning, fraskrivelse av garantier og ansvarsbegrensning, forpliktende voldgift og fraskrivelse av retten til gruppesøksmål (der det er aktuelt), og alle andre vilkår i Amazons Retningslinjer for Bruk av Videomarkedsplassen (her). Du godtar disse vilkårene ved å bruke Tjenesten. DU KAN OGSÅ HA RETT TIL VISSE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIN LOKALE JURISDIKSJON.

h. Ansvarsbegrensninger. Uten å begrense ansvarsfraskrivelsen for garantier og ansvarsbegrensning i Amazons Retningslinjer for Bruk av Videomarkedsplassen (her): (i) under ingen omstendigheter skal vårt eller programvarelisensgivernes totale ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå utifra eller relatert til din bruk eller manglende mulighet til å bruke Programvaren, overstige et beløp på femti dollar (50 $); og (ii) vårt eller de digitale innholdsleverandørenes totale ansvar for alle skader som måtte oppstå som følge av din bruk av Tjenesten, det Digitale Innholdet eller informasjonen, materialene eller produktene som er inkludert i eller som på annen måte har blitt tilgjengeliggjort for deg gjennom Tjenesten, overstige beløpet du har betalt til oss de siste 12 månedene, for å kjøpe, leie eller se på det Digitale Innholdet som er ditt krav om kompensasjon/erstatning gjelder. Begrensningene i dette avsnittet gjelder for deg, selv om sanksjonene ikke oppfyller deres essensielle formål.

ENKELTE JURISDIKSJONER, INKLUDERT DE SOM FINNES I EU/EØS, TILLATER IKKE UNNTAK FRA GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VISSE TYPER SKADER. HVIS DENNE LOVGIVNINGEN GJELDER FOR DEG, KAN DET VÆRE AT NOEN ELLER ALLE AV UNNTAKENE, BEGRENSNINGENE ELLER ANSVARSFRASKRIVELSENE NEVNT OVENFOR, IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA FLERE RETTIGHETER.

i. Kontaktinformasjon. For all kommunikasjon vedrørende denne Avtalen, kan du skrive til Amazon ved bruk av de offisielle adressene som du finner her.

j. Ugyldighet mv. Hvis noen vilkår eller betingelser i denne Avtalen anses som ugyldige, annulleres eller av annen grunn ikke kan håndheves, vil dette ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten av de gjenværende vilkårene eller betingelsene.