Logg inn

Hjelp

Retningslinjer for Bruk av Amazon Prime Video

Som beskrevet i Retningslinjer for bruk av Amazon Prime Video, og på grunn av begrensninger som innholdsleverandørene pålegger oss, er videoene vi tilgjengeliggjør for deg på Amazon Prime Video underlagt visningsrestriksjoner (for eksempel via streaming eller nedlasting) og for hvor lenge vi gjør innholdet tilgjengelig for deg. De spesifikke restriksjonene som gjelder for hver enkelt av videoene dine, er avhengig av om du kjøper, leier eller får tilgang til videoen via et abonnement (for eksempel via Prime video) gjennom et betalt abonnement eller en prøveordning, eller får tilgang til videoen ved Første Episode Gratis (der denne tjenesten er tilgjengelig). Disse restriksjonene kan endres over tid når vi legger til nye funksjoner, enheter og innhold til tjenesten vår. Det følgende er tilgangsrestriksjoner for Amazon Prime video via nettleseren din og kompatible Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, set-top-bokser, nettbrett og andre kompatible enheter.

Kjøpte videoer

 • Visningsmetoder: Når du kjøper en video for on-demand-visning, gjør vi den tilgjengelig for deg via streaming, og i de fleste tilfeller nedlasting som følger:
  • Streaming: Du kan streame kjøpte videoer på nettet via en nettleser og kompatible Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, set-top-bokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter. For en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, kan du besøke siden «Kompatible Enheter» på nettsiden som du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger: PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere avhengig av geografisk plassering). Du kan streame opptil tre videoer samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. Du kan ikke streame den samme videoen til mer enn to enheter samtidig.
  • Nedlasting: Når et nedlastingsalternativ er tilgjengelig, kan du laste ned videoer du kjøper til fire kompatible nedlastingsenheter, som for eksempel Fire-nettbrett (bortsett fra førstegenerasjons Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter som er aktivert for nedlastinger, kan du gå til siden «Last ned Prime Video Titles» på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video på følgende linker, PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere etter geografisk plassering). Etter at du har lastet ned en kjøpt video, kan du også streame videoen, som beskrevet over.
 • Visningsperiode: Ubestemt -- du kan se på de kjøpte videoene dine så ofte du vil og så lenge du vil (i henhold til begrensningene som er beskrevet i Retningslinjene for Bruk av Amazon Prime Video).

Leievideoer

 • Visningsmetoder: Når du leier en video for on-demand-visning, gjør vi den tilgjengelig for deg via streaming, og i de fleste tilfeller nedlasting som følger:
  • Streaming: Du kan streame leievideoer på nettet via en nettleser og kompatible Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, set-top-bokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter. For en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, kan du besøke siden «Kompatible Enheter» på nettsiden som du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger: PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere avhengig av geografisk plassering). Du kan streame opptil tre videoer samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. Du kan ikke streame den samme videoen til mer enn én enhet om gangen.
  • Nedlasting: Når et nedlastingsalternativ er tilgjengelig, kan du laste ned videoer du leier til én kompatibel nedlastingsenhet, som for eksempel et Fire-nettbrett (bortsett fra førstegenerasjons Kindle Fire) eller en Android- eller iOS-enhet. Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter som er aktivert for nedlastinger, kan du gå til siden «Last ned Prime Video Titles» på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video på følgende linker, PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere etter geografisk plassering). Så fort du har lastet ned en leievideo til en kompatibel nedlastingsenhet, kan du ikke laste ned denne videoen til en annen enhet eller vise den samtidig på flere enheter ved bruk av den samme Amazon-kontoen. Du kan imidlertid begynne å se på en nedlastet video på en kompatibel enhet, og senere direkteavspille videoen på en annen kompatibel enhet (så lenge den ikke spilles samtidig på mer enn én enhet).
 • Visningsperiode: For leievideoer, får du vanligvis 48 timer til å se ferdig videoen så fort du har startet streaming eller nedlasting, forutsatt at du må ha begynt å se videoen før den gjeldende utløpsperioden utgår, som er vanligvis er 30 dager fra du betaler leieprisen. Varigheten av denne perioden finner du på detaljsiden eller via en kobling fra detaljsiden, som for eksempel «Lær mer om leie og kjøp»-koblingen på nettsidens detaljsider.

Førsteparts videoabonnement

 • Visningsmetoder:
  • Streaming: Førstepart videoabonnementstitler (f.eks. de som gjøres tilgjengelig som en fordel ved Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap eller kampanjebasert prøveabonnement) er tilgjengelige for online streaming. Du kan streame førstepart videoabonnementtitler på nettet via en nettleser og Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, og set-top-bokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter. For en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, kan du besøke siden «Kompatible Enheter» på nettsiden som du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger: PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere avhengig av geografisk plassering). Du kan streame opptil tre titler samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. Du kan ikke streame den samme tittelen til mer enn to enheter samtidig.
  • Nedlasting: Mange førstepart videoabonnementstitler er også tilgjengelige for nedlasting på kompatible enheter som Fire-nettbrett (bortsett fra førstegenerasjons Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. Hvis du vil ha en liste over kompatible enheter som er aktivert for nedlastinger, kan du gå til siden «Last ned Prime Video Titles» på nettstedet du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video på følgende linker, PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere etter geografisk plassering). Detaljsiden for hver enkelt førstepart videoabonnementstittel angir hvorvidt tittelen er tilgjengelig for nedlasting. Du kan kun laste ned tilgjengelige titler til to enheter av gangen. Hvis du allerede har lastet ned en tittel til to enheter, må du slette den fra en av dem før du laster den ned til en annen enhet. Avhengig av hvor du befinner deg, kan du til sammen ha maksimalt 15 eller 25 titler over førsteparts videoabonnements og tredjeparts videoabonnement nedlastet om gangen, på tvers av alle enheter knyttet til Amazon-kontoen. Selv om ikke alle førstepart videoabonnementstitler er tilgjengelige for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelige for utleie eller kjøp fra Amazon Prime Video, og deretter for nedlasting til kompatible enheter.
 • Hvis du har et Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap eller et prøvemedlemskap, kan du streame alle videoer som er utpekt som en førsteparts videoabonnementstittel på den tilhørende detaljsiden. Du kan se førsteparts videoabonnementstitler som du har lastet ned i løpet av en begrenset visningsperiode, som varierer i henhold til tittel.
 • For nedlastede videoer, har vanligvis 30 dager til å begynne å se videoen etter at du har lastet den ned, og når du begynner å se på den, har du vanligvis 48 timer til å fullføre den. Når Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskapet eller prøvemedlemskapet utløper eller kanselleres, kan du ikke lenger se på førsteparts videoabonnementstitler, med mindre du har leid eller kjøpt den aktuelle tittelen.

Videoabonnement fra tredjeparter

 • Visningsmetoder: 
  • Streaming: Hvis du har et Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap eller prøvemedlemskap, kan du abonnere på alle videoabonnement fra tredjeparter som vi tilbyr der du befinner deg (for eksempel via Prime Video-kanaler), mot en ekstra abonnementsavgift, for å streame videoer som er inkludert i abonnementet som angitt på detaljsiden for videotittelen. Du kan streame abonnementstitler fra tredjeparter til Fire-nettbrett, via nettleseren din og via kompatible Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, set-top-bokser, Fire-nettbrett og andre kompatible enheter. For en liste over kompatible enheter, gå til siden «Kompatible Enheter» på nettsiden som du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger: PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere avhengig av geografisk plassering). Du kan streame opptil tre titler samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. For de fleste tredjeparts videabonnementer kan du ikke streame den samme tittelen til mer enn én enhet av gangen.
  • Nedlasting: Mange tredjeparts videoabonnementstitler er også tilgjengelig for nedlasting på kompatible enheter som Fire-nettbrett (annet enn førstegenerasjon Kindle Fire) og Android- og iOS-enheter. For en liste over kompatible enheter aktivert for nedlasting, gå til siden Last ned Prime Video-titler på nettsiden du bruker til å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende linker, PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan varierer etter sted). Detaljsiden for hver tredjeparts videoabonnementstittel angir om tittelen er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned tilgjengelige titler kun til to enheter om gangen. Hvis du allerede har lastet ned en tittel til to enheter, må du slette den fra én av dem før du kan laste den ned til en annen enhet. Avhengig av hvor du befinner deg, kan du ha maksimalt enten 15 eller 25 titler om gangen totalt lastet ned over førstepart og tredjeparts videoabonnementstitler over alle enheter forbundet med Amazon-kontoen din. Selv om ikke alle tredjeparts videoabonnementstitler er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for leie eller kjøp fra Amazon Prime Video, som da kan lastes ned til kompatible enheter.
 • Tredjeparts videoabonnementer fornyes automatisk med mindre du sier opp det aktuelle abonnementet eller det utløper, eller du kan si opp Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskapet ditt eller la det utløpe. Hvis du sier opp Amazon Prime- eller Amazon Video-medlemskapet eller det utløper, vil du ha tilgang til tredjeparts videoabonnementene du abonnerte på da du sa opp eller ved utløp, kun til slutten av gjeldende termin for det månedlige tredjepartsabonnementet.
 • Etter at videoabonnementet fra en tredjepart utløper eller avbrytes, eller Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskapet eller prøvemedlemskapet utløper eller avbrytes, kan du ikke se på videoabonnementstitler fra tredjeparter med mindre du har leid eller kjøpt den aktuelle tittelen.

Første Episode Gratis

 • Visningsmetoder: Der tilgjengelig er Første episode gratis-videoer kun tilgjengelig for nettstreaming på utvalgte enheter. De er ikke tilgjengelig for nedlasting. Du kan streame opptil tre videoer samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. Du kan streame den samme video til ikke mer enn én enhet om gangen. Selv om Første episode gratis-videoer ikke er tilgjengelig for nedlasting, kan de samme videoene være tilgjengelig for kjøp eller leie gjennom Amazon Prime Video, eller visning gjennom et Amazon Prime- eller Prime Video-medlemskap eller en kampanjebasert prøveperiode. Kjøpte og leide titler, samt mange førsteparts videoabonnementstitler, kan lastes ned til kompatible enheter.
 • Visningsperiode: Hvis du har en Amazon-konto, kan du se videoen når som helst videoen er angitt som en Første episode gratis-video på detaljsiden.

Betaling-per-visning-videoer

 • Visningsmetoder: Når du kjøper en betaling-per-visning-video, kan du streame videoen online via nettleseren din og kompatible Internett-tilkoblede TVer, Blu-ray-spillere, set-top-bokser, Fire-nettbrett, og andre kompatible enheter. For en liste over enheter som er kompatible med tjenesten vår, kan du besøke siden «Kompatible Enheter» på nettsiden som du bruker for å få tilgang til Amazon Prime Video via følgende koblinger: PrimeVideo.comAmazon.comAmazon.co.ukAmazon.de eller Amazon.co.jp (enhetskompatibilitet kan variere avhengig av geografisk plassering). Du kan streame opptil tre videoer samtidig ved bruk av samme Amazon-konto. Du kan ikke streame den samme videoen til mer enn to enheter samtidig.
 • Visningsperiode: For betaling-per-visning-videoer, har du tilgang til videoen i minst 24 timer etter avslutningen av den første visningen av betal-per-visning-hendelsen på Amazon Prime Video. Varigheten av tilgangen til en betal-per-visning-video etter den første visningen av videoen på Amazon Prime Video angis på detaljsiden, eller via en kobling på detaljsiden.