Logg inn

Hjelp

Retningslinjer for Watch Parties-fellesskap

Prime Video bestreber seg på å levere en flott, felles og sosial videoopplevelse der alle deltakerne i Watch Parties kan samhandle trygt med hverandre. For å nå dette målet ber vi om at alle brukerne deltar på en måte som fremmer en vennlig, positiv opplevelse for Watch Parties-fellesskapet vårt.

I tillegg til bruksvilkårene våre for Prime Video, gjelder de følgende fellesskapsretningslinjene («retningslinjene») for Watch Parties. Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen, og vi kan innføre ytterligere retningslinjer eller spesifikke unntak for enkelte typer innhold.

Vi kan når som helst, uten varsel og helt etter eget skjønn deaktivere eller endre Watch Parties-funksjoner. For å beskytte integriteten til fellesskapet har en Watch Party-vert eller vertens utpekte ledere full diskresjon til å bestemme hvem som får lov til å delta i deres Watch Party, og de kan fjerne deltakere midlertidig eller permanent av en hvilken som helst grunn, inkludert krenkelse av disse retningslinjene. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold, begrense muligheten din til å bruke Watch Party-funksjoner og suspendere eller avslutte kontoen din for enhver fremferd som vi fastsetter er upassende eller skadelig. Ethvert forsøk på å omgå en suspensjon ved å bruke andre kontoer, kan resultere i videre suspensjon eller oppsigelse.

Du, eieren av Amazon-kontoen, er ansvarlig for enhver upassende bruk eller krenkelse av disse retningslinjene fra noen som handler under brukernavnet og passordet til din konto. Du må behandle brukernavnet og passordet og enhver annen informasjon som er nødvendig for å få tilgang til Watch Parties, som konfidensiell.

Personlig bruk

Watch Parties-opplevelsen er ment for personlig bruk; enhver bruk av Watch Parties for et kommersielt formål er forbudt.

En felles opplevelse

Watch Party-verten kontrollerer avspillingen under et Watch Party. Du kan når som helst avslutte Watch Parties-opplevelsen og fortsette der du stoppet etter opplevelsen.

Bli med i Watch Parties

Du må ikke dele en Watch Party-invitasjon med andre med mindre du er autorisert av Watch Party-verten til å gjøre dette. Alle mottakerne av invitasjonen, inkludert de som mottok invitasjonen fra andre personer enn Watch Party-verten, vil kunne bli med og delta i Watch Party-et.

Vi kan levere funksjoner til deg som gjør det mulig å bruke sosiale medier til å invitere andre til å dele Watch Party-opplevelsen. Disse funksjonene må brukes i samsvar med disse retningslinjene.

Velge brukernavn

Når du blir med i Watch Parties, vil navnet du sender inn være synlig for alle Watch Party-deltakerne. Når du velger et brukernavn, må du være oppmerksom på risikoene forbundet med å bruke det virkelige navnet ditt eller noen andre personopplysninger, da de kan spores tilbake til deg. Navn må også respektere andre og være passende for alderen, i samsvar med disse retningslinjene.

Innhold i Watch Party-chatter

Watch Party-chat er ment å tilveiebringe et diskusjonsforum. Du vil kanskje ikke være enig i alle meldingene i et Watch Party, men husk at noe du ikke liker, ikke nødvendigvis er i strid med disse retningslinjene. Deltakelsen din i Watch Parties må alltid vise respekt for andre, slik at Watch Parties fortsetter å være et innbydende, ikke-kommersielt forum. Særlig:

 • Hatefullt innhold: Hatefull fremferd er ethvert innhold eller enhver aktivitet som fremmer, oppmuntrer til eller tilrettelegger for diskriminering, nedverdigelse, objektivering, trakassering eller vold, basert på rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming, alvorlig medisinsk tilstand eller veteranstatus, og er forbudt.
 • Trakassering: Trakassering er ethvert innhold eller enhver aktivitet som forsøker å fornærme, nedverdige, skjelle ut eller mobbe andre, ellers om skaper et fiendtlig miljø for andre, og er forbudt.
 • Annonser, kampanjer og reklame: Annonser, kampanjer og reklame for noe som helst innhold, produkter eller tjenester, er forbudt.
 • Farlig eller ulovlig innhold: Chat-innhold som fremmer, gir tilslutning til eller hisser seeren opp til å delta i ulovlige, farlige eller skadelige handlinger, er forbudt.
 • Chat som er passende for alderen: Chatting skal være passende for aldersgruppen for tittelen dere ser som en gruppe. Hvis en tittel er ment for alt publikum, skal chatten også reflektere den familievennlige rangeringen.
 • Seksuelt eksplisitt chat: Chat-innhold som forherliger eller viser seksuelle eller usømmelige handlinger eller som hisser opp til eller er ment å fremdrive en seksuell eller usømmelig respons, kan oppfattes som støtende av andre deltakere, og er forbudt.

Vi garanterer ingen konfidensialitet i forbindelse med noe innhold du deler. Du alene vil være ansvarlig for ditt eget innhold og konsekvensene av å delta i chatten. Vi gir ingen tilslutning til og sanksjonerer ikke noe som helst innhold, mening, anbefaling eller råd som deles innenfor Watch Parties, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert og alt ansvar i forbindelse med slikt innhold.

Chat-historikken til Watch Parties vil være synlige for alle de andre chat-deltakerne så lenge Watch Party-et varer. Chat-historikken til Watch Parties vil ikke bli lagret eller være tilgjengelig for verten eller deltakerne så snart Watch Party-et slutter.

Lovbrudd

Du må respektere alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover når du bruker Watch Parties.

Uautorisert oppfordring til å avgi eller dele privat informasjon

Du må ikke invadere andres privatliv. Det er forbudt å dele innhold som kan bekjentgjøre personopplysninger om enkeltpersoner eller deres private eiendom, uten tillatelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • deling av personopplysninger (slik som faktisk navn, sted eller ID)
 • deling av begrensede eller beskyttede sosiale profiler eller noen som helst informasjon fra disse profilene
 • deling av innhold i Watch Parties-chatter med noen som helst tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til skjermbilder eller informasjon om andre Watch Parties-deltakere
 • oppfordring til andre Watch Party-deltakere om å oppgi personopplysninger (slik som faktisk navn, sted eller ID)
 • oppfordring til å oppgi personopplysninger for kommersielle formål

utgi seg selv for en annen

Innhold eller aktivitet som er ment å utgi deg for en enkeltperson eller organisasjon, er forbudt, særlig hvis du har til hensikt å utgi deg for Amazon eller Prime Video.

søppelpost, svindel og annen skadelig fremferd

Ethvert innhold eller enhver aktivitet som forstyrrer, avbryter, skader eller på annen måte krenker integriteten til Watch Parties eller annen brukeropplevelse eller -enhet, er forbudt. Slik aktivitet omfatter:

 • publisering av store mengder gjentatte, uønskede meldinger
 • phishing
 • bedrageri av andre
 • spredning av skadelig programvare, virus eller upassende eller skadelig innhold
 • feilinformasjon (slik som falskt å gi uttrykk for nød, publisering av villende metadata eller overlagt feil gjengivelse av innhold)
 • salg eller deling av brukerkontoer
 • bruk av noen som helst automatisk enhet eller automatisk middel til å få tilgang til Watch Parties for noe som helst formål, inkludert overvåkning eller kopiering av materialet på Watch Parties, datautvinning, datahøsting, datauttrekk eller noen annen lignende aktivitet
 • forsøk på å skaffe uautorisert tilgang til, omgå, bryte inn i, skade eller forstyrre noen som helst del av Watch Parties eller server, datamaskin eller database tilkoblet Watch Parties