Pomoc

Jak rozpocząć subskrypcję lub bezpłatny okres próbny Prime Video

Dowiedz się, jak rozpocząć subskrypcję lub bezpłatny okres próbny usługi Prime Video.

Subskrypcję usługi Prime Video możesz rozpocząć w witrynie Prime Video lub na zgodnym urządzeniu z systemem Android lub iOS.

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz konto Amazon lub zaloguj się

Do korzystania z usługi Prime Video jest potrzebne konto Amazon. Na początku zostanie wyświetlony monit o o zalogowanie na konto.

Masz już konto Amazon?

Jeśli masz już konto Amazon, możesz podać informacje dotyczące tego konta i wybrać opcję Zaloguj.

Musisz utworzyć konto Amazon?

Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Utwórz konto Amazon. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nowe hasło.

Uwaga: Zarejestrowanie się ze zgodnego urządzenia z systemem Android lub iOS umożliwia płacenie przy pomocy metody płatności Google lub za pośrednictwem iTunes.

2. Wybierz metodę płatności

Wybierz swój kraj zamieszkania (po wyświetleniu monitu) i wprowadź informacje rozliczeniowe.

Możesz wybrać metodę płatności zapisaną już na koncie Amazon lub dodać nową metodę.

Do obsługiwanych metod płatności należą międzynarodowe karty kredytowe i debetowe.

Jeśli mieszkasz w Brazylii, możesz również płacić w lokalnej walucie i używać kart krajowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zmiany w subskrypcjach Prime Video w Brazylii.

Uwaga: podanie informacji o metodzie płatności jest wymagane do rozpoczęcia bezpłatnego okresu próbnego. Na koniec bezpłatnego okresu próbnego płatność zostanie pobrana automatycznie przy użyciu metody wybranej podczas logowania. Jeśli nie chcesz jednak, by opłata została pobrana, możesz anulować bezpłatny okres próbny przed dniem jego zakończenia w sekcji Konto i ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł Zakończenie subskrypcji Prime Video.

3. Potwierdź i uzupełnij informacje

Przejrzyj swoje informacje o koncie, szczegóły dotyczące płatności i wybierz plan na ekranie potwierdzenia.

Wybierz opcję Potwierdź, aby zakończyć rejestrację.

Po zarejestrowaniu się możesz zacząć oglądanie filmów i programów telewizyjnych w witrynie Prime Video oraz w aplikacji Prime Video na połączonych, zgodnych urządzeniach.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz te artykuły: Konfigurowanie usługi Prime Video na urządzeniu i Korzystanie z usługi Prime Video.