Pomoc

Zakończenie subskrypcji Prime Video

Dowiedz się, jak zakończyć subskrypcję Prime Video lub wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji, by uniknąć dalszych obciążeń finansowych.

Opłata za subskrypcję usługi Prime Video jest pobierana automatycznie zgodnie z wybraną metodą płatności w wyznaczonym dniu comiesięcznego odnowienia.

Wskazówka: Następną zaplanowaną datę pobrania opłaty można sprawdzić w sekcji Konto i ustawienia w witrynie Prime Video.

Aby zakończyć subskrypcję lub bezpłatny okres próbny oraz wstrzymać odnawianie płatności za subskrypcję, można wyłączyć opcję automatycznego odnawiania w sekcji Konto i ustawienia.

Aby wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w witrynie primevideo.com:

Jeżeli otrzymujesz dostęp do usługi Prime Video w ramach subskrypcji dotyczącej wyłącznie usługi Prime Video:

  1. Przejdź do sekcji Konto i ustawienia.
  2. Na karcie Twoje konto znajdź sekcję Twoja subskrypcja.
  3. Wybierz opcję Zakończ subskrypcję i potwierdź anulowanie subskrypcji.

Jeżeli otrzymujesz dostęp do usługi Prime Video w ramach subskrypcji Amazon Prime:

  1. Przejdź do sekcji Konto i ustawienia.
  2. Na karcie Twoje konto wybierz Edytuj w Amazon w sekcji Twoja subskrypcja.
  3. Wybierz Zakończ subskrypcję i korzyści lub Zakończ okres próbny i korzyści (zależnie od tego, co jest odpowiednie), a następnie potwierdź.

Po wyłączeniu opcji automatycznego odnawiania data odnowienia stanie się datą zakończenia subskrypcji. Możesz jednak dalej korzystać z usługi Prime Video aż do daty zakończenia subskrypcji.

Po tym dniu nie będziesz już mieć dostępu do usługi Prime Video na żadnym połączonym urządzeniu. Aby ponownie korzystać z tej usługi, trzeba rozpocząć nową subskrypcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak rozpocząć subskrypcję lub bezpłatny okres próbny Prime Video.

Ważne: W przypadku zarejestrowania się w usłudze Prime Video przy użyciu usługi iTunes zarządzanie subskrypcją powinno odbywać się w witrynie Apple lub też po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta firmy Apple pod adresem https://support.apple.com/contact.

Powiązane tematy pomocy