Pomoc

Zmiana metody płatności w usłudze Prime Video

Dowiedz się, jak wyświetlić i zmienić metodę płatności w usłudze Prime Video.

Metodę płatności w usłudze Prime Video możesz zmienić w witrynie Amazon w sekcji Konto i ustawienia.

Aby zmienić metodę płatności za subskrypcję usługi Prime Video:

  1. Przejdź do sekcji Konta i ustawienia.
  2. Znajdź sekcję Preferowana metoda płatności.
  3. Wybierz opcję Zmień domyślną lub Dodaj/edytuj płatności obok określonej metody płatności.
  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Możesz wybrać inną metodę płatności zapisaną na koncie Amazon lub dodać nową metodę płatności.

Po zapisaniu zmian subskrypcja usługi Prime Video zostanie opłacona przy użyciu nowej metody płatności w wyznaczonym dniu odnowienia.

Ważne:
  • W przypadku dostępu do usługi Prime Video za pośrednictwem usługi Amazon Prime, zarządzanie ustawieniami płatności za subskrypcję należy wykonać w lokalnej witrynie Amazon. W witrynie Prime Video widoczna będzie jedynie opcja Edytuj swoją subskrypcję w sekcji ​Konto i ustawienia. Wybierz tę opcję, aby przejść na stronę Twoja subskrypcja w lokalnej witrynie Amazon, w której można zmienić ustawienia płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Informacje o subskrypcjach Prime Video.
  • W przypadku zarejestrowania się w usłudze Prime Video przy użyciu usługi iTunes zarządzanie subskrypcją powinno odbywać się w witrynie Apple lub też po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta firmy Apple pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/contact.

Powiązane tematy pomocy