Pomoc

Zarządzanie automatycznym odtwarzaniem

Dowiedz się, jak zarządzać funkcją automatycznego odtwarzania, która umożliwia automatyczne odtwarzanie kolejnych odcinków seriali telewizyjnych.

Autoodtwarzanie pokazuje następny odcinek serialu telewizyjnego przy końcu bieżącego odcinka, podczas wyświetlania napisów końcowych.

Gdy funkcja automatycznego odtwarzania ma ustawienie WŁ., następny odcinek serii odtwarza się automatycznie natychmiast po zakończeniu bieżącego odcinka. Kolejnych sześć odcinków serialu jest odtwarzanych jeden po drugim.

Wskazówka: Możesz też zaznaczyć pole Następny odcinek, co spowoduje szybkie przejście do następnego odcinka.

Ustawieniami automatycznego odtwarzania można zarządzać w witrynie Prime Video oraz w aplikacji Prime Video dla systemów Android i iOS.

​Aby zarządzać automatycznym odtwarzaniem w witrynie Prime Video:

  1. Przejdź do sekcji Konta i ustawienia.
  2. Otwórz kartę Odtwarzanie w menu górnym.
  3. Przełącz Automatyczne odtwarzanie na WŁ. lub WYŁ.

Aby zarządzać automatycznym odtwarzaniem w aplikacji Prime Video:

  1. Wybierz z menu pozycję Ustawienia.
  2. Znajdź opcję Automatyczne odtwarzanie.
  3. Przełącz Automatyczne odtwarzanie na WŁ. lub WYŁ.

Wyłącz lub ukryj opcję automatycznego odtwarzania.

Kiedy automatyczne odtwarzanie ma ustawienie WYŁ., opcja Następny odcinek nadal wyświetla się w końcowej części odtwarzanego odcinka, ale nie nastąpi automatyczne odtwarzanie następnego odcinka.

Możesz również zamknąć opcję Następny odcinek podczas odtwarzania materiału wideo, wybierając opcję Ukryj.

Powiązane tematy pomocy