Prime Video
 1. Twoje konto

Pomoc

Zasady korzystania z Amazon Prime Video

Jak wskazano w Warunkach korzystania z Amazon Prime Video, z uwagi na ograniczenia nałożone na nas przez dostawców treści, pliki wideo udostępniane w usłudze Amazon Prime Video podlegają ograniczeniom oglądania (np. za pośrednictwem oglądania strumieniowego czy pobierania) oraz czasu, przez jaki są udostępniane użytkownikom. Konkretne ograniczenia dotyczące każdego pliku wideo użytkownika uzależnione są od tego, czy dostęp do pliku wideo uzyskano na podstawie zakupu, wypożyczenia, odpłatnej subskrypcji lub promocyjnego okresu próbnego, czy nieodpłatnie. Te ograniczenia mogą ulegać zmianie z upływem czasu w miarę dodawania nowych funkcji, urządzeń i treści do naszej usługi. Poniżej wymienione są ograniczenia dotyczące dostępu do usługi Amazon Prime Video za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń.

Zakupione pliki wideo

 • Sposoby oglądania: Przy zakupie wideo do oglądania na żądanie, udostępnimy je do oglądania strumieniowego oraz, w większości przypadków, do pobrania, w następujący sposób:
  • Streaming: Zakupione pliki wideo można oglądać online za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech plików wideo w tym samym czasie. Ten sam plik wideo można oglądać równocześnie na nie więcej niż dwóch urządzeniach.
  • Pobieranie: Jeśli opcja pobierania jest dostępna, użytkownik może pobrać zakupione pliki wideo na cztery kompatybilne urządzenia, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire 1 Generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Listę urządzeń kompatybilnych umożliwiających pobieranie można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Po pobraniu zakupionego pliku wideo można również oglądać dany plik wideo strumieniowo w sposób opisany powyżej.
 • Okres oglądania: Nieograniczony -- użytkownik może oglądać pliki wideo tak często i tak długo, jak zechce (z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w Warunkach korzystania z Amazon Prime Video).

Wypożyczone pliki wideo

 • Sposoby oglądania: Przy wypożyczeniu wideo do oglądania na żądanie, udostępnimy je do oglądania strumieniowego oraz, w większości przypadków, do pobrania, w następujący sposób:
  • Streaming: Wypożyczone pliki wideo można oglądać online za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech plików wideo w tym samym czasie. Ten sam plik wideo można oglądać równocześnie na nie więcej niż jednym urządzeniu.
  • Pobieranie: Jeśli opcja pobierania jest dostępna, użytkownik może tymczasowo pobrać wypożyczone pliki wideo na jedno kompatybilne urządzenia, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire 1 Generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Listę urządzeń kompatybilnych umożliwiających pobieranie można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Po pobraniu wypożyczonego pliku wideo na kompatybilne urządzenie nie można go pobrać na inne urządzenie ani oglądać go równocześnie na więcej niż jednym urządzeniu przy użyciu tego samego konta Amazon. Jednakże możliwe jest rozpoczęcie oglądania pobranego wideo na jednym kompatybilnym urządzeniu, a następnie oglądanie strumieniowe tego wideo na innym kompatybilnym urządzeniu (tak długo, jak nie jest ono jednocześnie odtwarzane na więcej niż jednym urządzeniu).
 • Okres oglądania: W przypadku wypożyczanych plików wideo użytkownikowi zwykle przysługuje 48 godzin na obejrzenie wideo od rozpoczęcia oglądania strumieniowego lub pobierania, z zastrzeżeniem, że oglądanie powinno zakończyć się przed wygaśnięciem odpowiedniego terminu wygaśnięcia, który z reguły wynosi 30 dni od zapłacenia opłaty za wypożyczenie. Czas trwania tego terminu można znaleźć na stronie z informacjami lub pod łączem ze strony z informacjami, takim jak łącze „Dowiedz się więcej na temat wypożyczania i kupna” na stronach z informacjami o witrynach.

Subskrypcje Prime i Prime Video (inne niż Prime Video Mobile Edition)

 • Sposoby oglądania:
  • Streaming: Pliki wideo dostępne za pośrednictwem odpłatnej subskrypcji Prime lub Video Prime lub promocyjnego okresu próbnego są dostępne do oglądania strumieniowego online. Tytułu te można oglądać online za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech tytułów w tym samym czasie. Ten sam tytuł można oglądać równocześnie na nie więcej niż dwóch urządzeniach.
  • Pobieranie: Wiele z tytułów objętych subskrypcją jest również dostępnych do tymczasowego pobrania na kompatybilne urządzenia, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire 1 Generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Listę urządzeń kompatybilnych umożliwiających pobieranie można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Strona informacyjna każdego tytułu objętego subskrypcją zawiera informację, czy tytuł jest dostępny do pobrania. Dostępne tytuły można pobrać jedynie na dwa urządzenia równocześnie. W przypadku pobrania tytułu na dwa urządzenia, przed pobraniem go na kolejne urządzenie należy usunąć go z jednego z nich. Ustanowiliśmy maksymalną liczbę tytułów, jakie mogą być pobrane w danym czasie, dla wszystkich tytułów dostępnych w subskrypcji Prime, Prime Video oraz subskrypcji wideo u osób trzecich na wszystkich urządzeniach powiązanych z kontem Amazon użytkownika. Liczba ta może się różnić w zależności od lokalizacji użytkownika i innych czynników. Podczas gdy nie wszystkie tytuły dostępne w subskrypcji są możliwe do pobrania, te same pliki wideo mogą być dostępne do wypożyczenia lub zakupu z Amazon Prime Video, a następnie mogą być pobrane na kompatybilne urządzenia.
 • Okres oglądania: Użytkownik może oglądać strumieniowo i oglądać ponownie każdy plik wideo wskazany jako uwzględniony w usłudze Prime lub Prime Video na jego stronie informacyjnej. W przypadku pobranych plików wideo, użytkownikowi zwykle przysługuje 30 dni na rozpoczęcie oglądania pliku od czasu pobrania go, oraz 48 godzin na obejrzenie go od chwili rozpoczęcia oglądania. Po wygaśnięciu lub anulowaniu członkostwa lub promocyjnego okresu próbnego Amazon Prime lub Prime Video, użytkownik nie może oglądać żadnych plików wideo dostępnych za pośrednictwem subskrypcji Prime lub Prime Video, o ile nie wypożyczył albo nie zakupił danego tytułu.

Prime Video Mobile Edition

 • Sposoby oglądania:
  • Streaming: Tam, gdzie to dostępne, pliki wideo dostępne za pośrednictwem subskrypcji Prime Video Mobile Edition można oglądać w standardowej rozdzielności za pośrednictwem aplikacji Prime Video App na urządzeniach z systemem Android i iOS. Możliwe jest oglądanie strumieniowe jednego tytułu na raz przy użyciu jednego konta Amazon na jednym urządzeniu. Subskrypcja Prime Video Mobile Edition może zostać ulepszona do pełnej subskrypcji Prime Video w dowolnej chwili w celu umożliwienia oglądania większej liczby tytułów na raz na większej licznie kompatybilnych urządzeń.
  • Pobieranie: Wiele z tych plików wideo jest również dostępnych do tymczasowego pobrania na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Instrukcje pobrania pliku wideo są dostępne pod następującym łączem, PrimeVideo.com (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Strona informacyjna każdego tytułu Prime Video Mobile Edition zawiera informację, czy tytuł jest dostępny do pobrania. Dostępne tytuły można pobrać równocześnie na jedno urządzenie z systemem Android lub iOS. W przypadku pobrania tytułu na jedno urządzenie mobilne, przed pobraniem go na kolejne urządzenie należy go usunąć. Ustaliliśmy maksymalną liczbę tytułów, jakie mogą być pobrane w danym czasie. Liczba ta może się różnić w zależności od kraju i innych czynników. Podczas gdy nie wszystkie tytuły w usłudze Prime Video Mobile Edition są możliwe do pobrania, te same pliki wideo mogą być dostępne do wypożyczenia lub zakupu z Amazon Prime Video, a następnie mogą być pobrane na kompatybilne urządzenia.
 • Okres oglądania: Użytkownik może oglądać strumieniowo i oglądać ponownie każdy plik wideo wskazany jako uwzględniony w usłudze Prime lub Prime Video na jego stronie informacyjnej. W przypadku pobranych plików wideo, użytkownikowi zwykle przysługuje 30 dni na rozpoczęcie oglądania pliku od czasu pobrania go, oraz 48 godzin na obejrzenie go od chwili rozpoczęcia oglądania. Po wygaśnięciu lub anulowaniu subskrypcji Prime Video Mobile Edition, użytkownik nie może oglądać żadnych plików wideo dostępnych za pośrednictwem subskrypcji Prime Video Mobile Edition, o ile nie wypożyczył albo nie zakupił danego tytułu lub o ile nie wykupił ponownie subskrypcji.

Dodatkowe subskrypcje wideo u osób trzecich

 • Sposoby oglądania:
  • Streaming: W przypadku posiadania członkostwa w Amazon Prime lub Prime Video albo korzystania z promocyjnego okresu próbnego, możliwa jest subskrypcja dowolnej subskrypcji wideo osób trzecich, jaką oferujemy w lokalizacji użytkownika (na przykład za pośrednictwem usługi Prime Video Channels) za dodatkową opłatą subskrypcyjną oraz oglądanie dowolnych plików wideo uwzględnionych w takiej subskrypcji zgodnie ze wskazaniem na stronie informacyjnej danego pliku wideo. Tytuły te można oglądać online za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych i podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech tytułów (w tym tytułów z usługi Prime Video) w tym samym czasie. W przypadku większości dodatkowych subskrypcji wideo od osób trzecich, możliwe jest jednoczesne oglądanie tego samego tytułu na nie więcej niż jednym urządzeniu.
  • Pobieranie: Wiele z tytułów objętych dodatkową subskrypcją wideo od osób trzecich jest również dostępnych do tymczasowego pobrania na kompatybilne urządzenia, takie jak tablety Fire (inne niż Kindle Fire 1 Generacji) oraz urządzenia z systemem Android i iOS. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Strona informacyjna każdego tytułu objętego subskrypcją wideo od osób trzecich zawiera informację, czy tytuł jest dostępny do pobrania. Dostępne tytuły można pobrać jedynie na dwa urządzenia równocześnie. W przypadku pobrania tytułu na dwa urządzenia, przed pobraniem go na kolejne urządzenie należy usunąć go z jednego z nich. Ustanowiliśmy maksymalną liczbę tytułów, jakie mogą być pobrane w danym czasie, dla wszystkich tytułów dostępnych w subskrypcji Prime, Prime Video oraz subskrypcji wideo u osób trzecich na wszystkich urządzeniach powiązanych z kontem Amazon użytkownika. Liczba ta może się różnić w zależności od lokalizacji użytkownika i innych czynników. Podczas gdy nie wszystkie tytuły dostępne w subskrypcji wideo od osób trzecich są możliwe do pobrania, te same pliki wideo mogą być dostępne do wypożyczenia lub zakupu z Amazon Prime Video, a następnie mogą być pobrane na kompatybilne urządzenia.
 • Okres oglądania: Użytkownik może oglądać strumieniowo i oglądać ponownie każdy plik wideo wskazany jako uwzględniony w subskrypcji dodatkowych wideo od osób trzecich na jego stronie informacyjnej. W przypadku pobranych plików wideo, użytkownikowi zwykle przysługuje 30 dni na rozpoczęcie oglądania pliku od czasu pobrania go, oraz 48 godzin na obejrzenie go od chwili rozpoczęcia oglądania. Po wygaśnięciu lub anulowaniu dodatkowej subskrypcji wideo od osób trzecich lub po wygaśnięciu lub anulowaniu członkostwa lub promocyjnego okresu próbnego Amazon Prime lub Prime Video, użytkownik nie może oglądać żadnych plików wideo dostępnych za pośrednictwem dodatkowej subskrypcji u osób trzecich, o ile nie wypożyczył albo nie zakupił danego tytułu lub o ile nie wykupił ponownie subskrypcji.

Darmowe wideo

 • Sposoby oglądania: Pliki wideo dostępne do darmowego oglądania w ramach promocji lub z reklamami, jeśli są dostępne, można oglądać jedynie online na urządzeniach kompatybilnych. Nie są one dostępne do pobrania. Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech plików wideo w tym samym czasie. Ten sam plik wideo można oglądać równocześnie na nie więcej niż jednym urządzeniu. Podczas gdy te pliki wideo nie są dostępne do pobierania, mogą być one dostępne do zakupu lub wypożyczenia za pośrednictwem usługi Amazon Prime Video lub do tymczasowego pobrania. Zakupione lub wypożyczone tytuły, tak samo jak wiele tytułów uwzględnionych w subskrypcji, mogą być pobrane na kompatybilne urządzenia. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji).
 • Okres oglądania: W przypadku posiadania konta Amazon dany użytkownik może kwalifikować się do oglądania plików wideo za darmo w każdym czasie, kiedy plik wideo jest wskazany jako darmowy na jego stronie informacyjnej.

Pliki wideo w systemie Pay-per-view

 • Sposoby oglądania: Pliki wideo zakupione do oglądania w systemie Pay-per-view można oglądać online za pośrednictwem przeglądarki internetowej i kompatybilnych podłączonych do Internetu telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, dekoderów STB, tabletów Fire i innych kompatybilnych urządzeń. Listę urządzeń kompatybilnych z naszą usługą można znaleźć na stronie Urządzenia kompatybilne w witrynie używanej do uzyskania dostępu do usługi Amazon Prime Video pod następującymi łączami: PrimeVideo.com, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp (kompatybilność urządzeń może się różnić w zależności od lokalizacji). Przy użyciu tego samego konta Amazon można oglądać strumieniowo do trzech plików wideo w tym samym czasie. Ten sam plik wideo można oglądać równocześnie na nie więcej niż dwóch urządzeniach.
 • Okres oglądania: W przypadku plików wideo dostępnych w systemie Pay-per-view, dostęp do wideo przysługuje przez co najmniej 24 godziny od zakończenia pierwotnego pokazu wydarzenia nadawanego w systemie Pay-per-view w usłudze Amazon Prime Video. Okres czasu, przez jaki można nadal uzyskać dostęp do wideo w systemie Pay-per-view po pierwotnym pokazie wideo w usłudze Amazon Prime Video można znaleźć na stronie informacyjnej lub w łączu ze strony informacyjnej.