Pomoc

Informacje o aktualizowaniu adresu zamieszkania

Dowiedz się więcej o aktualizowaniu swojego adresu zamieszkania.

Podczas korzystania z usługi Prime Video może pojawić się komunikat z prośbą o aktualizację adresu zamieszkania. Adres ten jest używany do poprawy jakości usługi Prime Video. Adres zamieszkania jest określany na podstawie metod płatności skojarzonych z Twoim kontem Amazon. Jeśli mieszkasz w jednym z poniższych krajów, możesz oglądać treści z usługi Prime Video na obsługiwanych urządzeniach i w lokalnej witrynie Amazon:

  • Stany Zjednoczone (www.amazon.com/av)
  • Wielka Brytania (www.amazon.co.uk/av)
  • Niemcy/Austria (www.amazon.de/av)
  • Japonia (www.amazon.co.jp/av)

Jeśli nie mieszkasz w tych krajach, musisz jednorazowo zaktualizować swój adres zamieszkania, by uzyskać dostęp do niektórych treści w usłudze Prime Video lub używać witryny PrimeVideo.com. Monit o zaktualizowanie adresu zamieszkania pojawi się tylko raz.

Witryna PrimeVideo.com ma zasięg międzynarodowy (poza wymienionymi krajami). Adresu zamieszkania nie musisz aktualizować, kiedy jesteś w podróży. Zobacz artykuł Korzystanie z usługi Prime Video podczas podróży zagranicznych.

Jeśli po ustawieniu adresu zamieszkania przeniesiesz się do innego kraju, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Przed aktualizowaniem adresu zamieszkania

Uwaga: jeśli usługa Prime Video była przez Ciebie wcześniej używana w witrynach Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de lub Amazon.co.jp, aktualizacja adresu zamieszkania może mieć wpływ na korzystanie z usług Prime Video. Na przykład:

  • Wszystkie wypożyczone lub kupione materiały wideo przestaną być dostępne w lokalnej witrynie Amazon. Aby nadal korzystać z tej zawartości, odwiedź witrynę wypożyczenia/zakupu Amazon na komputerze. Zawartość będzie niedostępna w witrynie PrimeVideo.com oraz w aplikacji na urządzeniach z systemem iOS i Android, tablecie Fire oraz telewizorach Smart TV.
  • Aktywna subskrypcja Amazon Channel przestanie być dostępna w lokalnej witrynie Amazon. Aby nadal korzystać z tej zawartości, odwiedź witrynę zakupu Amazon na komputerze. Zawartość może być niedostępna przy odtwarzaniu spoza kraju zakupu. Zawartość będzie niedostępna w witrynie PrimeVideo.com oraz w aplikacji na urządzeniach z systemem iOS i Android, tablecie Fire oraz telewizorach Smart TV.
  • Wszystkie spersonalizowane ustawienia i listy zostaną zresetowane. Ustawienia kontroli rodzicielskiej i spersonalizowane listy, w tym lista obserwowanych, również zostaną zresetowane. Jeśli uprzednio utworzono kod PIN usługi Prime Video, konieczne będzie jego ponowne utworzenie w witrynie PrimeVideo.com. Dowiedz się więcej o kontroli rodzicielskiej i liście obserwowanych w witrynie PrimeVideo.com
  • Może zmienić się dostępność materiałów wideo w usłudze Prime Video. Dostępne programy telewizyjne i filmy mogą ulec zmianie w witrynie PrimeVideo.com ze względu na umowy licencyjne.
  • Zmianie może ulec zgodność urządzeń. Usługa Prime Video jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS i Android, tablecie Fire i wybranych telewizorach Smart TV. Dowiedz się więcej o obsługiwanych urządzeniach i funkcjach w witrynie PrimeVideo.com.

Jak zaktualizować adres zamieszkania

Aktualizacja adresu zamieszkania może zająć do 15 minut. Po zmianie adresu zamieszkania na kraj, w którym jest dostępna usługa Prime Video, uzyskasz dostęp do witryny PrimeVideo.com. W zależności od nowego adresu zamieszkania może również zmienić się lista dostępnych tytułów.

Aby zaktualizować swój adres zamieszkania, zaloguj się w witrynie PrimeVideo.com przy użyciu konta Amazon.

Klient z subskrypcją Prime

Klienci z aktywną subskrypcją Prime są proszeni o wybór adresu zamieszkania z listy krajów. Lista krajów jest wyświetlana na podstawie informacji o używanych metodach płatności. Jeśli na liście nie widzisz swojego kraju zamieszkania, odwiedź lokalną witrynę Amazon, by dodać nową metodę płatności.

Klient bez subskrypcji Prime

Klienci nieposiadający aktywnej subskrypcji Prime są proszeni o rozpoczęcie subskrypcji Prime Video. Aby rozpocząć subskrypcję, należy wybrać metodę płatności. Miejsce zamieszkania można ustawić, wybierając kraj z listy „Twój kraj” na ekranie Dodawanie/edycja płatności.