Pomoc

Oglądanie materiałów Prime Video przy użyciu urządzenia Fire TV

Dowiedz się, jak oglądać materiały z usługi Prime Video przy użyciu urządzenia Fire Stick Basic Edition.

Aby oglądać materiały z usługi Prime Video przy użyciu urządzenia Fire TV Stick Basic Edition, musisz zarejestrować swoje urządzenie, używając informacji o koncie powiązanym z subskrypcją Amazon Prime lub Prime Video.

Aby zmienić ustawienia rejestracji urządzenia Fire TV:

  1. Z menu urządzenia Fire TV wybierz Ustawienia.
  2. Przejdź do sekcji Moje konto.
    • Jeśli Twoje urządzenie nie jest zarejestrowane, na ekranie pojawi się opcja Zarejestruj. Wybierz opcję Zarejestruj i po wyświetleniu monitu wprowadź informacje o swoim koncie Amazon.
    • Jeśli urządzenie jest zarejestrowane, w tej sekcji jest wyświetlana nazwa powiązana z Twoim kontem. Aby wyrejestrować urządzenie Fire TV, wybierz swoją nazwę, a następnie wybierz opcję Wyrejestruj. Po wyrejestrowaniu zostanie wyświetlony monit o ponowną rejestrację polegającą na wprowadzaniu informacji o wybranym koncie Amazon.

Aby oglądać materiały Prime Video na obsługiwanym urządzeniu Fire TV:

Otwórz aplikację Prime Video z ekranu głównego.

Możesz przeglądać listę tytułów dostępnych w usłudze Prime Video lub użyć funkcji Szukaj w celu znalezienia konkretnego tytułu. Wybierz film lub program telewizyjny, by otworzyć szczegółowe informacje o materiale wideo, a następnie wybierz opcję Oglądaj teraz, by rozpocząć odtwarzanie.

Powiązane tematy pomocy