Pomoc

Zmiana języka w usłudze Prime Video

Możesz korzystać z witryny PrimeVideo.com i aplikacji mobilnej w wybranym języku.

Witryna PrimeVideo.com i interfejs użytkownika aplikacji Prime Video są dostępne w różnych językach. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wybrać preferowane ustawienia językowe.

W witrynie PrimeVideo.com:
  1. Przejdź do strony Konto i ustawienia.
  2. Kliknij kartę Język.
  3. Wybierz język, którego chcesz używać.
W aplikacjach mobilnych Prime Video:
  1. Otwórz aplikację Prime Video.
  2. Przejdź do sekcji Moje materiały i dotknij ikony koła zębatego.
  3. Dotknij opcji Język i wybierz odpowiedni język.
Na telewizorach Smart TV i wszystkich innych obsługiwanych urządzeniach:
  1. Otwórz aplikację Prime Video.
  2. Przejdź do opcji ustawień Prime Video.
  3. W obszarze Język wybierz język, którego chcesz używać.